Sådan bliver du oversætter

Er du nysgerrig efter, hvad det kræver at være oversætter? I denne artikel gennemgår vi de grundlæggende krav, beskriver en oversætters hverdag og fortæller dig, hvordan du kan udnytte dine tidligere erfaringer og styrke dine kompetencer, så du kan blive professionel oversætter i denne travle branche.

Indhold
  Indhold

   Hvad laver en oversætter?

   En oversætter oversætter information fra ét sprog til et andet. Oversættere adskiller sig fra tolke ved, at de arbejder med det skrevne ord og ikke det talte. De bruger tid på at finde frem til den korrekte terminologi og beslutte, hvilke oplysninger der skal medtages, tilpasses eller udelades, og de sikrer, at teksten lyder præcis lige så naturlig på målsproget, som den oprindelige tekst gjorde for sit publikum.

   Hvilke fagområder kan du arbejde inden for?

   Der er mange forskellige fagområder, du kan vælge at specialisere dig i som oversætter. Måske har du tidligere arbejdet inden for et bestemt fagområde, eller måske interesserer du dig for bestemte emner, hvor du allerede har et godt kendskab til terminologien. Mange oversættere har tidligere arbejdet inden for eksempelvis medicin, ingeniørvidenskab, transport eller marketing.

   Tidligere erhvervserfaring eller uddannelse inden for andre fagområder kan give dig en fordel. Emnet for det materiale, der skal oversættes, kan spænde fra informationsbrochurer om aktuelle socialpolitiske forhold til reklamer om de nyeste TikTok-trends. Hvis oplysningerne skal nå ud til mere end én målgruppe, er det ofte nødvendigt at oversætte dem.

   Hvilke krav skal du opfylde for at blive oversætter?

   Ifølge kvalitetsstandarden ISO 17100 skal en oversætter opfylde ét af tre krav.

   1. Du kan studere oversættelse på et lokalt universitet (bachelor- eller kandidatgrad). Når du er færdiguddannet, er du kvalificeret og kan arbejde for oversættelsesbureauer. De fleste oversætteruddannelser omfatter et praktikophold hos et oversættelsesbureau, hvilket er en god måde at knytte forbindelser på i et tidligt stadie.
   2. Hvis du allerede har en videregående uddannelse inden for et andet fagområde (f.eks. lingvistik), skal du have to års erhvervserfaring som oversætter for at opfylde kravene. Mange oversættelsesbureauer er ikke ISO-certificerede og kan derfor antage personer, der er interesseret i at blive oversætter. Nogle af dem har endda onboarding-programmer.
   3. Hvis du ikke har en videregående uddannelse, skal du have fem års erhvervserfaring som oversætter for at opfylde ISO-kravene. Det er ikke usædvanligt at følge denne vej ind i branchen. Mange, som ønsker at arbejde freelance, begynder med at arbejde for oversættelsesbureauer, som ikke stiller yderligere krav til kvalifikationer, og når de har opnået den relevante erfaring, har de samtidig oparbejdet viden om en række emneområder, som de føler sig trygge ved at oversætte inden for.

   De fleste oversættere oversætter til deres modersmål. Det sprog, de oversætter til, kaldes målsproget, og det sprog, de oversætter fra, kaldes kildesproget. Her er det bedst at koncentrere sig om kvalitet frem for kvantitet. Det frarådes at have for mange kildesprog. Det er bedre at have nogle få sprog, som du føler dig helt tryg ved at arbejde med, og i stedet fokusere på at opnå en mere dybdegående viden om dine emneområder, så du kan levere oversættelser af høj kvalitet, frem for at kunne håndtere mange sprog, men kun have en overfladisk viden om emneområderne.

   Det er ikke et krav for at blive oversætter, at du har papir på dine kvalifikationer, men det kan være nyttigt at tage et kursus i det oversættelsesværktøj, du er interesseret i at bruge. Når du har gennemført kurset, får du et kursusbevis, så du kan dokumentere over for en potentiel arbejdsgiver, at du er kompetent til at arbejde med værktøjet. De fire mest almindelige oversættelsesværktøjer er:

   • Memsource
   • MemoQ
   • SDL Trados Studio
   • Wordfast

   Branchen bliver stadig mere teknologisk avanceret, og derfor kan det være en fordel, hvis du også lærer dig at levere andre tjenester ud over oversættelse såsom efterredigering af maskinoversættelse (MTPE), review eller revision.

   Du kan også melde dig ind i en brancheforening for oversættere (f.eks. ATA, SFÖ, ITI). Det øger din synlighed, da flere af foreningerne har en medlemsdatabase med søgefunktion, og det kan også gøre det lettere at følge med i nyheder inden for oversættelsesbranchen via nyhedsbreve.

   Hvis du ønsker at kontakte Semantix med henblik på et potentielt samarbejde, kan du sende en ansøgning.

   Finpuds dine oversættelsesfærdigheder

   Hvilke kompetencer har en oversætter brug for? Før du kaster dig ud at blive oversætter, bør du spørge dig selv, om du har følgende:

   • En kærlighed til sprog og en interesse i løbende at udbygge din viden om dit kildesprog og målsprog.
   • En tørst efter viden, da det at læse om og sætte sig ind i forskellige emner er en integreret del af enhver oversætters arbejdsproces, og da det bliver stadig vigtigere at holde sig opdateret om ny teknologi for at følge med i de forandringer, der sker i branchen.
   • En ægte interesse i kommunikation – ikke blot fordi du overfører information fra ét sprog til et andet, men også fordi du som freelancer er din egen virksomheds ansigt udadtil. Det betyder, at du skal holde kontakt med dine kunder vedrørende projekter og deadlines, og her er kommunikation altafgørende.

   Det kan tage noget tid at opbygge disse kompetencer. Du kan tage forskellige kurser for at lære og vedligeholde dine teknologiske færdigheder (oversættelsesværktøjer og det at arbejde med maskinoversættelse), opbygge og styre din egen virksomhed og udbygge din viden om dine emneområder. I nogle tilfælde er det muligt at få en gratis prøveperiode på et oversættelsesværktøj, så du kan prøve det, før du køber.

   Nogle oversættelsesbureauer ansætter desuden studentermedarbejdere og personer, der drømmer om at blive oversætter, så de kan få mulighed for at prøve faget og oparbejde erfaring.

   Tips til, hvordan du får et job

   Sørg for, at dit cv er opdateret og inkluderer relevant erhvervserfaring, før du begynder at kontakte potentielle arbejdsgivere.

   Anbefalet relevant erhvervserfaring er arbejde som oversætter eller tolk. Hvis du har været erhvervsaktiv inden for et af dine fagområder (for eksempel som ingeniør, læge eller mekaniker), kan det give din oversættelseskarriere et stort løft og gøre det lettere at få foden inden for i branchen.

   Hos Semantix har vi ofte behov for flere oversættere inden for kombinationer af de nordiske sprog inden for områder såsom it, medicin og marketing. Hvis dit modersmål er et mindre udbredt sprog, er der god chance for, at du kan finde oversættelsesarbejde inden for den offentlige sektor.

   Semantix er Nordens største udbyder af sprogløsninger.