Vi har samlet de mest almindelige spørgsmål, vi får om oversættelse

 • Oversætter I til alle sprog?

  Ja, vi oversætter til alle sprog.

 • Hvornår kan jeg få oversættelsen?

  Leveringstiden afhænger dels af, hvor meget tekst der skal oversættes og dels af den sprogkombination, du skal have oversat. For at få oversættelsen leveret hurtigere, kan du bestille ekspresoversættelse, som koster lidt mere.

 • Hvor hurtigt kan I oversætte?

  Vi hjælper dig med din oversættelse, når du har brug for den. Leveringstiden varierer afhængigt af mængden af ​​tekst og af filformat. Som udgangspunkt kan man forvente, at en oversætter kan oversætte omkring 2.000 ord om dagen, men ordmængden afhænger naturligvis af teksttype, sprog og filformat. Er der tale om en juridisk kontrakt, en doktorafhandling, et nyhedsbrev til dine kunder, en teknisk manual, måske et håndskrevet brev eller hele din hjemmeside?

 • Hvor hurtigt kan jeg få en ekspresoversættelse leveret?

  Vi gør alt, hvad vi kan, for at levere din ekspresoversættelse, så snart du har brug for den. Leveringstiden afhænger af mængden af ​​tekst og filformat.

 • Kan man få direkte kontakt til oversætteren?

  Når du kontakter Semantix, kommer du i kontakt med en projektleder, som efterfølgende kontakter den/de oversættere, der skal involveres i opgaven.

 • Hvordan sikrer I kvaliteten?

  Vi oversætter i henhold til standarden ISO 17100:2015 med forskellige korrekturniveauer. Oversætteren sørger selv for, at teksten lever op til vores krav, dvs. at al tekst er oversat og korrekt stavet, at terminologien er konsekvent, at teksten er sprogligt korrekt og tilpasset efter målgruppe, at referencematerialer er brugt osv. På anmodning kan en korrekturlæser også gennemgå teksten og sikre de samme kriterier. Forud for levering kontrollerer projektlederen, at filen ikke er korrupt, og at oversættelsen på alle måder lever op til det, du har bestilt.

 • Hvorfor skal I bruge en redigerbar fil?

  Eftersom oversættere arbejder i oversættelsesværktøjer, er vi nødt til bede om redigerbare filer, der kan bruges i værktøjerne. Indscannede PDF-filer kan desværre ikke redigeres. Selvfølgelig kan vi konvertere PDF-filen til Word-format, men resultatet bliver ikke lige så godt, fordi linje- og sideskift ikke følger kildetekstens format. Vi kan præparere en PDF-fil og oprette en "ny" original, men det bliver dyrere for dig og tager længere tid. Det nemmeste er at forsyne os med den fil, dokumentet er oprettet i. Ofte er det InDesign. Hvis dokumentet indeholder billeder med tekst, skal vi også kunne få adgang til dem.

 • Hvad menes der med bekræftet eller autoriseret oversættelse?

  En bekræftet/autoriseret oversættelse er foretaget af en oversætter, en såkaldt statsautoriseret translatør, som er autoriseret og beskikket af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der garanterer, at oversætteren kan håndtere generelle tekster, juridiske tekster og økonomiske tekster i den aktuelle sprogkombination.

 • Hvad er forskellen på en autoriseret og en almindelig oversættelse?

  En autoriseret oversættelse kan være nødvendig i visse tilfælde. Eksempler på tilfælde, der kræver en autoriseret oversættelse, kan være fuldmagter, attester og erklæringer, oversættelser til domstole, advokatfirmaer, ministerier/styrelser, kommuner/regioner, aftaler og kontrakter m.fl. Det kan ske, at kunder beder om en autoriseret medicinsk oversættelse, men eftersom man ikke bliver autoriseret i genren medicin, vil det ikke nødvendigvis give teksten et højere kvalitetsniveau, men risikoen er snarere, at man fravælger dygtige medicinske oversættere. Tænk over det, hvis du bestiller oversættelse af medicinske tekster.

 • Hvornår kan der være brug for, at en oversættelse bekræftes med Apostille-stempel af Notarius Publicus?

  Det kan være, hvis du sender et eksamensbevis eller en attest til en udenlandsk myndighed. Ofte rækker det med en autoriseret oversættelse. Vi anbefaler dog, at du stemmer af med modtageren, hvilken type oversættelse der kræves.

 • Hvad koster en oversættelse?

  Prisen for oversættelse kan variere afhængigt af antal ord, sprogkombination, leveringstid og det filformat, som du som kunde har leveret til os. Upload din tekst her for at få et tilbud.

 • Hvordan skal man gå til værks, hvis man har brug for at få oversat sin hjemmeside?

  Et godt udgangspunkt er at få eksporteret en fil fra det system, hvor webstedet ligger, som indeholder den tekst, der skal oversættes. Det sparer tid for både dig og os. Hvis vi blot modtager en Word-fil med den tekst, der skal oversættes, betyder det ekstra arbejde for dig. Først og fremmest kræver det, at en person kopierer al teksten fra hjemmesiden, og derefter skal du selv kopiere og indsætte oversættelsen i dit CMS-system. Hvis du selv kopierer og indsætter tekst, er der også risiko for, at nogle sider eller tekst smutter, som også skulle oversættes.

  Vi har teknologien til nemt at importere og eksportere tekster til oversættelse for mange af de store CMS-systemer som fx Wordpress eller EPiServer. Men uanset hvilket system, I bruger, forsøger vi altid at finde den mest tids- og omkostningseffektive løsning. Ofte er det IT-afdelingen eller den ansvarlige for hjemmesiden i virksomheden, som har mulighed for at eksportere tekst fra hjemmesiden.

 • Hvilke filformater kan I håndtere?

  Vi håndterer de fleste filformater. Nogle gange kan det være nødvendigt, at vi forbereder filerne lidt før oversættelse, og vi har en teknisk afdeling, der kan hjælpe med dette. De finder den mest tids- og omkostningseffektive løsning til din tekst.

 • Har I oversættere, der eksperter i økonomi?

  Vores oversættere har specialiseret sig på deres respektive fagområder. Vi har oversættere, som har specialiseret sig i at oversætte økonomiske og finansielle tekster.

 • Har jeres oversættere InDesign?

  Når vi oversætter tekster i InDesign, konverterer vi IndDesign-filen til IDML-format, så oversætteren kan håndtere den i sit værktøj. Når teksten er oversat, hjælper vi dig gerne med at opsætte den i det oprindelige layout, så du har en færdig korrekturlæst fil med korrekt orddeling.

 • Hvad gør I, hvis der er tags og html-koder i dokumentet? Kan I beskytte dem?

  Ja, det kan vi. Vores oversættelsesværktøj hjælper med at beskytte tags i dokumenterne. Vores tekniske afdeling kan også gå ind og beskytte tags i et dokument.

 • Kommer oversættelsen til at se ud som den oprindelige tekst?

  Enten sætter du selv teksten ind eller lader os stå for det oprindelige layout, så du får en færdig korrekturlæst fil med korrekt orddeling.

 • Har vi brug for at oversætte til bosnisk, kroatisk og serbisk? Eller rækker det at oversætte til et af sprogene?

  Der er mindre forskel mellem bosnisk, kroatisk og serbisk, end det er mellem norsk, dansk og svensk, men hvis du vil nå ud til en målgruppe i et af landene, anbefaler vi at oversætte til det specifikke sprog.

 • Hvilke sprog skal vi oversætte materialet til? Har I statistik over, hvilke sprog man bør oversætte til?

  Vi anbefaler, at man altid oversætter til de sprog, der tales i de lande, hvor din virksomhed er repræsenteret.

 • Hvad er DTP?

  DTP betyder desktop publishing og handler om at opsætte tekst i et layout. Har du en layout-fil i InDesign eller FrameMaker? Hvis ja, kan vi klare oversættelsen direkte i filen, og hvis du ønsker det, kan vi også opsætte den oversatte tekst i det oprindelige layout og levere en trykklar PDF, hvor orddelinger og linjeskift er sket ud fra gældende regler for det pågældende sprog.

 • Transcreation – hvad er det?

  Når vi får en opgave om en transcreation, tilføjer vores oversættere et yderligere kommunikationsniveau i teksten. Oversætteren tilpasser budskabet og markedsføring i teksten efter din originalfil efter fx dit lokale eksportmarked eller det miljø, hvor teksten skal fungere.

 • Hvad er et CAT-værktøj?

  Computer assisted translation eller computer aided translation indebærer brug af et oversættelsesværktøj, der hjælper oversætteren i oversættelsesprocessen. En fordel ved værktøjet er, at oversætteren kan oversætte mange flere ord om dagen, fordi værktøjet genkender gentagelser eller tekster, der tidligere er blevet oversat og dermed kan genbruges.

 • Hvad er alignment?

  Alignment bruges til at oprette oversættelseshukommelser fra tidligere oversættelser for din virksomhed. Forudsætningen for at bruge teknikken er, at vi får både kilde- og målfil fra den tidligere oversættelse. Alignment foretages ved hjælp af software.

Quote

Kontakt os, hvis du ikke finder, hvad du søger.

Kontakt os