Product manager 800x623

Optimalisert produktledelse

Få produktet raskere på markedet med lokaliseringsprosesser og smidig produktutvikling, samtidig som kjernen i identiteten beholdes.

– Lokaliser oversettelsene for å fremskynde informasjon om nye produkter og produktserier på en effektiv måte i alle markeder.

– Effektiviser arbeidsflytene for å legge inn og hente nytt innhold.

«I Widex trengte vi å automatisere integrasjonen med våre interne systemer og programmer. Semantix ordnet dette for oss».

Widex
Les mer
Semantix On Demand Pos RGB

Raskere, bedre kontroll

Lanseringen av et nytt produkt eller en ny produktserie er utrolig tidskritisk, og forsinkelser kan påvirke en produktlansering i et utviklet eller fremvoksende marked. Mulighetene, ferdighetene og ekspertisen til Semantix’ tjenester bidrar til en risikofri prosess som fører til lansering til rett tid.

Kontakt Roy Arve Garvik for mer informasjon