Transskribering – retningslinjer og typer

Transskriberinger bruges i flere brancher til at oprette permanente optegnelser over talt kommunikation. I dette blogindlæg ser vi på de regler, der gælder for transskribering, og på de forskellige typer af transskribering, man arbejder med.

Indhold
  Indhold

   Retningslinjer for transskribering

   Retningslinjer for transskribering hjælper med at sikre, at den færdige transskribering er en nøjagtig, klar og forståelig gengivelse af det talte indhold. Her følger en række generelle transskriberingsregler:

   1. Vær konsekvent i den måde, du staver på i hele dokumentet (brug f.eks. enten britisk eller amerikansk engelsk).
   2. Mundtlig kommunikation består ikke kun af talte ord, men også af andre betydningsbærende lyde. Og de skal alle gengives så præcist som muligt, f.eks. ved hjælp af fonetiske symboler, der repræsenterer bestemte lyde eller gengiver dialekter og accenter. Disse symboler og reglerne for fonetisk transskribering findes i det internationale fonetiske alfabet (IPA).
   3. Man bruger desuden særlige tegn til at angive talerens intonation og til at præcisere betydningen.
   4. For eksempel pbruger man accent aigu (') til at indikere primært tryk eller cirkumfleks (^) til at indikere en stigende intonation.

   Jeg vil gerne vide mere om løsninger til transskribering af lyd og video

   Hvilke typer transskribering findes der?

   Der findes flere forskellige former for transskribering, hver med forskellige transskriberingsregler og konventioner. Fonetisk, ortografisk og intelligent transskribering er tre af disse. Nogle transskriberingstyper er særligt velegnede til bestemte formål:

   1. Fonetisk transskribering er en proces, hvor man bruger et sæt symboler fra det internationale fonetiske alfabet (IPA).Reglerne for fonetisk transskribering sikrer, at udtalen af ordene beskrives korrekt. Fonetisk transskribering bruges ofte i sprogindlæringssammenhænge og taleterapi. For eksempel ville det engelske ord 'cat' blive transskriberet som /kæt/, hvor hvert tegn repræsenterer en bestemt lyd.
   2. Ved ortografisk transskribering fokuserer man alene på ordene, ikke på udtalen. Det bruges især i situationer, hvor formålet med transskriberingen er at sikre en nøjagtig skriftlig gengivelse af en samtale eller af en tale. Det kan være f.eks. være inden for journalistik og i forbindelse med retssager og forretningsmøder.
   3. Intelligent transskribering er en mere moderne transskriberingsmetode, der bruger kunstig intelligens (AI) til at transskribere talesprog. Det er især velegnet til hurtig automatisk transskribering af store mængder lyd- eller videoindhold.

   Download vores gratis transskribering-skabelon

   Kom i gang! Her finder du skabeloner til både detaljeret transskribering og standardtransskribering. Du kan bruge formaterne og eksemplerne i dit eget arbejdsdokument.

   Hvad bruges transskribering til?

   Transskribering bruges til mange forskellige formål:

   1. Tilgængelighed: For at gøre et indhold mere tilgængeligt for personer med nedsat hørelse eller kognitive processeringsvanskeligheder eller for personer, der har brug for mere tid til at absorbere information.
   2. Juridiske formål: For at registrere, hvad der bliver sagt i forbindelse med retssager, f.eks. ved retsmøder, vidneforklaringer og afhøringer.
   3. Medier: I forbindelse med undertekstning og eftersynkronisering, især i flersprogede medier.
   4. Erhvervssammenhænge: For at registrere de informationer, der gives, og de beslutninger, der træffes i forbindelse med forretningsmøder, samtaler, præsentationer m.m.
   5. Uddannelse: For at fastholde indholdet af forelæsninger, webinarer og andet læringsindhold til fremtidig brug.

   Hvordan laves transskriberinger?

   Menneskelige transskribenter

   Professionelle transskribenter lytter til en lyd- eller videooptagelse og transskriberer den til skrevet tekst. Ved flersproget transskribering oversættes der desuden mellem flere sprog. Her er den proces, som en professionel transskribent følger for at lave en transskribering:

   1. Transskribenten lytter omhyggeligt til lydindholdet og er opmærksom på talerens tone og tempo og på eventuelle følelsesmæssige ladninger af det talte. f.eks. i form af en særlig intonation.
   2. Når transskribenter lytter, skriver de det ned, de hører – enten ved hjælp af tekstbehandlingssoftware eller specialiseret transskriberingssoftware.
   3. Transskribenten sikrer, at den skrevne tekst er nøjagtig og grammatisk korrekt.
   4. Hvis kunden har bedt om det, kan transskribenten tilføje tidskoder for at angive, hvornår et udsagn er blevet sagt.
   5. Hvis der er flere talere i en optagelse, kan transskribenten desuden angive, hvem der taler.
   6. For at sikre, at transskriberingen gengiver det sagte præcist og korrekt, gennemgås og korrekturlæses teksten grundigt inden levering.

   AI-baseret transskribering

   Det er nu blevet muligt at bruge transskriberingssoftware, der er baseret på kunstig intelligens. Udviklingen går hurtigt, og softwaren bliver hele tiden bedre. AI-baseret transskribering foregår som følger:

   1. Den AI-baserede transskriberingsapp modtager en lyd- eller videofil som input.
   2. Appen bruger automatisk talegenkendelsesteknologi (ASR) til at konvertere lydindholdet til skrevet tekst
   3. og NLP (Natural Language Processing) til at fortolke den transskriberede tekst. NLP hjælper med at identificere og rette eventuelle grammatiske fejl, stavefejl og uoverensstemmelser.
   4. Det endelige output er en tekstfil med en gengivelse af lydindholdet. Nogle AI-baserede apps kan desuden indsætte tidskoder og identificere, hvem der taler.

   AI-baserede apps lærer, efterhånden som de behandler data, og det gør, at de hele tiden bliver bedre. Det er dog vigtigt at huske, at AI-baserede transskriberingsapps kan begå fejl, især hvis der er baggrundsstøj, talerne har en kraftig accent eller taler dialekt, eller hvis optagelsen er af dårlig kvalitet. Derfor skal outputtet fra en AI-baseret transskribering altid gennemgås af en fagperson til sidst.

   Kan man henvise til transskriberinger?

   Der er forskellige måder at kildehenvise til en transskribering på. Der findes en række standarder for, hvordan man henviser korrekt. Af disse er Harvard, APA (American Psychological Association) og MLA (Modern Language Association) de mest udbredte. Det er især vigtigt, at man henviser korrekt i akademiske og juridiske sammenhænge.

   Kan AI lave en kildehenvisning til en transskribering?

   AI-baseret transskriberingssoftware kan konvertere tale til tekst, men kan endnu ikke automatisk generere pålidelige kildehenvisninger og ved hjælp af standardiserede kildehenvisningssystemer. Det vil dog utvivlsomt blive muligt med tiden.

   Afsluttende bemærkninger

   De generelle retningslinjer, der gælder for transskribering, er relativt enkle. Der er dog brug for specialviden, hvis man skal bruge nogle af de mere specialiserede transskriberingstyper.

   Vores flersprogede transskriberingstjenester tilbyder hurtige, nøjagtige transskriberinger med oversættelse på over 170 sprog, og vi tilbyder alle transskriberingstyper. Vi kan også inkludere kildehenvisninger, hvis det er nødvendigt.

   Hvis du gerne vil tale med vores team om transskriberinger eller har et projekt, du gerne vil drøfte med os, kan du udfylde denne formular. Så kontakter vi dig så hurtigt som muligt.

   Har du brug for en transskribering?

   Download vores gratis transskribering-skabelon

   Download skabeloner til både detaljeret transskribering og standardtransskribering. Du kan bruge formaterne og eksemplerne i dit eget arbejdsdokument.