13 grunde til at få en professionel sprogpartner til at oversætte din årsrapport

Det betaler sig at få en professionel sprogpartner til at oversætte din årsrapport, så den når ud til dine stakeholders over hele verden.

Årsrapporten sender et vigtigt budskab om din virksomhed til omverdenen, som skal være nemt at forstå for alle stakeholders.

Alle, uanset deres modersmål eller baggrund, skal kunne forstå årsrapportens indhold.

Læs mere under Oversættelse af årsrapporter

Vi giver dig her 13 gode grunde til, hvorfor det kan betale sig at få sin årsrapport oversat professionelt:

1. Korrekt terminologi

Siden 2005 har alle børsnoterede selskaber skullet følge de opdaterede regnskabsstandarder International Financial Reporting Standards (IFRS). For at kunne oversætte en årsrapport skal man derfor have erfaring med at oversætte regnskaber efter IFRS-standarden.

2. Branchekendskab

Ved oversættelse af årsrapporter skal oversætteren ikke kun have en bred viden om det enkelte marked, men også have et indgående kendskab til den terminologi og de vendinger, der bruges i de forskellige brancher og i de forskellige virksomheders årsregnskaber.

3. Korrekt tone og stil

De ord og vendinger, der bruges i en årsrapport, skal formidle den stil og tone, der passer til området og til den enkelte branche. For eksempel er årsrapporter fra store olieselskaber skrevet på et mere formelt sprog end årsrapporter fra trendy livsstilsbrands.

4. Perfekt timing

Timing er afgørende for oversættelsen af årsrapporter. Med en professionel sprogpartner kan du være sikker på, at din årsrapport oversættes rettidigt, så der ikke opstår flaskehalse i publikationsprocessen.

5. Certificerede oversættelser

Uanset om det er lovpligtigt eller ej, giver det læseren af årsrapporten ekstra tryghed, hvis oversættelsen er certificeret. Din professionelle sprogpartner kan hjælpe dig med at afgøre, om din årsrapport skal certificeres. Hvis den skal det, påløber der ekstra omkostninger.

6. Bred målgruppe

Årsrapportens læsere kan have meget forskellige baggrunde og være af mange forskellige nationaliteter ... det kan f.eks. være en bankmand, en selvstændig erhvervsdrivende, en nysgerrig amatørinvestor eller en større international aktør på markedet. Derfor skal årsrapporten være skrevet på et klart og tydeligt sprog og med et indhold, der er tro mod den oprindelige tekst.

7. Kvalitetssikring

Årsrapporten er virksomhedens ansigt udadtil og har derfor en stor betydning for, hvordan markedet og læserne opfatter virksomheden. Er årsrapporten – og sproget i den – af høj kvalitet vidner det om, at virksomheden er kvalitetsbevidst og seriøs. Årsrapporten er derfor også et fremragende instrument til at udvikle og opretholde kunderelationer med.

8. Fortrolighed og datasikkerhed

Fortrolighed og datasikkerhed er vigtige parametre for enhver virksomhed. Det ved og respekterer den professionelle sprogpartner, som altid varetager kundens interesser og sikrer fuld fortrolighed til enhver tid.

9. Kontrol af fakta og tal

Det er vigtigt, at de definitioner og termer, der forekommer i en årsrapport, bruges korrekt og konsekvent. Og det er mindst lige så vigtigt, at de tal, grafer og diagrammer, den indeholder, er korrekte. Den professionelle sprogpartner forstår vigtigheden af, at decimaltegn, datoer og valutakoder angives korrekt, så det sikres, at årsrapporten er konsistent og korrekt fra start til slut, og at den fungerer på tværs af de forskellige kulturer og sprogområder, den skal læses i.

10. Bred ekspertise

Den professionelle sprogpartner har bred erfaring med og indgående viden om alle aspekter af betydning for en årsrapport og ved f.eks., hvor man kan finde ud af mere om internationale regnskabsprincipper og -normer, hvad der er bedste praksis inden for regnskabsaflæggelse, og hvilke termer der er centrale for den pågældende branche.

11. Fokus på resultater

I årsrapporten kommunikerer virksomheden, hvordan året er forløbet. Den giver et helhedsindtryk af virksomheden, og derfor er der mange forskellige aspekter, der skal overvejes: Hvordan ser et afbalanceret budget ud? Hvordan formidler man bedst en strategi? Hvad kan forbrugerne få ud af årsrapporten?

11. Tætte forretningsrelationer

En god professionel oversættelse af en årsrapport kan være den perfekte start på en lang og tæt forretningsrelation, hvor samarbejdet også kan udvikle sig til andre områder, f.eks. oversættelse af marketingmaterialer og webtekster og sproglig/kulturel og kommunikativ rådgivning.

13. Lokalisering og kultur

Når en årsrapport oversættes til andre sprog, skal der også tages højde for en række kulturelle faktorer, sprog og begreber, som skal tilpasses til de lokale markeder. Den professionelle sprogpartner søger for, at årsrapporten oversættes, så den opfylder læsernes forventninger og passer ind i den kulturelle kontekst i de pågældende lande.

Næste punkt?

Det kan godt betale sig at få en professionel sprogpartner til at oversætte din årsrapport, så du ved, at din virksomhed fremstår professionel og seriøs, og at dit budskab præsenteres på den bedst mulige måde for den nye kreds af læsere. En oversættelse af dårlig kvalitet kan derimod påvirke en virksomheds omdømme negativt!

Vælg en professionel sprogpartner som Semantix, og få ro i sindet.