Sådan transskriberer du lyd til tekst – den ultimative guide til transskribering

Få lyd og video til at arbejde for din virksomhed. Tale-til-tekst-transskribering omsætter talte ord til målrettet skriftligt indhold.

Indhold
  Indhold

   Menneskelig kommunikation er i konstant udvikling. Fra hulemalerier til brevduer, tryk til internet, telekommunikation til sms’er - det ser ud til, at innovation ikke kender nogen grænser, når det kommer til at udbrede ordet.

   Uanset medie benytter de fleste former for kommunikation enten lyde, vi kan høre, eller symboler, vi kan se. Begge former har deres fordele og begrænsninger. I den moderne, digitale æra er det dog visuelle budskaber, der dominerer.

   Takket være internettet kan visuelt indhold ses og deles af et enormt antal mennesker globalt på utallige måder. Derfor er der også utallige muligheder for at skabe opdateret skriftlig kommunikation til flere formål på baggrund af lydoptagelser.

   Processen med at omdanne lyd- og videoindhold til tekst kaldes "transskribering".

   Hvad er transskribering?

   Transskribering betyder den skrevne version af det talte ord.

   Læs mere: Hvad er transskribering? Få svar på dine spørgsmål

   Hvad er fordelene ved transskribering?

   At udarbejde en skriftlig version af lydindhold lyder som et stort arbejde. Så hvorfor egentlig bruge transskribering?

   Her er fem måder, hvorpå transskribering kan gavne dig og din virksomhed.

   1. Effektivisering af workflow

   Et skriftligt dokument gør det muligt for alle, der arbejder med lyd eller video, at øge behandlingstiderne. En redaktør kan markere og tilføje kommentarer til en transskribering eller undertekster på en måde, der ellers ville være tidskrævende, upraktisk og måske endda umulig.

   2. Bedre SEO

   Videoer slår tekst hver gang på sociale medier og i onlinebutikker. Søgemaskiner reagerer dog kun på skrevet indhold. Transskribering giver det bedste fra begge verdener: videoer, der appellerer til mennesker, og tekstindhold, der appellerer til Google-bots.

   3. Optimal kommunikation

   Gør møder, taler og kursussessioner til permanente, håndgribelige dokumenter, der giver fordele længe efter, at ordene er faldet. Transskriberinger af begivenheder kan også genbruges. En tale kan for eksempel blive til marketingindhold, en e-mail til personalet eller den kan redigeres og bearbejdes til et pitch for nye forretningsmuligheder.

   4 Udvidet tilgængelighed

   Transskriberet lydmateriale og visuelt indhold (i form af videotekster, undertekster og fulde transskriberinger) gør det tilgængeligt for mennesker med hørebesvær. Faktisk er det i mange lande et lovkrav at transskribere alt offentligt lyd- og billedmateriale.

   5. Bedre deling på sociale medier

   Lydfiler alene mangler de sociale mediers effekt med tekst og billeder. Transskriberet lyd omdanner imidlertid lyd til tekstuddrag, der genererer flere delinger og mere webtrafik.

   Download vores gratis transskribering-skabelon

   Kom i gang! Her finder du skabeloner til både detaljeret transskribering og standardtransskribering. Du kan bruge formaterne og eksemplerne i dit eget arbejdsdokument.

   Hvor bruges transskribering?

   Efterspørgslen efter transskribering dækker over de fleste brancher. Her er en hurtig guide til, hvordan forskellige sektorer kan bruge transskribering til at opnå en kommerciel og driftsmæssig fordel.

   • Transskribering af medier
    Transskribering bruges til at hjælpe med visning og redigering af talt indhold på tværs af en bred vifte af video- og lydmedier. Fra konferencetaler til almindelige podcasts kan enhver begivenhed optaget som lyd eller video transskriberes til et redigerbart tekstdokument.
   • Transskribering inden for uddannelse
    Transskribering bruges i uddannelsesorganisationer såsom skoler, gymnasier og universiteter for at forbedre kvaliteten af undervisningen, tilgængeligheden af læringsressourcer og for at give elever og studerende mulighed for at finde forelæsninger og seminarer online.
   • Transskribering inden for forsikringsbranchen
    Forsikringsselskaber optager typisk erklæringer fra sagsøgere, vidner og andre involverede parter. Da disse interviews er juridisk bindende, er det vigtigt, at hvert ord gengives nøjagtigt. Transskribering genererer derfor passende juridisk dokumentation, der kan bruges til at vurdere og behandle et forsikringskrav.
   • Transskribering inden for journalistik
    Journalister og reportere bruger meget af deres tid på at gennemføre interviews, som de – evt. med hjælp fra software eller en tjenesteudbyder – senere transskriberer. Journalister står med et ansvar for at citere personer og rapportere begivenheder korrekt, og her giver transskribering journalister en nøjagtig optegnelse til brug for deres skriftlige artikler og til mulige fremtidige forespørgsler.
   • Transskribering af markedsundersøgelser
    Feedback indsamlet fra fokusgrupper, interviews og observationer spiller en afgørende rolle mht. at lancere et produkt på markedet med succes. For at sikre en nøjagtig registrering af, hvad der er blevet sagt om hvad, hvornår og af hvem, bruger forskere transskribering til at konvertere det talte ord til søgbare dokumenter.

   Hvilke typer transskribering findes der?

   Med så mange anvendelser for transskriberet tekst er det ingen overraskelse, at der er forskellige typer transskribering at vælge imellem. I nogle tilfælde er en bogstavelig transskribering afgørende, i andre er læsbarhed det primære mål, eller måske er et simpelt overblik tilstrækkeligt.

   De fire mest almindelige typer af transskribering er ordret, intelligent ordret, redigeret og fonetisk.

   1. Ordret transskribering
   En ordret transskribering fanger enhver lyd og stilhed, der opstår. Fra hoste og latter til verbale pauser og fyldord (øh... uhm... ja... ikke?). Ordrette transskriberinger registrerer også "baggrundsstøj ", såsom døre, der smækker og telefoner, der ringer.

   2. Intelligent ordret transskribering
   En intelligent ordret transskribering fjerner alle irrelevante elementer fra teksten, såsom fyldord og unødvendige gentagelser. Resultatet er en mere kortfattet, læsbar transskribering, der forbliver tro mod den originale optagelse på alle andre måder.

   3. Redigeret transskribering
   En redigeret transskribering revideres for at fjerne alt overflødigt indhold, retter eventuelle grammatiske fejl og fuldfører eventuelle ufærdige sætninger. Resultatet kan være en mere formel gengivelse af, hvad der blev sagt, men det vil være lettere at læse og forstå end den originale ordrette transskribering.

   4. Fonetisk transskribering
   Fonetisk transskribering bruger symboler til at registrere fonemer (de mindste distinkte lydenheder i et sprog), snarere end de faktiske ord, der tales. Fonetisk transskribering bør følge den samme proces for alle sprog, med symboler, der repræsenterer den samme lyd. En fonetisk transskribering er nyttig, når udtalen er vigtig – såsom når man sammenligner tale mellem forskellige aldersgrupper, steder eller tidsperioder.

   Fonetisk kontra ortografisk transskribering

   I modsætning til fonetisk transskribering følger ortografisk oversættelse standardiserede sprogregler og er upåvirket af ændringer i udtalen. For eksempel er den populære australske tv-sæbeopera Neighbours kendt for at introducere den opadgående fonetiske bøjning i slutningen af sætninger for resten af den engelsktalende verden. Selvom dette ville være umiddelbart tydeligt i en fonetisk transskribering, ville en ortografisk transskribering ikke indikere nogen forskel. Ortografiske transskriberinger er det foretrukne valg til tekstmateriale i større skala, især dem der bruges til forskning, hvor detaljer om udtale er uvæsentlige.

   Læs mere: Forskellige typer af transskribering - med eksempler

   Manuel transskribering kontra automatisk transskribering

   Folk, der transskriberer, såsom stenografer i retssalen, og dem, der beskæftiger sig med meget følsomt materiale (såsom beviser i igangværende undersøgelser og forhør), bruger år på at opbygge og finpudse deres færdigheder for at kunne levere transskriberinger af en ekstremt høj standard.

   Denne personlige ekspertise koster dog både tid og penge. Disse begrænsninger gør manuel transskribering uegnet til storskalaprojekter, der kræver en hurtig ekspedition.

   Automatiseret transskribering reducerer tid og omkostninger betydeligt ved at bruge software til at fuldføre opgaven. Én svaghed ved denne tilgang forekommer, når man transskriberer regionale accenter. Resultaterne varierer afhængigt af AI-teknologien og maskinlæringskapaciteten for produktet. I skrivende stund er selv de bedste transskriberings-"maskiner" ikke 100 % nøjagtige.

   Valget mellem manuel transskribering og automatisk transskribering afhænger af indholdets følsomhed og behovet for nøjagtighed. Ofte er absolut præcision mindre vigtigt end hastighed. Et populært kompromis er at kombinere de to metoder, så softwaren udfører en indledende transskribering, og en dertil kompetent person retter fejlene.

   Sådan transskriberer man

   Professionel transskribering er en fantastisk færdighed, der ofte udvikles gennem mange års praksis. Her er seks væsentlige regler for transskribenter, der håber at gøre fremskridt inden for dette specialistområde.

   1. Lyt til hele lydoptagelsen, før du begynder at skrive. Dette hjælper transskribentens hjerne med at "tune ind" på stilen og substansen i det talte indhold. Det er især nyttigt, når der er involveret ukendte accenter.

   2. Lyt til en hel sætning, før du transskriberer den. Det hjælper transskribenten med at fange konteksten og undgå misforståelser over homofoner (f.eks. værd/vejr/hver/vær).

   3. Rediger den færdige transskribering, og tjek for fejl og dårlig grammatik. En dygtig transskribent kan øge sin effektivitet ved også at blive en dygtig redaktør.

   4. Lær den korrekte skriveteknik for at maksimere hastighed, nøjagtighed og komfort. Selv den bedste transskribent kan blive bremset af krampe i hånden. Nogle moderne transskriberingssoftware bruger fodpedaler for at øge hastigheden og effektiviteten. En fodpedal giver brugerne mulighed for at styre lyden ved hjælp af fødderne, så begge hænder er fri til at skrive.

   5. Kend enhver relevant jargon og alle forkortelser, der bruges i det lydmateriale, der transskriberes. Det er især vigtigt, når man arbejder inden for sektorer som medicin, hvor specialistudtryk kan få tale til at lyde næsten som et fremmedsprog.

   6. Tjek, tjek og tjek igen, at den anvendte terminologi er korrekt, at hvert afsnit giver mening, og at transskriberingen er fuldstændig og faktuelt korrekt.

   Brug tidsstempler som hjælp til redigering

   Tidsstempler bruger typisk formatet [TT:MM:SS] til at angive timer, minutter og sekunder fra starten af lydoptagelsen, hvor den givne tekst blev læst op. Dette giver redaktører mulighed for at springe direkte til bestemte punkter i en lydfil uden at skulle arbejde sig gennem hele optagelsen. Transskribenter finder også tidsstempler nyttige, især når de gerne vil finde og gennemgå særligt udfordrende tekstafsnit.

   Tidsstempler kan bruges på flere forskellige måder i transskriberinger. For eksempel:

   • Tidsstempler, der angiver, hvornår den faktiske tale begynder og slutter, er nyttige, når en optagelse ikke har dialog lige fra starten.
   • Tidsstempler, der er placeret, når en ny person taler, kan hjælpe med at lokalisere de vigtigste øjeblikke i en lydoptagelse.

    Ernie: (00:00:00) Hej alle sammen og velkommen til min podcast.
    Bert: (00:00:02) Og min!
    Ernie: (00:00:03) Okay, okay... Velkommen til "vores" podcast.
   • Som en mere detaljeret markør kan der tilføjes et nyt tidsstempel for hver sætning (selvom dette kan resultere i en rodet transskribering).

    (00:00:00) Dette er et kort eksempel på en transskribering. (00:00:02) Det tidspunkt, hvor hver ny sætning begynder, vises med tidsstemplet. (00:00:05) Dette er blot en af mange muligheder for tidsstempling.
   • Et mere almindeligt krav er det periodiske tidsstempel, som tilføjes med forudbestemte tidsintervaller (såsom hvert 3. sekund eller hvert 30. minut).

    (00:00:00) Her er et eksempel på, hvordan en tidsstemplet transskribering kan inkorporere et (00:00:03) tidsstempel hvert tredje sekund ved at inkludere (00:00:06) tidsstemplet i den skrevne tekst.

   Jeg vil gerne vide mere om løsninger til transskribering af lyd og video

   Sådan transskriberes interview

   Ud over at indsamle information under et interview, er der meget at lære af analysen efter interviewet af transskriberingen.

   Det første trin ved oprettelse af en interviewudskrift er at identificere, hvad du vil opnå med transskriberingen. Hvis du f.eks. kun har brug for nogle vigtige citater, vil en mere målrettet tilgang være tilstrækkelig, snarere end den generelle dækning af en ordret udskrift.

   En transskribering er et dokument, der kan scannes, så der kan søges efter bestemte ord. Tidsstempler giver læseren mulighed for at lytte til den originale optagelse uden den store indsats eller forsinkelse. Et transskriberings tekstdokument er hurtigt og nemt at dele med samarbejdspartnere sammenlignet med de meget større lyd- og videofiler, og det er meget nemmere for kolleger at redigere.

   Det skrevne ord giver også mulighed for at foretage en mere objektiv vurdering af, hvad der blev sagt, uden at blive forstyrret af talerens udseende og/eller kropssprog. Yderligere kommentarer og tags tilføjet af transskribenten kan hjælpe med at evaluere teksten og gøre det muligt at foretage en mere kvantitativ analyse (f.eks. fremhæve forekomster af visse følelsesladede ord).

   Læs mere: Transskribering af interview – en guide

   Sådan transskriberes gruppesamtaler

   Det kan være en udfordring at skabe klarhed og overblik i en transskribering, hvor to eller flere personer taler, især når der er hyppige afbrydelser, og folk taler i munden på hinanden.

   Den foretrukne tilgang til dette scenarie er at transskribere, hvad hver person siger på en separat linje. Hvis de taler samtidigt, skal du angive dette ved at give begge linjer det samme tidsstempel. Hvis samtalen bliver for tumultarisk, så det er umuligt at høre, hvad en af de talende siger, skal du tilføje et "Inaudible"-tag.

   Sådan transskriberes videoer

   Transskribering af talt indhold kan være en lang, men meget nyttig proces. Tilføjelse af transskribering til websider med videoer har vist sig at øge SEO-påvirkningen og besøgendes engagement (og det gør også indholdet lettere at søge i).

   Så hvad er den bedste måde at gøre det på?

   Her er fire vigtige måder at transskribere videoindhold på. Hver metode har hver sine fordele og ulemper. Din foretrukne tilgang vil sandsynligvis afhænge af den specifikke situation.

   1. Transskribering-apps til mobiltelefoner

   Mobiltelefoner er et let og bærbart værktøj til at optage talt indhold på farten. Ud over de fleste smartphones indbyggede tale-til-tekst-applikation, er der en række forskellige transskribering-apps, der kan downloades fra de forskellige app-butikker.

   2. Gratis online videotransskribering

   En simpel søgning via søgemaskine vil afsløre et udvalg af gratis transskriberingsværktøjer, der er tilgængelige til brug online. Kvaliteten af disse gratis programmer kan dog variere en hel del, så du bør altid læse korrektur på billedteksterne, da de kan være fyldt med fejl. Hvis en video kan uploades til YouTube, kan brugere få gavn af automatisk YouTube-tekstning, som tilbyder transskriberinger med op til 80 % nøjagtighed, afhængigt af lydkvaliteten af videoen (selvom det ikke er alle sprog, der understøttes af YouTube).

   3. Transskriberingssoftware til stationære computere

   Ud over adgang til online transskriberingsværktøjer kan Mac- og pc-brugere downloade software til deres stationære computer, som gør det muligt at bruge værktøjerne uden behov for en internetforbindelse.

   4. Billedteksttjenester

   Professionelle billedteksttjenester og lokaliseringsudbydere kan koste mere end de gratis softwareløsninger, men resultaterne er førsteklasses, og de har bedre muligheder for sikkerhed og fortrolighed af indholdet.

   Eksempler på værktøjer til transskribering

   Nylige fremskridt inden for AI-teknologi og maskinlæringsfunktioner har medført en bred vifte af tale-til-tekst-transskriberingsprodukter. Disse spænder fra mobilapps til desktopsoftwaretjenester; separate produkter til hele operativsystemer med indbyggede transskriberingsværktøjer. Det tilgængelige udvalg og rækken af specialistfunktioner er enormt.

   Her er en kort oversigt over nogle af de mest populære transskriberingsværktøjer på markedet i dag.

   Dragon Anywhere er til Android- og iOS-enheder og synkroniseres også med desktopversionen af softwaren. Dens fremragende genkendelsesegenskaber hæmmes kun af softwarens behov for en internetforbindelse, da den er cloud-baserede. Dragon Anywhere er tilgængelig med abonnement, uden mulighed for engangskøb.

   Dragon Professional er designet til at hjælpe professionelle brugere gennem hele processen. En brugervenlig grænseflade giver adgang til flere meget effektive funktioner – herunder værktøjer til at diktere og redigere dokumenter, oprette regneark og surfe på nettet med stemmen. Appens indbyggede intelligens gør det muligt for den at lære stemmer, ord og sætninger, mens den transskriberer dem.

   Otter er et cloud-baseret program skabt med bærbare computere og smartphones i tankerne. Appens transskribering i realtid giver brugerne mulighed for at søge, redigere, afspille og organisere data efter behov. Ud over at være velegnet til at transskribere interviews og foredrag, faciliterer Otter også samarbejde mellem teams.

   Verbit henvender sig specifikt til virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Ved at bruge neurale netværk til at maksimere effektiviteten, selv når der er baggrundsstøj, tilbyder Verbit også muligheden for at involvere menneskelige redaktører for absolut nøjagtighed.

   Speechmatics tilbyder en omfattende og fleksibel tale-til-tekst-tjeneste. Herunder angivelig understøttelse af alle primære engelske accenter, uanset nationalitet. Så det inkluderer de mange amerikanske og britiske engelske accenter, såvel som dem fra Sydafrika, Jamaica og flere.

   Braina kombinerer problemfrit transskriberingstjenester med virtuelle assistentfunktioner i en enkelt, intuitiv grænseflade. Braina-brugere kan søge online, tage noter og vælge musik, der skal afspilles, mens de transskriberer tekst på over 100 forskellige sprog med op til 99 % nøjagtighed.

   Windows 11, Microsofts seneste operativsystem, leveres med indbygget dikteringssoftware. Ved arbejde inden for næsten ethvert tekstfelt kan brugere blot tænde, begynde at tale og se teksten vises på skærmen.

   MacOS har Apples dikteringsværktøj indbygget i selve operativsystemet, hvilket gør diktering mulig inden for enhver type tekster. Efterhånden som funktionen lærer individuelle stemmeegenskaber, inklusive accenter, bliver den bedre ved fortsat brug.

   Google Voice Typing til Google Docs giver det online tekstbehandlingsprogram tale-til-tekst-funktionalitet. Det eneste, der kræves, er en Google-konto, Chrome-webbrowser og en internetforbindelse.

   Læs mere: Hvilke apps og værktøjer er de bedste til transskribering?

   Ordet er frit! Med lydtransskribering

   Transskribering giver en let tilgængelig mulighed for at udnytte eksisterende lydmateriale til at opnå en konkurrencefordel og tilfredsstille onlineverdenens konstante trang til nyt indhold.

   Ved at omdanne lyd til tekst åbner transskribering op for uendelige muligheder for at omdanne denne tekst til blogs, indlæg på sociale medier, marketingmateriale, undervisningsmateriale og meget mere. Når du bruger transskriberinger til at øge værdien af det talte ord, vil du blive overrasket over, hvor mange muligheder der er.

   Hvordan kan du udnytte dit lyd- og videomateriale optimalt?

   Har du brug for en transskribering?