Oversættelse, lokalisering eller kreativ oversættelse?

Det er vigtigt at overveje, hvilken type oversættelse du har brug for. Groft sagt kan du vælge mellem oversættelse, lokalisering og kreativ oversættelse (undertiden kaldet "transcreation").

Times Square i New York

Oversættelse

Oversættelse handler om at overføre en skrevet tekst fra ét sprog (kildesproget) til et andet (målsproget), samtidig med at originalens betydning bevares, og der anvendes korrekte udtryk på målsproget. Læseren skal have den samme information ved at læse målteksten, som hvis han eller hun havde læst kildeteksten. Som oversættere er det vores opgave at sikre, at alle oplysninger kommer med, og at oversættelsen er grammatisk korrekt.

Lokalisering

Lokalisering er oversættelse, hvor teksten tilpasses både sprogligt og kulturelt til lokale forhold. Dette kan omfatte tilpasning af tiltaleformer, stilleje, datoformater, sorteringsrækkefølge, adresser, billeder osv.

Kreativ oversættelse

Kreativ oversættelse bruges normalt til reklametekster eller mere kreative tekster, hvor originalen fortolkes mere frit i oversættelsen. Oversætteren skal i højere grad fange og overføre meningen og budskabet i stedet for at oversætte teksten ord for ord.

Hvilken type oversættelse passer bedst til dine tekster? Har du brug for forskellige typer oversættelse til forskellige områder af dit websted?

Kontakt os, og lad os tage en snak om dine behov

Samarbejde

Ved at dele så mange oplysninger som muligt kan vi sikre, at oversætteren er bedst muligt klædt på til at levere en god oversættelse. Ønsker du oversættelse, lokalisering eller kreativ oversættelse? Del gerne virksomhedsspecifik terminologi med os, og send tidligere oversat materiale, som du er tilfreds med. Sprog – og dermed også oversættelse – er en dynamisk størrelse. Der er derfor mange mulige "rigtige" versioner, men sikkert kun en, som du foretrækker. Du får en langt bedre oversættelse, hvis du fortæller os, hvad du ønsker og forventer. Og efterhånden som samarbejdet vokser, bliver vi endnu bedre til at identificere, hvad du foretrækker. Måske kunne det være en idé at samle dine præferencer i en style guide, som du kan bruge både internt og eksternt?

Vigtig information til oversætteren

Hav gerne fokus på nedenstående punkter, da det har betydning for oversætterens arbejde:

 • Redigerbart format
  Send kildeteksten i et format, der er redigerbart, og som betyder, at du efter endt oversættelse nemt kan lægge den oversatte tekst tilbage på din hjemmeside. Afhængigt af hvilken teknisk løsning du har valgt til din hjemmeside, vil der være forskellige muligheder, som du kan drøfte med din kontaktperson hos Semantix.
 • Eventuelle tegnbegrænsninger (for knapper, bokse osv.)
  Det er vigtigt, at oversætteren bliver informeret om eventuelle tegnbegrænsninger, f.eks. for knapper og tekstbokse. Den oversatte tekst ender ofte med at være længere end kildeteksten, så drøft gerne dette med din kontaktperson.
 • Referencemateriale
  Referencemateriale er yderst nyttigt for oversætteren, men kun hvis du er tilfreds med det. Godt referencemateriale indeholder den terminologi, du foretrækker, og giver eksempler på de tiltaleformer og den stil, virksomheden normalt bruger. Materiale om din virksomhed og dine produkter kan også være nyttigt.
 • Billeder
  Det kan være afgørende for oversætteren at have adgang til billeder, da det er svært at oversætte en tekst uden at kunne se, hvilken kontekst den skal bruges i.
 • Tekst på billeder
  Prøv at undgå tekst i billedfiler, der skal oversættes, da oversættelse af sådanne tekster altid er mere tidskrævende, end hvis teksten er placeret ved siden af billederne. Nogle gange kan dette ikke undgås, men sørg i så fald for at orientere oversætteren og levere billedmaterialet.
 • Validering
  I oversættelsesbranchen benytter vi os ofte af "validering", hvor kunden gennemgår oversættelsen efterfølgende. Formålet er, at du som kunde sikrer, at oversættelsen er nøjagtig, som du ønsker den. Hvis oversættelsen er udarbejdet med ovenstående tips for øje, bør valideringen kun omfatte nye termer og tilpasning af stillejet til et nyt produkt eller marked. Afsæt tid til validering, og informer din kontaktperson om, at der skal foretages validering.

Vil du vide mere om transcreation?