HR

Skapa verkliga personalresurser

Med hjälp av smarta språklösningar förbättrar ni personalplaneringen och ert varumärke som arbetsgivare och kan därmed behålla värdefull personal.

- Nå och attrahera rätt typ av kompetens och se till att de stannar kvar när de har blivit anställda.

- Se till att kompetensen inom organisationen är uppdaterad och att rutiner är lätta att distribuera med dokumentation på relevanta språk.

Rolodex 800x623

Attrahera och behåll personal

Personalavdelningen måste kunna kommunicera på ett transparent och exakt sätt. Organisationer som tydligt förmedlar sin kultur har lättare att attrahera rätt kompetens och få medarbetare som stannar kvar länge.

Kontakta Christoffer Röste för mer info