Overvind udfordringerne ved international onlineundervisning med lokaliseret e-læring

Involvér og opkvalificer din globale arbejdsstyrke, uanset hvor den befinder sig i verden, med lokaliseret e-læring – den enkle og omkostningseffektive måde at maksimere din onlineundervisning på.

Uddannelse og udvikling af medarbejdere er afgørende for mange virksomheders succes. Fordelene ved effektiv efter- og videreuddannelse spænder fra større arbejdsglæde og forbedret medarbejderfastholdelse til øget innovation og rentabilitet.

Når virksomheden involverer teams af arbejdstagere rundt omkring i verden, kan traditionelle former for medarbejderuddannelse imidlertid være vanskelige at implementere og administrere, hvilket medfører forsinkelser og ekstra omkostninger.

Så hvordan kan en global virksomhed udnytte uddannelses- og udviklingsprogrammer til at maksimere medarbejdernes potentiale og holde trit med skiftende forretningsmæssige krav? Løsningen er at udnytte fordelene ved e-læring.

Hvad er e-læring?

E-læring er en uddannelsesoplevelse, hvor viden og færdigheder leveres online.Virksomheder, der opererer internationalt med en flersproget, verdensomspændende arbejdsstyrke, kan bruge e-læringsprogrammer af høj kvalitet til relativt let at levere omkostningseffektiv uddannelse på tværs af hele deres arbejdsstyrke.

Uanset hvor en uddannelsesmodtager befinder sig i verden, og uanset hvilket sprog vedkommende taler, vil effektive e-læringsressourcer sikre, at de oplever den samme høje standard for uddannelse som en modtager med base på virksomhedens hovedkontor.

E-læring gør alle former for uddannelse lettere, og derfor har efterspørgslen efter onlinelæring – især med den fortsatte tendens til fjernarbejde – aldrig været større.

Jeg vil gerne vide mere om løsninger til e-læring

Sådan opretter du et e-læringskursus

Sådan opretter du et e-læringskursus

Udvikling af et e-læringsprogram inden for stramme tidsfrister er en udfordring, som uddannelseschefer ofte står over for. Med kortere og kortere tid mellem produktlanceringer og markedsregler, der hele tiden ændres, er det ikke kun vigtigt, at medarbejderne har den nødvendige viden, men også at organisationen selv sørger for, at de internationale regler overholdes.

Her deler vi nogle af de bedste fremgangsmåder til gennemførelse af et effektivt, flersproget e-læringsprogram. Følg disse fem trin for at sikre, at din onlinetræning er robust, engagerende og skræddersyet til den enkeltes behov.

1. Vurder omfanget af uddannelsen og de ressourcer, der er til rådighed

En indledende vurdering af uddannelsesprogrammets mål er afgørende for at sikre, at indholdet understøtter formålet, og at de endelige resultater kan måles i forhold til veldefinerede kriterier. Andre væsentlige parametre, der skal identificeres, før det er relevant at oprette kurser, er de tilgængelige uddannelsesressourcer og det budget, der er afsat til opgaven.

Et begrænset budget er en udfordring for enhver uddannelsesleder, der implementerer e-læring, især når der udvikles kurser internt. Når uddannelse er nødvendig for at overholde regler for et eksternt organ eller en ekstern regulering – især på flere markeder – skal indholdet opfylde disse krav og ofte inden for en bestemt tidsfrist. Hvis en organisation vælger at outsource e-læring, ligger disse ansvarsområder hos tredjepartsleverandøren.

2. Udarbejd en oversigt over indhold og leveringsmetoder

Der udarbejdes et storyboard med prototype på undervisningsmateriale. Designvalg implementeres, og omkostningerne beregnes. Alt dette testes inden for LMS (Learning Management System) – et softwareprogram, der bruges til administration, dokumentation, sporing, rapportering, automatisering og levering af undervisningen.

3. Sørg for at udvikle kurset i et authoring-værktøj

Når skitsen er blevet gennemgået og godkendt af alle relevante parter, udvikles kurset i et dedikeret authoring-værktøj. Dette program kombinerer grafik, animationer, video, lyd og andre former for multimedier til en samlet, komplet uddannelsespakke.

4. Test for forståelse og teknisk kompetence

Med henblik på vurdering af den praktiske anvendelse af e-læringsprogram er det nødvendigt at afprøve det i et setup, hvor folk ser det for første gang i deres eget miljø. Der er to områder, der skal vurderes: om sproget er let at forstå, og hvor brugervenlig teknologien er.

Grundig vurdering er en fantastisk måde at stress-teste onlineundervisning på. Identifikation af svagheder, implementering af løsninger og gentagen test af det ændrede materiale gør det muligt for kursusudbydere at finpudse deres e-læring. Jo højere kvaliteten af materialet er efter dette trin, jo hurtigere og lettere er det at tage det næste skridt.

5. Lokaliser til hvert målmarked

Sproglige og kulturelle faktorer påvirker den enkeltes evne til at lære. Det er derfor ikke nok blot at oversætte e-læringsindholdet til brugerens sprog. Indholdet skal lokaliseres.

Lokalisering indebærer konvertering af indholdet af undervisningsmaterialet, så det ser ud til at være udarbejdet af og til den lokale bruger. Det betyder, at tekst, lyd og grafik skal ændres, så det stemmer overens med lokalområdets kultur, adfærd og regler. Lokalisering omfatter også tilsyneladende små, men enormt vigtige ændringer i den måde data præsenteres på, f.eks. måleenheder og datoformatering.

Hvorfor lokalisere onlinelæring?

Lokalisering af e-læringsindhold øger effekten af onlineundervisning på mange måder. Her er fire væsentlige fordele.

Hvorfor lokalisere onlinelæring

Medarbejdersikkerhed

Forskning tyder på, at 25 % af de jobrelaterede sikkerhedshændelser i det mindste delvis skyldes sprogproblemer. Uanset om det er undervisning i, hvordan man bruger en ny maskine, hvad man skal gøre i tilfælde af brand eller en advarsel om et farligt miljø, er det afgørende, at der ikke kan opstå misforståelser.

Engager medarbejdere

Alle nye medarbejdere, især dem, der fysisk fjernes fra en virksomheds hovedlokation, har brug for at føle sig fuldt engageret i deres arbejde og den virksomhed, de er blevet en del af. Hvis de ikke gør det, falder motivationen, antallet af opsigelser stiger, og produktiviteten styrtdykker. Lokalisering er fantastisk til at sikre, at alle arbejdstagere får den samme høje grad af respekt og opmærksomhed.

Sørg for overholdelse af regler og bestemmelser

Manglende overholdelse af regler kan koste en virksomhed store beløb, mens uddannelse i dette kun koster en brøkdel. I modsætning til oversættelse tager lokalisering hensyn til lokale regler og bestemmelser. Disse vigtige faktorer kan have store konsekvenser for en lokal virksomhed, hvis de ikke håndteres ordentligt.

Øg omsætningen

Takket være bl.a. de fordele, der er skitseret ovenfor, er det potentielle afkast af udgifterne til lokal uddannelse højt. Undersøgelser har faktisk vist, at der for hver krone, der bruges på lokalisering af e-læringsmateriale, kan man forvente et gennemsnitligt afkast på 25 euro.

Nå læringsmål for din globale arbejdsstyrke

For fuldt ud at maksimere kursusdeltagernes engagement og investeringsafkastet skal indholdet af et e-læringskursus lokaliseres. Lokalisering gør onlineundervisning tiltalende, relevant, interaktivt og ubesværet forståeligt, uanset brugerens sprog og lokation.

Mange virksomheder vælger at outsource og samarbejde med en leverandør af e-læringsløsninger, som kan levere lokaliserede e-læringsmoduler og strømline kursets arbejdsgang – for at spare tid, maksimere ressourcer, aktivere indholdsopdateringer og udnytte ekspertkompetencer.

Lokale kurser giver virksomheder mulighed for at komme i kontakt med hele deres globale arbejdsstyrke, øge fastholdelsen af medarbejdere og øge produktiviteten. Lokaliseringsprocessen er imidlertid kompleks og kan være langvarig. For at undgå faldgruber skal dit kildemateriale være designet med lokalisering for øje.

Med en enorm mængde erfaring og ekspertise inden for alle aspekter af lokaliseret e-læring kan vi placere din virksomhed helt fremme i førerfeltet.

Kontakt os for at komme i gang eller for generelle forespørgsler om tjenesterne