Tolk på video til digitale møder online

Semantix har Europas største netværk af tolke og mere end en halv million tolkeopgaver om året.

Vi tilbyder flere digitale løsninger med videotolk til dine forretningsmøder, webinarer, konferencer og andre opkald eller arrangementer. Vi udfører store og små tolkeopgaver.

Mand ved møde foran computeren

Tolk til de største mødeplatforme

Vi tilbyder fjerntolkning til mødeplatforme som:

 • Skype
 • Microsoft Teams
 • Zoom
 • GoToMeeting
 • WebEx
 • Google Hangouts
 • og Slack.

Vores team kan rådgive om forberedelse til mødet, og vores tolketeknikere kan hjælpe med teknologi og udstyr.

Autoriserede tolke med de rette kompetencer

De fleste af vores tolke er medlemmer af AIIC og er autoriserede af EU. De kan tolke for både den private og den offentlige sektor. Semantix tilbyder både simultantolkning (tolkning samtidig med taleren via en parallel lydkanal) og fortløbende tolkning (tolkning efter tale).

Vores tolke opfylder et eller flere af følgende krav:

 • Godkendt som medlem af den internationale konferencetolkeforening, AIIC.
 • Er EU-certificeret som konferencetolk.
 • Har en kandidatgrad i konferencetolkning fra et universitet eller en højere læreanstalt eller har en anden tilsvarende udenlandsk uddannelse i konferencetolkning.
 • Anvendes jævnligt af et af FN’s organer, EU-institutionerne, Nordisk Råd eller har tilsvarende kvalifikationer, kombineret med solid erfaring.

Simultan fjerntolkning, RSI

Simultan fjerntolkning – remote simultaneous interpreting (RSI) – betyder, at kommunikation fortolkes fra et sprog til et andet, imens der tales. Simultan fjerntolkning sker via en browserbaseret platform, der er tilpasset simultantolkning i forbindelse med flersprogede møder, konferencer og kongresser.

Mødedeltagerne kobler på fra deres respektive lokationer og kan tale et hvilket som helst sprog, samt lytte til deres ønskede sprog, gennem tolkning i realtid, dvs. simultant.

Simultan fjerntolkning stiller ikke kun høje krav til tolken, men også til udstyret og den tekniske ekspertise. Vores tolke sidder enten i et lydstudie, en hub eller derhjemme.

Ved simultan fjerntolkning har Semantix adgang til flere mødeplatforme, der er særligt egnede til formålet.

Før mødet har vi en samtale med kunden, hvor vi anbefaler den rette platform og løsning til dit møde.

Kontakt os – privat og offentlig sektor

Vil du vide mere om fjerntolkning eller tolkning online?

Hvad er fordelene ved videotolkning?

Videotolkning har flere fordele. Her er nogle eksempler:

 • Du kan undgå fysiske møder i tilfælde af sygdom eller smitterisiko, eller når et fysisk møde ikke er muligt.
 • Du undgår hotel- og rejseomkostninger.
 • Du får adgang til en bredere vifte af tolke og kan anvende internationale tolke, fordi tolken ikke behøver at være fysisk til stede.

Hvad skal jeg overveje, når jeg anvender en videotolk?

Sørg gerne for at:

 • have adgang til et fungerende webcam
 • og have en stabil forbindelse samt bruge hovedtelefoner med mikrofon.

Lad os hjælpe dig med at finde den bedste løsning.