Opret professionelle transskriberede tekster ud fra dine lydfiler med Microsoft Word

Er du på udkig efter en nem måde at transskribere lydoptagelser på? Sådan forvandler du interviews til transskriberede tekster med alle relevante markører i Microsoft Word.

Indhold
  Indhold

   Word til internettet er en komponent i Microsoft Office 365, som kan optage tale og transskribere den automatisk. Funktionen Transskriber må ikke forveksles med funktionen Dikter, som viser teksten, mens brugeren taler. Transskriber kører derimod i baggrunden og indsætter desuden markører for talere og tidskoder.

   Funktionen Transskriber i Word 365 gør det muligt for brugeren at optage fysiske eller virtuelle samtaler og automatisk generere en transskriberet version af dialogen. Du kan endda bruge Word til selv at tage noter samtidig. Du kan desuden uploade og transskribere eksisterende optagelser.

   Fem krav ved brug af Transskriber i Word

   Før vi begynder, er der nogle få vigtige ting, du skal være opmærksom på:

   1. Funktionen Transskriber kræver, at du har internetforbindelse.
   2. Transskriber fungerer (i skrivende stund) kun sammen med den nyeste version af Microsoft Edge og Google Chrome.
   3. Du kan maksimalt transskribere fem timers tale pr. måned.
   4. Du kan kun gemme én transskribering i ruden Transskriber i dokumentet. Når du opretter en ny transskribering, slettes den eksisterende (men hvis dele af den transskriberede tekst er importeret i det faktiske dokument, bevares denne tekst).
   5. Transskriber fungerer på det sprog, du har indstillet som dit redigeringssprog i Office (i skrivende stund understøtter programmet kun amerikansk engelsk, men det forventes, at flere sprog bliver tilføjet).

   Download vores gratis transskribering-skabelon

   Kom i gang! Her finder du skabeloner til både detaljeret transskribering og standardtransskribering. Du kan bruge formaterne og eksemplerne i dit eget arbejdsdokument.

   Transskriber live tale i Word

   Uanset om de personer, der deltager i samtalen, alle sidder sammen ved computeren, eller om de er med via en videoforbindelse, er Word klar til at optage og transskribere. Sådan gør du.

   1. Log på Microsoft Office 365 ved hjælp af Microsoft Edge eller Google Chrome.
   2. Gå til Hjem > rullemenuen Dikter > Transskriber.
   3. Vælg Start optagelse i ruden Transskriber.
    • Hvis det er første gang, du bruger funktionen, skal du muligvis give browseren tilladelse til at bruge mikrofonen. (NB: Slut ikke dit headset til, hvis du vil optage og transskribere et videoopkald. Lad i stedet Transskriber optage den lyd, der kommer ud af enhedens højttalere).
    • Som tegn på, at optagelsen er startet, vises ikonet Pause med en blå kontur, og tidsstemplets cifre begynder at tælle op.
   4. Begynd at tale.
    • Jo tydeligere du taler, jo mere nøjagtig bliver transskriberingen.
    • Lad ruden Transskriber stå åben, mens optagelsen udføres.
   5. Du kan sætte optagelsen på pause ved at klikke på ikonet Pause og genoptage den ved at klikke på ikonet Mikrofon.
   6. Du afslutter optagelsen ved at klikke på Gem og transskriber nu. Nu begynder transskriberingsprocessen.
    • Lad ruden Transskriber stå åben, mens transskriberingen udføres.
    • Du kan udføre andre opgaver i Word, browseren eller andre programmer, mens transskriberingen udføres.
    • Optagelsen gemmes i mappen Transskriberede filer på OneDrive.

   Jeg vil gerne vide mere om løsninger til transskribering af lyd og video

   Transskriber en eksisterende lydfil i Word

   Ud over at foretage optagelser 'live' kan du også uploade og transskribere lydfiler, der er optaget tidligere. Sådan gør du.

   1. Log på Microsoft Office 365 ved hjælp af Microsoft Edge eller Google Chrome.
   2. Gå til Hjem > rullemenuen Dikter > Transskriber.
   3. Vælg Upload lyd i ruden Transskriber.
   4. Vælg den ønskede lydfil i feltet til valg af fil. Herefter begynder transskriberingen.
    • Transskriber understøtter på nuværende tidspunkt formaterne .wav, .mp4, .m4a og .mp3.
    • Lad ruden Transskriber stå åben, mens filen transskriberes.
    • Du kan udføre andre opgaver i Word, browseren eller andre programmer, mens transskriberingen udføres.
    • Optagelsen gemmes i mappen Transskriberede filer på OneDrive.

   Føj den transskriberede fil til et dokument

   Transskriber i Word indarbejder ikke automatisk lyd- eller tekstfilen i det åbne dokument. Men filen knyttes automatisk til dokumentet og er tilgængelig via ruden Transskriber. Det betyder, at hvis du for eksempel lukker ruden, vil de transskriberede data stadig være tilgængelige via dokumentet, næste gang du åbner det.

   Hvis du vil arbejde med transskriberingen som et almindeligt tekstdokument, skal du åbne ruden Transskriber og gøre følgende:

   • Hvis du vil tilføje hele den transskriberede tekst: Vælg Føj til dokument.
   • Hvis du vil tilføje en del af den transskriberede tekst: Hold markøren over den del af teksten, du vil indsætte, og vælg Tilføj sektion til dokument.
   • Hvis du vil slette den transskriberede tekst eller oprette en ny: Vælg Ny transskription.

   Rediger den transskriberede tekst

   Du kan også redigere den transskriberede fil direkte i ruden Transskriber. Det kan for eksempel være, at du vil rette i teksten eller ændre talernes navne (de forskellige talere identificeres og mærkes i første omgang som 'Taler 1', 'Taler 2' osv. Du kan ændre navnene efterfølgende).

   1. Hold markøren over den del af teksten, du vil redigere, i ruden Transskriber.
   2. Klik på ikonet Rediger afskriftssektion.
   3. Rediger indholdet, eller skift mærkaten. Hvis du vil ændre alle forekomster af en mærkat, skal du klikke på Skift alle Taler [x].
   4. Klik på ikonet Bekræft for at gemme ændringerne.

   Lyt til lydoptagelsen

   Ud over transskriberingen gemmer funktionen Transskriber i Word også lydoptagelsen i mappen Transskriberede Filer på OneDrive. Du kan afspille lydoptagelsen ved hjælp af knapperne øverst i ruden Transskriber. Den tilsvarende del af den transskriberede tekst fremhæves, mens lyden afspilles.

   • Hvis du vil afspille en bestemt del af lydoptagelsen, skal du klikke på det relevante tidsstempel i den transskriberede tekst.
   • Afspilningshastigheden kan øges op til 200 %.

   Få Words automatiske transskriberingsværktøj til at gøre arbejdet for dig

   Funktionen Transskriber i Word i Microsoft Office 365 gør det ikke alene nemt at oprette transskriberinger. Den gør det også nemt at redigere, gemme og dele tekst med professionelle markører.

   Så næste gang du planlægger at optage en samtale, et interview eller et møde, så du kan lave en afskrift af det senere, skulle du prøve at lade Microsoft Word gøre arbejdet for dig.

   Har du brug for en transskribering?

   Download vores gratis transskribering-skabelon

   Download skabeloner til både detaljeret transskribering og standardtransskribering. Du kan bruge formaterne og eksemplerne i dit eget arbejdsdokument.