Om Semantix

Takket være vores erfaring med vækst og innovation er vi på forkant med ny sprogteknologi.

Behovet for sprogtjenester opstår

Sverige havde indtil midten af ​​1930'erne været præget af en betydelig migration, hvilket betød, at der var sket en markant ændring i slutningen af ​​1940'erne. Nu oplevede vi i stedet en massiv indvandring af arbejdskraft, som fortsatte frem til midten af ​​1970'erne. Indvandringen kom som svar på en direkte efterspørgsel fra den svenske industri. Behovet for sprogtjenester – primært oversættelse og tolkning – opstod, da folk med forskellige modersmål skulle til at kommunikere med hinanden, og der skulle udarbejdes dokumentation på forskellige sprog.

Den første byggesten lægges

For at imødekomme de nye behov grundlagde man i 1969, hvad der senere skulle blive en af ​​Semantix's byggesten – Eqvator. Dengang hed virksomheden dog ikke Eqvator, men Språksektionen, og indgik i det nystiftede svenske integrationsministerium. Som et direkte svar på det private erhvervslivs behov for et fullservice-bureau til sprogtjenester stiftede man SpråkCentrum i 1975. Udviklingen var efterfølgende kendetegnet af, at flere og flere specialiserede oversættelsesbureauer og tolkeformidlinger blev etableret.

En vellykket fusion

Semantix blev som varemærke skabt i forbindelse med et ejerskifte i 2006 gennem en sammenlægning af flere virksomheder og varemærker: TolkJouren, Eqvator, SpråkCentrum, ITS oversættelsesbureau, Languageland, Explicon og Abcom. Fusionen sikrede, at vi nu kunne imødekomme vores kunder behov ved at tilbyde et både bredt og specialiseret udvalg af sproglige ydelser.

Fortsat ekspansion og specialisering

Siden 2006 har Semantix foretaget en række fusioner og opkøb med det formål at udvikle virksomheden med fokus på specialisering:

 • INK Sverige (2007)
 • Lingua Nordica (2007)
 • Interpreto (2007)
 • Management Språkutbildning (2008)
 • Tolketjenesten.no (2009)
 • AAC Globals konferenstolkningsenhet (2010)
 • Tamarind (2010)
 • INK Norge (2010)
 • Done Information (2011)
 • TextMinded (2017)
 • Amesto Translations (2018)
 • Tolkvox (2019)
 • Teknotrans (2019)
 • TransPerfect (2021)

Behovene er i stigende grad større og bredere

Med globaliseringen, et voksende EU og et stadig mere multikulturelt Norden vokser og udvides behovet for sprogtjenester. Der stiller i stigende grad højere krav til, at kommunikationen skal være tydelig, og det gælder både, når vi kommunikerer på vores eget sprog og på andre sprog. Vi kan tilbyde vores kunder en meget bred vifte af sprog- og kommunikationstjenester, der ikke matches af nogen anden aktør på markedet i dag. Vores mål er at drage fordel af den lange erfaring, vi har med i bagagen, så vi altid kan være på forkant og lede udviklingen.

Vores vision at være den førende sprogteknologivirksomhed inden for flersprogede løsninger.

Vil du møde vores koncernledelse?