Business Continuity i forhold til COVID-19

Som led i Semantix’s Business Continuity-plan og for proaktivt at overholde og understøtte myndighedernes retningslinjer og anbefalinger vedrørende COVID-19 – og for at opfylde vores kunders forretningsbehov – har Semantix udarbejdet en omfattende handlingsplan, som sikrer, at vi kan fortsætte vores aktiviteter som hidtil og uden afbrydelser.


  • Medarbejdere og leverandører er blevet pålagt at følge nationale retningslinjer og anbefalinger.
  • Takket være vores fleksible forretningsmodel sker der ingen driftsmæssige ændringer i Semantix. Vi har faktisk forberedt os på at kunne håndtere en stigning i arbejdsmængden som følge af vores kunders øgede kommunikationsbehov i den nuværende situation.
  • Vi har proaktivt besluttet, at alle fysiske møder fremover holdes som online møder for at minimere den fysiske kontakt. Det gør vi i øvrigt i forvejen tit i vores globale industri.
  • Med de omfattende digitale aktiviteter, vi har rundt omkring i verden, kan vi til enhver tid tilpasse vores aktivitetsniveau efter vores kunders behov.
  • Ledelsen i Semantix foretager dagligt en risikovurdering.

Hvis du har spørgsmål af mere generel karakter eller til konkrete projekter, er du velkommen til at kontakte:

Director of Sales, Peter Brown, peter.brown@semantix.com, +45 23897153

Vi er her for at hjælpe dig og din forretning!