Sikkerhed

Sikkerhed er lige så vigtigt for os, som det er for dig. Vi håndterer dine data, dokumenter og oversættelseshukommelser meget omhyggeligt, da vi ved, hvor værdifulde de er for din virksomhed.

Verdensby badet i neonlys

Vi opererer primært i et cloudbaseret miljø, hvor beskyttelse af dine data har topprioritet. Vi kan rådgive dig i, hvordan du håndterer, sender og modtager følsomme oplysninger på flere sprog.

Med udgangspunkt i, hvad der er vigtigst for vores partnere og kunder, har vi fokus på fem ting: kvalitet, sikkerhed, privatliv og overholdelse af regler samt gennemsigtighed.

Informationssikkerhed og it-infrastruktur

ISO 27001

Sikkerhed har og vil altid have topprioritet hos os. Vi er certificeret i henhold til ISO 27001-standarden, og vores IT-infrastruktur opfylder kravene i denne standard.

Sprogindustrien forandrer sig hele tiden, og det er derfor vigtigt, at vi hurtigt kan reagere på de nye tendenser og levere, hvad kunderne ønsker. Vi har kombineret stabile grundlæggende processer med agil udvikling for at imødekomme behovene i vores meget omskiftelige industri.

I et sådant miljø, hvor der indføres nye teknologier hurtigere end nogensinde, spiller informationssikkerhed en afgørende rolle, og beskyttelse af person- og virksomhedsoplysninger har derfor højeste prioritet hos os. Vi har altid fokuseret på at levere de absolut bedste sikkerhedsløsninger til vores kunder. Vi har et højt grundlæggende sikkerhedsniveau, og sammen med vores kunder har vi udviklet skræddersyede løsninger, når der er behov for højere sikkerhedsniveauer.

Ret til privatliv

Privatliv er et centralt element i at opnå og opretholde tillid. Vi tager vores kunders ret til privatliv alvorligt, og vi har derfor:

 • En formular om den registreredes rettigheder på vores hjemmeside, hvor personer kan udøve deres rettigheder i forhold til deres personoplysninger i overensstemmelse med GDPR.
 • En privatlivspolitik for medarbejdere for at sikre, at de ved, hvordan vi behandler personoplysninger i organisationen.
 • En informationssikkerhedspolitik og -retningslinjer for leverandører for at sikre, at vores leverandører håndterer de kundedata, som de betros, med et højt sikkerhedsniveau.
 • Sikret, at alle medarbejdere og alle sprogleverandører, der behandler personoplysninger for Semantix, har underskrevet fortrolighedserklæringer.

Overholdelse af regler og bestemmelser

For at opbygge tillid er det vigtigt, at alle regler og bestemmelser overholdes i overensstemmelse med accepteret praksis. Dette arbejde foregår løbende, og nedenfor er der nogle eksempler på dette arbejde.

 • Underskrivelse af databehandleraftaler (og i mange tilfælde også standardkontrakter) med alle leverandører, der behandler personoplysninger for Semantix, for at sikre, at alle krav i persondataforordningen (GDPR) også videregives til vores underdatabehandlere.
 • Gennemgang af interne procedurer for at kontrollere, at GDPR overholdes, f.eks. procedurer om:
  • Hvordan man udfører en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse (DPIA)
  • Hvordan man underretter tilsynsmyndigheden i tilfælde af misligholdelse
 • Gennemførelse af en årlig GDPR-oplysningskampagne og uddannelse i informationssikkerhed for alle medarbejdere.
 • Udførelse af interne og eksterne revisioner i forbindelse med vores ledelsessystem.

For eventuelle forespørgsler, klager eller bekymringer kan du udfylde denne formular.

Gennemsigtighed

Da overholdelse af regler for os er meget mere end blot at udfærdige juridiske aftaler, arbejder vi konstant på at være gennemsigtige. I Semantix betyder gennemsigtighed, at vi hele tiden gør vores bedste for at informere alle vores kunder, leverandører og partnere om, hvordan vi beskytter deres data.

Da vi ønsker at vise dig, hvordan vi beskytter dine data på en gennemsigtig måde, har vi gjort vores privatlivspolitik, cookiepolitik og generelle vilkår og betingelser for oversættelsesydelser tilgængelige for dig.