Transskribering – overførsel af optaget tale til tekst

Har du brug for, at din lydoptagelse bliver til en skrevet transskribering? Vi tilbyder transskribering på alle sprog og af både analogt og digitalt lydmateriale, og vi læser korrektur, så du er sikker på en høj kvalitet og nøjagtighed, inden du modtager det færdige resultat.

Smilende kvinde skriver iført hovedtelefoner

Det tager tid at lære at transskribere hurtigt og præcist. Du kan derfor spare tid og penge ved at lægge opgaven ud til vores erfarne eksperter. Vores transskribenter har lang erfaring i at overføre tale til tekst, uanset om det drejer sig om politiafhøringer, retsforhør, interviews i forbindelse med forskningsprojekter, foredrag eller lignende.

Hvad er transskribering?

Transskription, eller transskribering, som mange kalder det, er kunsten at overføre tale fra lyd- eller videooptagelser til skrift. At transskribere er ikke det samme som blot at skrive. Transskribering er en proces, som omfatter flere elementer: Man skal lytte, kontrollere, forstå og først derefter nedskrive det, der blev sagt. Vi udfører transskribering af kildesprog med tidsangivelse. Har du interview eller andre optagelser, som du skal have ned på skrift, kan vi stå for transskribering af det, så du sparer tid. Andre sprog udføres altid af vores bedst kvalificerede oversættere. Termlister oprettes med godkendte termer, der følger dit varemærke, samt retningslinjer, der sikrer koncis sprogversion.

Fra tale til tekst

Vi kan transskribere fra de fleste almindeligt anvendte lyd- og videoformater, og vi sender din transskription tilbage i det format, du foretrækker. Takket være vores omfattende globale netværk kan vi hjælpe dig med transskription af næsten ethvert sprog, og vi kan være behjælpelig med oversættelse hvis du skal have den transskriberede tekst oversat til et andet sprog.Eftersom der er mange faktorer, der spiller ind på tidsforbruget i forbindelse med transskribering, tager vi os betalt pr. arbejdstime – ikke pr. i minut af optagelsen.

Har du brug for en transskribering?

Vores 5 bedste tips til at sikre god kvalitet i lydoptagelser

En lydoptagelse i god kvalitet letter arbejdet med transskription væsentligt og vil sandsynligvis resultere i en mere fordelagtig pris på din transskription.

1. Undgå baggrundsstøj. En mikrofon kan let opfange baggrundsstøj. Luk alle døre, og sørg for, at personer i nærheden af taleren siger så lidt som muligt.

2. Tal én ad gangen, og undlad at tale i munden på hinanden eller afbryde hinanden.

3. Anbring mikrofonen på et sted, hvor den kan opfange lyd fra alle talere.

4. Tal langsomt og tydeligt.

5. Brug udstyr af god kvalitet. Hvis du bruger en diktafon med indbygget mikrofon eller analogt lydoptagelsesudstyr, kan det resultere i en dårligere lydkvalitet.

Faktorer, der spiller ind

Det er vanskeligt at give en fast pris for transskribering på forhånd. Der er så mange faktorer, der spiller ind på, hvor udfordrende opgaven er for vores sprogkonsulenter.

  • Fagområde: Det er hurtigere at transskribere interviews om generelle og dagligdags emner end eksempelvis avancerede kliniske forsøg. I sidstnævnte tilfælde skal transskribenten bruge ekstra tid på at slå medicinske udtryk op for at sikre, at de er stavet korrekt.

  • Flere, der taler: Jo flere der taler på optagelsen, desto længere tid tager opgaven. I gruppestudier er det ikke unormalt, at der er 5-10 deltagere, og så kan det tit ske, at nogle taler i munden på hinanden. En af opgaverne i forbindelse med transskriptionen er også at koble tale/tekst til den rigtige deltager.

  • Lydkvalitet: Optagelser, som er foretaget udendørs eller uden ekstern mikrofon, har almindeligvis baggrundsstøj eller "ekko", hvilket gør det sværere at få alt, hvad der bliver sagt, med.

  • Dialekt/accent: Hvis den person, der taler, taler dialekt eller med accent, kan det være nødvendigt at høre optagelsen flere gange for at forstå, hvad der bliver sagt.

  • Transskriptionsstil: Stilen afgør, hvor detaljeret transskriberingen bliver.

Ved en verbatim transskription nedskrives lyden ord for ord, og dette er den mest almindelige metode.

Eksempel: "... fordi jeg tror, at der er så mange ... øh ... forskellige krav ... og ... øh ... forskellige segmenter ... at hvis du kan pejle dig ind på et af dem, så ... og ja, der er så stort et behov i aldersgruppen fra 25 til 50 ... eller 55 egentlig."

Ægte verbatim transskription er den mest detaljerede metode, hvor alle lyde og al ikke-verbal kommunikation (såsom latter og pauser) også medtages.

Eksempel: "... fordi jeg tror, at der er så mange ... øh ... forskellige krav ... og ... øh ... forskellige segmenter ... at hvis du kan pejle dig ind på et af dem [ler], så ... og ja, der er så stort et behov i aldersgruppen fra 25 til 50 ... [hoster] eller 55 egentlig."

Intelligent verbatim transskription er en stil, hvor man redigerer i og afkorter teksten for at lave en letlæst transskription. Pauseord og ufuldstændige sætninger fjernes.

Eksempel: "Der er så mange forskellige krav og segmenter, at hvis du kan pejle dig ind på et af dem, så er der jo et stort behov i aldersgruppen fra 25 til 55."

Kontakt os for at høre mere