Product manager 800x623

Optimalisert produktledelse

Få produktet raskere på markedet med lokaliseringsprosesser og smidig produktutvikling, samtidig som kjernen i identiteten beholdes.

– Lokaliser oversettelsene for å fremskynde informasjon om nye produkter og produktserier på en effektiv måte i alle markeder.

– Effektiviser arbeidsflytene for å legge inn og hente nytt innhold.

«I Widex trengte vi å automatisere integrasjonen med våre interne systemer og programmer. Semantix ordnet dette for oss».

Widex
Les mer
Shopping cart 800x600

Lokaliser og optimaliser Amazon-innholdet ditt

Enten du er helt ny på Amazon eller ønsker å utvide til det nordiske markedet, hjelper Semantix deg med å lykkes.

Optimaliserings- og innholdstjenester for Amazon
Semantix On Demand Pos RGB

Raskere, bedre kontroll

Lanseringen av et nytt produkt eller en ny produktserie er utrolig tidskritisk, og forsinkelser kan påvirke en produktlansering i et utviklet eller fremvoksende marked. Mulighetene, ferdighetene og ekspertisen til Semantix’ tjenester bidrar til en risikofri prosess som fører til lansering til rett tid.

Kontakt Roy Arve Garvik for mer informasjon