Sådan bliver du oversætter uden at have en oversætteruddannelse

Der er mange forskellige måder at blive oversætter på, men den mest almindelige er at tage en akademisk uddannelse inden for oversættelse. Universitetsvejen er den gængse måde, hvis du vil arbejde med et af de store europæiske hovedsprog, hvor der findes en oversætteruddannelse på universitetsniveau. Men når det gælder minoritetssprog eller mindre udbredte sprog, findes en universitetsuddannelse ofte enten slet ikke eller kun få steder. En måde at komme ind i branchen på er derfor ved at oparbejde praktisk erfaring.

Indhold
  Indhold

   Hvis du har en uddannelse inden for et andet fagområde end oversættelse

   Nogle oversættere har en formel uddannelse inden for et andet fagområde end sprog. Hvis du f.eks. har en akademisk uddannelse inden for økonomi, kan det være et godt redskab til at oversætte økonomiske tekster, ligesom det kan være en stor fordel at være uddannet jurist, hvis du skal oversætte juridiske tekster, eller læge, hvis du skal oversætte medicinske tekster, osv. I disse tilfælde har oversætteren lært sig at oversætte ved at oparbejde praktisk erfaring. Semantix er certificeret i henhold til ISO 9001:2015 og følger ISO-standardens uddannelseskrav. Det betyder, at det grundlæggende krav for at kunne arbejde som oversætter for Semantix, hvis du har en akademisk uddannelse inden for et andet fagområde end oversættelse, er to års erfaring som oversætter på fuld tid. Hvis du ikke har en formel uddannelse, er det grundlæggende krav fem års erfaring som oversætter på fuld tid.

   Certificeringer, der kan hjælpe dig med at blive oversætter

   Du kan blive certificeret oversætter ved at bestå en prøve. Certificeringsprocessen er forskellig fra land til land, så du skal undersøge, hvilke krav myndighederne i dit land stiller. I Finland administreres certificeringen af landets uddannelsesstyrelse, mens den i Sverige administreres af Kammarkollegiet og i Norge af Norges Handelshøyskole.

   En tolkeuddannelse kan også hjælpe dig med at få foden inden for i branchen, særligt hvis du taler et minoritetssprog, hvor der ikke findes en oversætteruddannelse på universitetsniveau. En certificering eller uddannelse som tolk tilbydes typisk af professionshøjskoler eller erhvervsskoler, f.eks. Diak i Finland.

   Hvis du ønsker at kontakte Semantix med henblik på et potentielt samarbejde, kan du sende en ansøgning.