Eksempler på transskribering. Hvilken type er den rigtige for dig?

Vælg mellem ordret, intelligent, redigeret og fonetisk transskribering ved hjælp af disse nyttige eksempler og forklaringer.

Indhold
  Indhold

   Transskribering bruges inden for en lang række forskellige sektorer – fra marketing til sundhed, fra jura til uddannelse – og hvert område har sine særlige krav. Derfor findes der flere forskellige typer af transskribering, som har fokus på hver deres aspekt.

   Transskribering kan inddeles i fire grundlæggende kategorier:
   1. Ordret
   2. Intelligent ordret
   3. Redigeret
   4. Fonetisk

   Nedenfor forklarer vi hver af disse typer af transskribering ved hjælp af eksempler.

   Eksempel på ordret transskribering

   En ordret transskribering opfanger enhver lyd, der opstår, f.eks. når en person rømmer sig, griner eller holder verbale pauser (øh, uhm, hm, øhm), eller når en dør smækker eller en telefon ringer. Denne detaljeringsgrad kan være vigtig, hvis enhver ytring og afbrydelse er nødvendig for at gengive situationens fuldstændige kontekst, f.eks. i en politiafhøring.

   Her er et eksempel på en ordret transskribering:

   AB=Alice Birch
   CD=Colin Dexter

   [Transskribering starter 00:00:05]

   AB: OK, lad os komme i gang … Hvad er dit navn?

   [Lyden af stoleben, der skraber mod gulvet]

   CD: Mit navn? Colin Dexter.
   AB: Nå … Lad os se … [Lyden af bladren i papirer]
   AB: Vil du fortælle, hvor i verden du er født og opvokset?
   CD: Oz. Aussie. Australien. Melbourne i Australien.
   AB: Og øh … Hvorfor tog du til Storbritannien?
   CD: Øh, ja, altså ... Jeg fik tilbudt et job, og jeg tænkte … Altså … [Trækker på skuldrene]. Hvorfor ikke? [Løfter højre hånd og gnider tommel- og pegefinger mod hinanden for at angive penge]
   AB: Så det var altså et velbetalt job ... det job, der lokkede dig til Storbritannien?
   CD: Ja. Altså, jeg tjente i hvert fald meget mere, end jeg gjorde før, ikke? [Griner højt]

   [Transskribering slutter 00:02:32]

   Download vores gratis transskribering-skabelon

   Kom i gang! Her finder du skabeloner til både detaljeret transskribering og standardtransskribering. Du kan bruge formaterne og eksemplerne i dit eget arbejdsdokument.

   Eksempel på intelligent ordret transskribering

   Hvis baggrundslyde, verbale pauser, usammenhængende gentagelser, host mv. ikke er relevante for transskriberingens formål, kan disse elementer fjernes, så man får en intelligent ordret transskribering. Det giver en mere kortfattet transskribering, der er lettere at læse, samtidig med at indholdets tilsigtede betydning bevares.

   Denne type transskribering er f.eks. velegnet til samtaler i forretningssammenhæng, hvor detaljer såsom host og smækkende døre er irrelevante.

   Her er det samme eksempel som ovenfor, men nedskrevet som en intelligent ordret transskribering:

   AB=Alice Birch
   CD=Colin Dexter

   [Transskribering starter 00:00:05]

   AB: OK, lad os komme i gang … Hvad er dit navn?
   CD: Mit navn? Colin Dexter.
   AB: Vil du fortælle, hvor du er født og opvokset?
   CD: Australien. Melbourne i Australien.
   AB: Hvorfor tog du til Storbritannien?
   CD: Jeg fik tilbudt et job, og jeg tænkte, hvorfor ikke? [Løfter højre hånd og gnider tommel- og pegefinger mod hinanden for at angive penge]
   AB: Var det et velbetalt job, der lokkede dig til Storbritannien?
   CD: Ja. Altså, jeg tjente meget mere, end jeg gjorde før.

   [Transskribering slutter 00:02:32]

   Jeg vil gerne vide mere om løsninger til transskribering af lyd og video

   Eksempel på en redigeret transskribering

   En redigeret transskribering går et skridt videre end den intelligente ordrette transskribering, idet man fjerner overflødigt indhold, retter eventuelle grammatiske fejl, forklarer slangudtryk og afslutter ufærdige sætninger. En redigeret transskribering kan fremstå mere formel end det originale indhold, men den er lettere at læse og forstå.

   Det, at en redigeret transskribering er lettere at læse og forstå, betyder ikke nødvendigvis, at den er dækkende. Her er to eksempler på transskriberinger af en journalists interview af en rockstjerne.

   Ordret transskribering:

   Nå men, jeg griber min spade, plugger den i Marshall-stacken, og fyrer den hele vejen op på 11. Publikum havde ingen idé om, hvad der ramte dem. Jeg fik deres ører til at bløde helt vildt, mand. [griner voldsomt]

   Redigeret transskribering:

   Jeg greb min guitar, sluttede den til forstærkeren, og skruede den op på maksimum. Koncertgængerne var uforberedte, og jeg skadede deres hørelse.

   Som du kan se, kan mange af nuancerne gå tabt i en redigeret transskribering. Men i det foregående eksempel får en redigeret transskribering de vigtigste oplysninger til at træde utvetydigt frem.

   AB=Alice Birch
   CD=Colin Dexter

   [Transskribering starter 00:00:05]

   AB: Hvad er dit navn?
   CD: Colin Dexter.
   AB: Hvor er du født og opvokset?
   CD: Melbourne i Australien.
   AB: Hvorfor rejste du til Storbritannien?
   CD: Jeg fik tilbudt et job til en højere løn end den, jeg tjente på det tidspunkt.

   [Transskribering slutter 00:02:32]

   Eksempel på fonetisk transskribering

   Fonetisk transskribering gengiver den måde, talte ord udtales på, snarere end hvordan de skrives. Det gøres ved hjælp af symboler fra det internationale lydskriftalfabet (IPA), som er et fælles system af skrifttegn, der identificerer forskellige sproglyde på alle verdens sprog.

   En fonetisk transskribering er nyttig, når udtale er vigtig – for eksempel hvis man vil sammenligne det talte sprog i forskellige aldersgrupper, geografiske områder eller tidsperioder. Hvis du ønsker at gengive den 'måde' noget siges på, snarere end blot 'hvad' der siges, skal du bruge fonetisk transskribering.

   Når den første linje af eksemplet transskriberes ved hjælp af IPA, ser den ud som følger:

   AB: Hvad er dit navn?

   svarer til:

   AB: ˈVað ˈæɐ̯ ˈdid ˈnɑwˀn?

   Hvilken type transskribering skal jeg bruge?

   Hver type af transskribering tjener et bestemt formål, og formålet er afgørende for, hvilken type transskribering der egner sig bedst til opgaven. Eksempler:

   • Ordret transskribering er velegnet til postproduktion i filmindustrien, da hver pause, hvert host og hvert grin er lige så vigtig som de ord, der bliver sagt.
   • Intelligent ordret transskribering er velegnet til transskribering af medicinske journaler, hvor detaljerne er vigtige, men de uvedkommende lyde ikke er det.
   • Personer, der arbejder med rekruttering af personale, kan have gavn af en redigeret transskribering, når de skal sammenligne de svar, forskellige ansøgere har givet under deres jobsamtale, fordi de på en let og overskuelig måde får overblik over svarene.
   • For en talepædagog, der ønsker at danne sig et præcist indtryk af, hvordan en patient taler, er en fonetisk transskribering det helt rette værktøj.

   Uanset hvorfor du har brug for at omdanne tale til tekst, så hjælper vi dig med at finde den rette type transskribering til dit formål.

   Download vores gratis transskribering-skabelon

   Download skabeloner til både detaljeret transskribering og standardtransskribering. Du kan bruge formaterne og eksemplerne i dit eget arbejdsdokument.