HR

Godt språk bygger gode relasjoner

Med intelligent bruk av språk kan du forbedre bemanningsplanleggingen og gjøre det lettere for virksomheten å tiltrekke seg og beholde medarbeidere.

– Nå ut til og tiltrekk deg den rette typen talenter, og behold dem når de først har blitt ansatt.

– Sørg for at den organisatoriske kompetansen er oppdatert og enkel å kommunisere ut med dokumentasjon på relevante språk.

Rolodex 800x623

Få tak i og behold medarbeidere

Kommunikasjonen til HR-funksjonen må være transparent og nøyaktig. Klarer de å formidle personligheten til organisasjonen på en tydelig måte, bidrar det sterkt til at virksomheten tiltrekker seg personer med de riktige ferdighetene og kan utvikle dem på lang sikt.

Kontakt Roy Arve Garvik for mer informasjon