Sådan understøtter vores AI-løsning EU's gennemsigtighedsdirektiv

Alle officielle tekniske forskrifter i EU vil blive oversat med en AI-baseret løsning leveret af Semantix og samarbejdspartneren ESTeam. Vores Chief Business Officer, Britta Aagaard, deler sine overvejelser om EU's gennemsigtighedsdirektiv og GROW/2020/OP/0002-servicekontrakten, som er en af de største oversættelseskontrakter, der er tildelt i Europa.

Sprogintelligens til det rette formål

For at sikre gennemsigtighed i et demokratisk og fremgangsrigt Europa er det afgørende, at digitale ressourcer indenfor lovgivningens rammer er tilgængelige i alle EU-sprog for alle. Europa-Kommissionen efterspurgte derfor primært en partner, der kan understøtte komplekse flersprogede procedurer med det overordnede mål at gøre EU til en intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomi.

Omfang

Semantix leverer en komplet løsning til oversættelse af alle officielle tekniske forskrifter i EU. Med en samlet værdi på 34 millioner euro er servicekontrakten en af de største i Europa og dækker oversættelse mellem alle 23 europæiske sprog – i alt 506 mulige sprogkombinationer.

Indholdet er af natur meget teknisk og juridisk med en bred vifte af specialiseringer. Der er tale om 13 forskellige områder, lige fra byggeri og landbrug til lægemidler, energi, forbrugsvarer og andre produkter.

Udfordringen

Ved udformningen af tilbuddet havde Semantix det primære mål for øje – gennemførelse og håndhævelse af direktivet om gennemsigtighed i det indre marked.

Ud over at indholdet er komplekst og krævende, gør lovgivningsprocessen for tekniske forskrifter opgaven en mere kompleks. For hver teknisk forskrift, der skal vedtages af europæiske medlemsstater, gennemgår den fulde livscyklus for en dokumenttekst forskellige faser, fra et udkast til adskillige ændrede og annoterede versioner, indtil den endelig tekst kan vedtages. Udførelsen af denne kontrakt kræver derfor en indgående forståelse af omfanget og kompleksiteten og går langt ud over "simpel oversættelse". Det meget tekniske og lovgivningsmæssige indhold kræver præcision og en nøje defineret terminologi. Det siger sig selv, at kompleksiteten øges eksponentielt i et scenarie med 506 mulige sprogkombinationer.

Takket være samarbejdet med globale virksomheder og store institutioner i årtier har Semantix nem adgang til de menneskelige ressourcer og den ekspertise, der kræves til sådanne specialiserede fagområder. Men, ikke nok med det. Den store mængde af flersprogede data og de formelle krav gør det uoverkommeligt at klare udfordringen forsvarligt for mennesker alene. Den intelligente og effektive brug af sprogteknologi kombineret med en effektiv og stærkt specialiseret serviceorganisation udgør hjørnestenen i vores løsning.

En datadrevet løsning

Semantix har i mange år med stor succes arbejdet sammen med ESTeam, en virksomhed med speciale i videnstyring og flersprogede big data. Visionen bag det vellykkede langsigtede partnerskab er at revolutionere oversættelse ved at erstatte traditionelle processer og værktøjer med en arbejdsgang, der er baseret på automatiseret oversættelse, som derefter revideres af mennesker. En AI-drevet løsning tilbyder nøjagtighed og konsekvens og gør det muligt at benytte alle relevante datapunkter og klassifikationer til at matche kompetencer og kapacitet. Maskinlæring benyttes ikke kun som et værktøj til øget oversættelsesproduktivitet, men også for at sikre, at sprogspecialisterne matches med deres ekspertiseområder.

Data er blevet afgørende for vedvarende innovation. I takt med den øgede digitalisering kan vi benytte data til at transformere vores egen branche og de brancher, vi betjener. Den AI-drevne løsning på dette projekt giver sikker, præcis og intelligent behandling af store mængder flersprogede data kombineret med menneskelige ressourcers indsigt i indhold, der gør en forskel i hverdagen for alle borgere i Europa.

Semantix så tidligt de store muligheder ved AI og maskinlæring og opbyggede en solid datastrategi for oversættelse, der er tilpasset de nye måder at arbejde på. Semantix kan skræddersy den rette løsning til både komplekst indhold og komplekse processer.

Ønsker du en skræddersyet løsning?