Koncernledning

Semantix koncernledning från vänster till höger:

Annika Hampf Chief Marketing Officer, Björn Tiderström Chief Program Management Officer, Britta Sjölund Chief Human Resources Officer, Fredrik Åkerman Chief Financial Officer (tillträder 9 mars), Patrik Attemark Chief Executive Officer, Karl Jansson Chief Information Officer, Britta Aagaard, Chief Business Officer Language Solutions and Elisabeth Cardoso da Silva, Chief Business Officer Interpreting Services.