Fortsatt drift i tilknytning til COVID-19

Som en del av Semantix’ plan for kontinuerlig virksomhet, og for proaktivt å bidra til at myndighetenes retningslinjer i forbindelse med COVID-19 følges, samt for å støtte behovene til kundene våre, har Semantix laget en omfattende tiltaksplan for å sikre fortsatt drift og dermed unngå forstyrrelser og avbrudd i våre tjenester.


  • Ansatte og leverandører bes om å handle i samsvar med nasjonale retningslinjer og anbefalinger.
  • På grunn av Semantix’ fleksible forretningsmodell og infrastruktur, vil vi opprettholde normal drift. Rent konkret har vi truffet tiltak for å kunne håndtere en forventet økning i arbeidsmengden på grunn av behovet for kommunikasjon.
  • Vi har proaktivt besluttet å gjøre om alle fysiske møter til nettmøter for å minimere den aktiviteten som foregår ansikt til ansikt. Det er faktisk helt vanlig i vår globale bransje.
  • Med vår omfattende digitale aktivitet over hele verden kan vi tilby den fleksibiliteten som kreves.
  • Ledelsen i Semantix foretar nå daglig en løpende risikovurdering.

Dersom du har spørsmål om hvordan du skal forholde deg til Semantix, eller om leveranser fra oss, kan du kontakte:

Sales Manager, Roy Arve Garvik, Roy-Arve.Garvik@semantix.com, +47 928 21 871

Vi er her for hjelpe deg og din bedrift!