Kundecase – HPE: Omstrukturering og indholdsstyring på et globalt plan

Hewlett Packard Enterprise (HPE) har specialiseret sig i at levere teknologiløsninger til virksomheder, herunder servere og lagerplads. Virksomheden administrerer store mængder indhold på tværs af 25 forretningsprogrammer. De håndterer blandt andet omkring 8.000 projekter og ca. 7 millioner ords indholdsoversættelse hvert år. Indholdet spænder vidt: fra marketingmateriale og hjemmesider til juridiske dokumenter, interne meddelelser, supportressourcer og vidensbaser. Da HPE skulle omstrukturere hele sit globale system til indholdsstyring, bad de Semantix' moderselskab, TransPerfect, om hjælp til at klare opgaven. Semantix er en del af TransPerfect-koncernen, og derfor har vi mulighed for at samarbejde og udveksle tjenester og ekspertise med et bredt udvalg af specialister.

Indhold
  Indhold

   HPE: En udfordring med mange facetter

   HPE havde flere vigtige målsætninger. Virksomheden ønskede at forenkle administrationen af alt indhold, strømline oversættelsesprocesserne, forbedre kapaciteten inden for datastyring og opbygge et stærkt samarbejde med sin tjenesteudbyder.

   En problemfri løsning

   Løsningen blev bygget op omkring GlobalLink, en egenudviklet platform, der tilbydes af både Semantix og TransPerfect. Den er designet til at revolutionere indholdsstyring på globalt plan. GlobalLink kan problemfrit integreres med vigtige komponenter såsom e-handelsløsninger, CMS-systemer (CMS – Content Management System), automatiseret markedsføring, PIM-systemer (PIM – Product Information Management) og databaser. Det sætter store virksomheder i stand til effektivt at administrere indhold og ressourcer på flere sprog.

   TransPerfect samarbejdede med HPE om at integrere GlobalLink med syv CMS-systemer og indgik aftaler med 12 sprogleverandører for at reducere driftsomkostningerne. Det primære mål var at konsolidere antallet af leverandører og TMS-systemer og samtidig strømline oversættelsesprocesserne for at opnå større effektivitet.

   Løsningen blev en stor succes takket være et tæt samarbejde med HPE, som er kendetegnet ved lydhør support, proaktiv planlægning og fleksibilitet i forhold til ændringer og feedback.

   En fremtidssikret løsning

   Integrationen af GlobalLink med flere CMS-systemer har ført til en betydelig produktivitetsforøgelse, kortere leveringstider og et stort fald i antallet af opgaver, der kræver manuel håndtering af HPE's projektledere. Kort sagt: til mere strømlinede og effektive processer inden for indholdsstyring.

   Systemets funktion til visualisering af websider har forbedret effektiviteten og indholdets kvalitet, fordi oversættere og korrekturlæsere tydeligt kan se den sammenhæng, teksterne optræder i. Takket være foruddefinerede rapporter kan HPE effektivt overvåge vigtige måltal såsom ordantal, sprogbrug og projektspecifikke data, hvilket gør det lettere at træffe datadrevne beslutninger.

   HPE's vision for fremtiden er at lade leverandørerne arbejde online for at strømline arbejdsgangene, lette dataindsamlingen og mindske omkostningerne. Desuden skal kvalitetsstyringen udvides til også at omfatte neural maskinoversættelse (NMT) og datadrevne strategier for at reducere udgifterne til oversættelse og korrekturlæsning. Kvalitetsstyring får en nøglerolle, når det gælder om at sikre bedre styring og indsigt, mens et internt system til administration af tilbud skal give forbedringer på bundlinjen.

   Kort fortalt har implementeringen af GlobalLink hos HPE forbedret den nuværende drift og lagt grunden til yderligere forbedringer af effektiviteten og fremtidige omkostningsreduktioner i forbindelse med indholdsstyringen.

   Kontakt Semantix nu for at få mere at vide om, hvilke fordele GlobalLink kan give din virksomhed.

   Vil du vide mere?