Statsautorisert oversettelse

Trenger du å oversette offentlige dokumenter, avtaler, regnskap, karakterer og sertifikater som er juridisk bindende dokumenter, kreves det ofte en statsautorisert oversetter.

Jente med briller, i neonlys

Vi hjelper deg med å oversette dokumentene som krever juridisk sertifisering og stempel fra en statsautorisert translatør. Ta kontakt om du lurer på hvorvidt dokumentet ditt trenger en autorisert oversettelse.

Er du usikker på om du trenger en statsautorisert oversettelse? Les videre for å lære mer om hva en statsautorisert oversettelse innebærer, og når du trenger det.

Translatørbyrå

Som oversettelsesbyrå tilbyr vi flere språktjenester, inkludert statsautoriserte translatører. Når du bestiller en autorisert oversettelse fra Semantix, kan du være trygg på at det oversatte dokumentet er godkjent og gyldig i landet hvor det skal brukes, og at oversettelsen du mottar, vil tilsvare originalen juridisk. Det finnes mange translatør byrå som spesialiserer seg innenfor autorisasjon i ulike land. Det finnes ingen universell standard for autorisasjon av oversettelser, og sertifiseringsprosessen varierer fra land til land. Trenger du en polsk, portugisisk eller russisk offentlig godkjent oversettelse, må du bruke en oversetter som er en godkjent translatør i det respektive landet.Hos Semantix vil dokumentet utelukkende bli oversatt av morsmålsbrukere. Benytter du deg av våre oversettingstjenester, kan du være trygg på å få en kvalifisert translatør med fagkunnskap, og du er sikret et oppdatert og mest mulig korrekt og faglig riktig språk i oversettelsene.

Autorisert translatør i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim?

Mange som ringer oss, spør om vi som selskap er autorisert. Men det er ikke selskaper, men enkeltoversettere som kan bli statsautorisert. Statsautorisert translatør er en beskyttet tittel, som innebærer at oversetteren er bemyndiget av Kunnskapsdepartementet til å stemple og bekrefte riktigheten av oversatte dokumenter. For å få sin autorisasjon må oversetteren bestå eksamen ved Norges Handelshøyskole. Denne eksamen krever ikke noe studium, men en periode med forberedelser.Tidligere måtte man ta eksamen begge veier, f.eks. norsk til engelsk og engelsk til norsk. I dag må man bestå en eksamen for hvert språkpar. Selv om det ikke kreves noe studium i forkant av eksamen, er strykprosenten høy og man bør ha mange års lingvistisk erfaring og svært god evne til å overføre en tekst fra et språk til et annet. En statsautorisert translatør oversetter vanligvis juridiske og økonomiske tekster, men en del av translatørene har også andre spesialområder.

Hvor er autoriserte oversettelser påkrevd?

Man må ha en statsautorisert translatør når dokumenter skal stemples med den statsautoriserte translatørens personlige stempel. Dette gjelder attester, innreisetillatelser, en rekke juridiske dokumenter osv. Teknisk dokumentasjon, pressemeldinger, markedsføringstekster, programvare, HMS, websider osv. kan gjerne oversettes av en statsautorisert translatør, men stemples vanligvis ikke. Denne typen tekster er det vanlig at fagoversettere utfører. Vi hjelper daglig oljeselskaper med sertifisert oversettelse og stempling av offentlige dokumenter, inn- og utreisedokumenter til diverse land, rettsdokumenter, attester, årsrapporter, regnskap og advokatpapirer.

Hva er forskjellen på statsautorisert translatør og tolk?

Ifølge Statsautoriserte translatørers forening er det en utbredt oppfatning at tolking og oversettelse kan utføres av de samme personene – at en tolk kan oversette, og at en oversetter kan tolke, men dette er ikke nødvendigvis tilfellet. Vi tilbyr både tolke- og oversettelsestjenester, men å oversette og tolke krever altså ulike ferdigheter. Tolkene som jobber for Semantix, oversetter muntlig, for eksempel i en rettssal, i et politiavhør, på et sykehus, via telefon osv., mens oversetterne våre utfører skriftlige oversettelser. Tolker har egne krav for å bli godkjente og sertifiserte, men det er kun statsautoriserte translatører som har bevilling til å stemple egne oversettelser med et beskyttet stempel. Derfor, vær obs på at oversettelsesbyrået du kontakter tilbyr statsautoriserte translatører. Formuleringer som «godkjent oversetter» og «kvalitetssikret oversetter» innebærer ikke nødvendigvis at oversetteren er statsautorisert og kan gi deg gyldig autorisert oversettelse av dine dokument.

Hva koster en statsautorisert oversettelse?

Prisen på en autorisert oversettelse gjort av en statsautorisert translatør varierer ut ifra størrelsen på dokumentet, språkkombinasjon og tidsfrist. For at vi skal kunne hjelpe deg på best og raskest mulig måte, må du fortelle oss hvilket land og hvilken kontekst den autoriserte oversettelsen skal brukes i. Ta kontakt med oss om du har dokumenter som trenger autorisert eller ikke-autorisert oversettelse. Prosjektlederne våre vet hva som trengs for hver enkelt tekst.

Semantix’ kjernevirksomhet utgjør komplette oversettingstjenester for offentlig og privat sektor. Vi har over 50 års erfaring fra bransjen, og vi har et enormt nettverk med dyktige oversettere innen alle fagområder.

Trenger du en autorisert oversettelse?