Hvad laver en transskribent?

Transskriberinger gør det muligt at læse talte ord i stedet for at lytte til dem. Transskriberinger kan endda laves på flere forskellige sprog, hvilket gør den originale talte information globalt tilgængelig. Læs dette blogindlæg om, hvordan en transskribent forvandler talte ord til korrekt formateret, letlæselig tekst.

Indhold
  Indhold

   Hvad er en transskribent?

   En transskribent er en person, der lytter til lyd- eller videooptagelser og konverterer de talte ord til tekst. Det kan enten gøres manuelt eller ved hjælp af software, der automatisk opretter tekst på basis af lydoptagelsen. I sidstnævnte tilfælde skal transskriberingen stadig kontrolleres af en transskribent.

   Afhængigt af typen af transskribering kan transskribenten have brug for branchespecifik viden. For eksempel skal medicinske transskribenter kende til medicinsk terminologi, mens juridiske transskribenter skal kende til juridisk terminologi og de særlige formateringsretningslinjer inden for dette område.

   Jeg vil gerne vide mere om løsninger til transskribering af lyd og video

   Hvad laver en juridisk transskribent?

   En juridisk transskribent har specialiseret sig i at transskribere juridiske dokumenter, retssager, møder, afhøringer, vidneudsagn og lignende og skal have et godt kendskab til retssystemet, den juridiske terminologi og politiets procedurer i det pågældende land.

   Hvad er en medicinsk transskribering?

   Ved medicinske transskriberinger konverteres lydoptagelser relateret til medicinske procedurer, diagnoser, forskningsresultater og behandlingsplaner m.m. til tekst. En transskribent inden for dette område skal derfor have en god forståelse af medicinsk terminologi og et vist kendskab til medicinske procedurer.

   Download vores gratis transskribering-skabelon

   Kom i gang! Her finder du skabeloner til både detaljeret transskribering og standardtransskribering. Du kan bruge formaterne og eksemplerne i dit eget arbejdsdokument.

   Hvad laver en akademisk transskribent?

   En akademisk transskribent har specialiseret sig i transskribering af forelæsninger, undervisningsmaterialer, interviews og forskningsdata og skal have et godt kendskab til akademisk terminologi og den særlige akademiske måde at skrive og henvise på.

   Hvad laver en tekster?

   En tekster laver undertekster til videoindhold. Teksteren skal beherske både kilde- og målsprog og skal kunne formidle betydningen af det talte ord præcist.

   Hvad laver en brailletransskribent?

   En brailletransskribent konverterer talt eller skrevet tekst til punktskrift – et taktilt skrivesystem, der bruges af personer med synshandicap. Det kan f.eks. være trykt tekst og lydindhold, der skal transskriberes til brailletegn ved hjælp af særlig software og specialudstyr.

   Hvad med generelle transskribenter?

   Disse transskribenter kan arbejde inden for en række forskellige områder og transskriberer alt fra interviews i forbindelse med markedsundersøgelser til podcasts. En generel transskribent har et bredt kendskab til mange forskellige områder og kan også tilbyde andre former for oversættelsesrelaterede serviceydelser, f.eks. undertekstning og tolkning.

   Hvordan arbejder en transskribent?

   Ved transskribering lytter transskribenten til en lyd- eller videooptagelse og opretter et skriftligt dokument på basis af, det der bliver sagt i optagelsen. Processen ser typisk således ud:

   1. Forberedelse af udstyr: Transskribenten skal bruge en computer eller lignende, hovedtelefoner for at lukke støj fra omgivelserne ude samt software, der giver mulighed for at afspille lyd- eller videooptagelsen ved forskellige afspilningshastigheder og spole frem og tilbage.
   2. Selve transskriberingen: Transskribenten lytter til optagelsen og skriver det talte indhold ned i et skriftligt dokument. I den forbindelse kan transskribenten bruge særlige tegn til at indikere f.eks. pauser, latter, ekstern støj eller særlige måder, trykket er lagt på i det talte.
   3. Redigering af transskriberingen: Når det talte indhold er skrevet ned, gennemgår og redigerer transskribenten dokumentet for at sikre, at den skriftlige gengivelse er korrekt, og for at afklare eventuelle uklarheder.
   4. Formatering af transskriberingen: Til sidst formateres transskriberingen i henhold til de retningslinjer, kunden har givet. Det kan være ved at tilføje tidsstempler, angive, hvem der taler, eller ved at tilføje andre oplysninger til dokumentet.

   Hvordan arbejder en flersproget transskribent?

   En flersproget transskribent arbejder på samme måde som en transskribent, der kun arbejder med ét sprog. Dog med den forskel, at vedkommende skal transskribere lyd- eller videooptagelser til flere sprog. Flersproget transskribering kræver et godt kendskab til flere sprog og kulturer og evnen til hurtigt at skifte mellem de forskellige sprog under transskriberingen.

   Hvilke værktøjer bruger en transskribent?

   Transskribenter bruger ofte en række værktøjer til at transskribere lyd- eller videooptagelser effektivt og præcist. Det kan f.eks. være:

   1. Software til afspilning af lyd eller video: Transskribenter bruger lyd- eller videoafspilningssoftware til at lytte til optagelser og styre afspilningshastighed, lydstyrke og andre indstillinger.
   2. Tekstbehandlingssoftware: Transskribenter bruger tekstbehandlingssoftware, såsom Microsoft Word eller Google Docs, til at skrive og formatere en transskribering. Disse programmer indeholder ofte nyttige værktøjer, som autokorrektur, stavekontrol og formateringsindstillinger, der kan forudindstilles til at matche kundernes foretrukne layout.
   3. Fodpedaler: Med en fodpedal kan transskribenten styre lydafspilningen ved hjælp af foden og dermed holde hænderne fri til at skrive. Det er især nyttigt ved transskribering af længere optagelser og øger transskriberingshastigheden markant.
   4. Tekst-expandere: Med en tekst-expander kan transskribenten oprette genveje til ord eller sætninger, som anvendes særligt ofte i den pågældende optagelse eller inden for det pågældende område. Det kan øge transskriberingshastigheden markant.
   5. Oversættelsessoftware: Flersprogede transskribenter kan bruge oversættelsessoftware i forbindelse med transskriberingen. Det er dog vigtigt at bemærke, at oversættelsessoftware ikke altid er helt nøjagtig, og at der derfor skal en rigtig menneskelig oversætter indover for at sikre, at oversættelsen er korrekt.

   Afsluttende bemærkninger

   Transskribenter er højt kvalificerede fagfolk, som hjælper med til at sikre, at indhold er tilgængeligt for et bredt publikum. Semantix har branchekyndige transskribenter, der kan producere transskriberinger på over 170 sprog. Uanset om du har et lille projekt, der skal transskriberes, eller regelmæssigt skal have store mængder ord transskriberet, tilbyder vi hurtig service døgnet rundt.

   Hvis du vil vide mere, kan du kontakte vores team. Vi vil altid gerne tage en snak om dit projekt og hjælpe dig med at finde ud af, om vores transskriberingsservice er den rigtige løsning for dig.

   Har du brug for en transskribering?

   Download vores gratis transskribering-skabelon

   Download skabeloner til både detaljeret transskribering og standardtransskribering. Du kan bruge formaterne og eksemplerne i dit eget arbejdsdokument.