Vores sociale ansvar

Leverandører

Vores leverandører er en uundværlig del af vores organisation. Vi skaber fleksible jobmuligheder for mange leverandører af sproglige ydelser.

Medarbejdere

Vi stræber efter at være en ansvarlig arbejdsgiver. Det gør vi ved at skabe en arbejdsplads, hvor der er plads til mangfoldighed, hvor alle medarbejdere behandles ligeværdigt, og hvor vi fremmer faglig udvikling og tilskynder til medarbejderdeltagelse.

Miljø

Vores virksomhed har ikke en væsentlig miljøpåvirkning. Vi har dog en vis forpligtelse til at tage hensyn til bæredygtighed, når vi leverer vores serviceydelser, og vi stræber efter at mindske vores miljøpåvirkning.

Rødhåret pige står foran mur

Støtteprojekt

Semantix er platinsponsor for Translators Without Borders. Via vores sponsorat yder vi økonomisk støtte til organisationen. Det er i tråd med det arbejde, vi udfører i det daglige – at hjælpe mennesker med at forstå hinanden via oversættelse. Det er derfor, vi har valgt at støtte TWB's arbejde med at forbedre menneskers liv via oversættelse.

En af grundene til, at Semantix har valgt at støtte Translators Without Borders (TWB), er – udover at deres kernevirksomhed ligner vores – den måde de samarbejder med andre hjælpeorganisationer på. TWB har specialiseret sig i at gøre det, de er bedst til, nemlig at oversætte, og bidrager på den måde med relevant og yderst tiltrængt støtte, som sætter et stort antal nonprofit-hjælpeorganisationer i stand til at fokusere på deres kernevirksomhed, nemlig at hjælpe sårbare mennesker, og på den måde gøre en endnu større forskel.

Samarbejde med World Health Organization

Et eksempel på, hvordan TWB har gjort en forskel, er deres samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen (WHO) under Ebola-epidemien. Ved den lejlighed blev sundhedsoplysninger og andet materiale oversat til 30 sprog. Målet var at tilbagevise de falske rygter om Ebola, som var i omløb og forhindrede hjælpeorganisationerne i at udføre deres arbejde.

Under den igangværende flygtningekrise i Europa har TWB samarbejdet med FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR), Internews, IFRC, MercyCorps, DRC, Oxfam, Red Barnet m.fl. ved døgnet rundt at forsyne organisationerne med oversættelser til sprog såsom arabisk, kurdisk, urdu, dari, pashto og tigrinya.

Om Translators Without Borders

TWB's arbejde fokuserer på områder såsom krisestyring, udvikling, uddannelse af oversættere og lobbyvirksomhed.

Translators Without Borders er en enestående organisation, som

  • leverer oversættelser til nonprofitorganisationer inden for områder såsom krisestyring, sundhed og uddannelse
  • øger kapaciteten inden for sit eget fagområde ved at uddanne nye oversættere inden for sprog, hvor der mangler oversættere
  • øger forståelsen for, at sprog er en ekstremt vigtig faktor inden for hjælpearbejde.