COVID-19-OPDATERING: Vi arbejder som normalt og er som altid klar til at hjælpe din virksomhed med oversættelses- og tolkeopgaver.

Ro i sindet for alle parter

Visse brancher og tolkesituationer kræver, at tolkene opfylder bestemte standarder og certificeringsniveauer. Semantix’s store netværk mere end lever op til alle typer specifikationer, og vi finder en tolk, som leverer den tone og de færdigheder, du har brug for.

Certified interpreters 1920x860

Uddannet tolk

Uddannede tolke er alsidige og passer ind i mange forskellige scenarier.

Autoriseret tolk

Takket være deres uddannelse og erfaring er de endnu bedre gearet til at håndtere stressende tolkesituationer.

Specialist i sundhedssektoren

Specialister i medicinsk terminologi og medikoteknik.

Juridisk specialist

Tolkene har særlige juridiske kompetencer og stor indsigt i retssystemer og nuancerne i disse.

Vil du vide mere om tolkning?