Årsrapporter

Hvert år oversætter vi årsrapporter, kvartalsrapporter og bestyrelsens beretning for næsten 100 forskellige virksomheder

Mand gør klar til at oversætte årsrapporter

Oversættelse af årsrapport

Udarbejdning, offentliggørelse og oversættelse af en årsrapport kræver omhyggelig planlægning og en masse tid for virksomhedens medarbejdere. Det er overflødigt at påpege, at rapporten er det vigtigste dokument, en virksomhed offentliggør. Det er også overflødigt at påpege, at det er ekstremt vigtigt, at de oplysninger, der offentliggøres i rapporten, stemmer overens med de faktiske tal, og at den anvendte terminologi er korrekt og følger IFRS' retningslinjer. Det gælder naturligvis også for oversættelsen af årsrapporten.

Hvorfor oversætte en årsrapport?

Mange store børsnoterede virksomheder ønsker at fremlægge deres årsrapport på to eller flere sprog. Det ene er som regel modersmålet af hensyn til ejere og aktionærer i børsnoteringslandet, og det andet er som regel engelsk, fordi engelsk er det sprog, flest mennesker i erhvervslivet bruger og forstår.

Oversættelse til engelsk har til formål at informere udenlandske ejere og aktionærer om virksomhedens tilstand og skal samtidig tiltrække nye investorer og ny kapital, så virksomheden kan vokse yderligere. De fleste virksomheder, der får deres årsrapport oversat, har faste rutiner og processer for oversættelsen.

De har som regel en fast oversætter, der kender virksomhedens terminologi og fagområde, samtidig med at oversætteren har kendskab til økonomisk terminologi og IFRS' retningslinjer. Økonomiafdelingen og kommunikationsafdelingen samarbejder tæt med oversætteren, så oversættelsen bliver så god som muligt, samtidig med at alle retningslinjer følges, og der bruges den rette terminologi.

Mange virksomheder har også gjort sig nogle tanker om, at det er vigtigt at bruge en modersmålsoversætter, som har et indgående kendskab til det sprog, der oversættes til, og kan udtrykke sig korrekt. Nogle virksomheder bruger også interne modersmålsressourcer for at sikre en god oversættelse.

Termbase

Den termbase, oversætteren laver, ligger hos Semantix og ejes af kunden. Næste gang virksomheden har brug for at få oversat en års- eller kvartalsrapport, kan de være sikre på, at Semantix har deres foretrukne terminologi. Semantix har også egne økonomiske oversættere, som har gennemført kurser om IFRS-retningslinjer og ved, hvordan en årsrapport skal oversættes. Og som kunde behøver du ikke bekymre dig om syge oversættere. Du får din årsrapport med din foretrukne terminologi inden for din fastsatte frist – oversat af en fagoversætter med den rette faglige kompetence. Og er det ikke det, det handler om i sidste ende?

Som Nordens største leverandør af oversættelse har Semantix over 50 års erfaring med planlægning og udførelse af oversættelser inden for forskellige fagområder. De oversættere, der bruges, er altid modersmålsoversættere, som er specialiseret i det emne, der skal oversættes. Vi har vores egne systemer og rutiner, der sikrer ensartede kvalitetsoversættelser og den rette terminologi, igen og igen.

Kontakt os i dag for at få en snak om, hvordan vi kan oversætte din årsrapport! Du kan kontakte os pr. telefon, e-mail, eller du kan uploade dit dokument her.

Fordele

Ekspertise:
Præcis regnskabsterminologi, erfarne oversættere og fleksible leveringsrutiner.

Tillid:
Kvalitetskontrol udført af projektlederen sikrer sproglig nøjagtighed og korrekte tal.

Fortrolighed:
Tavshedspligt er en selvfølge og er nedskrevet i aftaler.

Fleksibilitet:
Til stede og med kort varsel.

Få et tilbud og bestil hurtigt og nemt