Handlingsplan för COVID-19

Semantix har tagit fram en omfattande handlingsplan för att möta riktlinjer och krav från myndigheter och kunder med avseende på COVID-19. Vi förutser att vi kan fortsätta att tillhandahålla språktjänster utan avbrott.

  • Anställda, konsulter och frilansare uppmanas agera enligt nationella myndigheters riktlinjer och rekommendationer.
  • Semantix flexibla affärsmodell och infrastruktur gör att vi står redo att hjälpa våra kunder vid ett ökat kommunikationsbehov. Vi har den skalbarhet som krävs.
  • Vi har proaktivt beslutat om att minimera resor och direktkontakt. Vi interagerar om möjligt med våra kunder, partners och leverantörer via online-möten. Detta är en mötesform som är vanlig i vår bransch och som våra medarbetare är trygga med.
  • Semantix ledning gör löpande bedömning av risknivån och fattar beslut därefter.

Har du frågor kring samarbetet med Semantix med bakgrund av den uppkomna situationen uppmanar vi dig att kontakta oss:

Christoffer Röste, Sales Manager
Christoffer.Roste@semantix.com
+46 703 83 06 65

Vi finns här för att stödja dig och din verksamhet.