Product manager 800x623

Optimerad produkthantering

Du får ut dina produkter snabbare på marknaden med lokaliseringsprocesser som följer agil produktutveckling samtidigt som varumärkets kärna bibehålls.

- Lokalisera innehåll för att effektivt påskynda kommunikationen för nya produkter på alla marknader.

- Effektivisera arbetsflöden för att skicka in och hämta nytt innehåll.

”Widex sökte en automatiserad integration med våra olika interna system och program. Semantix hjälpte oss med detta.”

Widex
Läs mer
Shopping cart 800x600

Optimera och lokalisera ditt Amazon-innehåll

Oavsett om Amazon är nytt för dig, eller du vill ta dig in på den nordiska marknaden kan Semantix hjälpa dig att lyckas på Amazon.

Optimerings- och innehållstjänster för Amazon
Semantix On Demand Pos RGB

Högre hastighet, bättre kontroll

Att få fram en ny produkt eller serie är oftast tidskritisk, och förseningar kan riskera en lyckad produktlansering på marknaden. Kraften, kompetensen och expertisen som finns i Semantix tjänster bidrar till en problemfri tidsplan och lansering.

Kontakta oss för mer information