Sådan skriver og formaterer du en transskribering

Lav dit lydindhold til effektivt skriftligt indhold. Sådan gør du.

Indhold
  Indhold

   En transskribering er en skriftlig version af talt indhold – hvad enten det er i form af lyd- eller videooptagelser. At vide hvordan man skriver og formaterer en transskribering korrekt, giver mange fordele for virksomheder. Hvis du f.eks. giver redaktører mulighed for at markere og kommentere skriftlige dokumenter, kan det gøre arbejdsgangene hurtigere. Med transskribering kan du øge din SEO-effektivitet. Du kan forvandle taler og møder til håndgribelige dokumenter, genbruge tekster og gøre dem mere tilgængelige for dem, der ikke hører så godt eller har brug for undertekster. Du kan øge din gennemslagskraft på de sociale medier og generere flere likes og delinger, og du kan øge trafikken.

   Jeg vil gerne vide mere om løsninger til transskribering af lyd og video

   Sådan kommer du i gang med at transskribere

   For at skabe en nøjagtig og effektiv transskribering er det vigtigt at følge visse procedurer. Nedenfor kan du læse, hvordan man laver en transskribering, der er velskrevet og gengiver det originale lyd- eller videoindhold nøjagtigt:

   1. Sørg for, at du har en klar lyd- eller videooptagelse af det indhold, du skal transskribere, og at du råder over de nødvendige værktøjer, f.eks. et godt transskriberingsprogram.
   2. Sørg for at grammatikken, stavningen og tegnsætningen er korrekt, så teksten er let at læse.
   3. Når du transskriberer, skal du være opmærksom på vigtige detaljer. som f.eks. navne og tidsmarkører.
   4. Korrekturlæs din transskribering, og sammenlign den med det originale indhold for at sikre, at den er nøjagtig, og at du har fået det hele med.

   Download vores gratis transskribering-skabelon

   Kom i gang! Her finder du skabeloner til både detaljeret transskribering og standardtransskribering. Du kan bruge formaterne og eksemplerne i dit eget arbejdsdokument.

   Hvilke typer transskribering findes der?

   Der er flere forskellige typer transskribering, som alle opfylder forskellige behov. De mest almindelige typer er ordret, intelligent ordret, redigeret og fonetisk.

   • Ved ordret transskribering gengiver man ikke kun alle ord, men også pauser og forskellige lyde – f.eks. døre, der smækker, og telefoner, der ringer.
   • Ved intelligent ordret transskribering fjerner man alle irrelevante elementer fra teksten, såsom fyldord og gentagelser. Det giver en mere kortfattet tekst, der er lettere at læse.
   • Ved redigeret transskribering reviderer og retter man eventuelle fejl, herunder grammatiske fejl og ufærdige sætninger. Denne type transskribering giver en mere formel repræsentation af, hvad der blev sagt, samtidig med at den er lettere at læse og forstå.
   • Ved fonetisk transskribering gengiver man selv de mindste forskellige lyde på et sprog. Den type er især velegnet, når man sammenligner tale mellem forskellige grupper eller i forskellige tidsperioder.

   Sådan formaterer du en transskribering

   Ud over blot at skrive ned, hvad der siges, er en transskribent også forpligtet til at inkludere andre oplysninger. For eksempel:

   Angivelse af taler

   Når man arbejder med lyd- eller videofiler, angiver man, hvem der taler. Det kan f.eks. være ved at skrive talerens navn eller angive personens rolle i samtalen, eller det kan være mere generisk som f.eks. ved at skrive "taler 1", når taleren eller dennes rolle ikke kan identificeres. Inden man starter med at transskribere, er det en god idé at lytte til indholdet for at finde ud af, hvem der taler, og hvilken rolle vedkommende har. Vi anbefaler, at du markerer talerens navn/rolle med fed skrift og følger din virksomheds retningslinjer, eller at du bruger det foreslåede format.

   Tidskoder

   Tidskoder gør det nemmere for læseren at matche afsnit i en transskriberet tekst med det tilsvarende sted i video- eller lydfilen. Dette er især nyttigt i forbindelse med markedsundersøgelser og ved brug af fokusgrupper. Tidskoder indsættes typisk i bestemte tidsintervaller, f.eks. hvert 2. eller 3. minut, ved begyndelsen af et afsnit, eller hver gang taleren skifter.

   Markering af indhold, der ikke kan afkodes

   Indsæt særlige markeringer i transskriberingen på steder, hvor det ikke er muligt at høre/afkode indholdet. Det kan f.eks. være, hvis talen er uklar, hvis der er baggrundsstøj, eller hvis flere personer taler på én gang.

   Lyde

   Transskribenten skal angive alle lyde på optagelsen. F.eks. trafik, døre, der lukker, og publikum, der klapper.

   Grammatik

   De grammatiske regler, du skal følge, varierer afhængigt af den stil, teksten skal være skrevet i. Det kan du læse mere om i det følgende.

   Hvordan ser en transskribering ud?

   Nedenfor kan du se et eksempel på, hvordan man kan formatere en transskribering af et interview i den intelligente ordrette stil. Der er indsat tidskoder i starten af en talers bidrag. Derudover er der indsat en kantet parentes et sted, hvor det ikke er muligt præcist at afkode, hvad der bliver sagt.

   00:05 Interviewer: Kan du fortælle mig, hvilken erfaring du har med at arbejde i kundeservice?

   00:08 Interviewperson: Selvfølgelig! Jeg har arbejdet i kundeservice i omkring fem år. Først i et teleselskab og bagefter i en butik.

   00:20 Interviewer: Hvad vil du sige er det mest udfordrende ved at arbejde i kundeservice?

   00:25 Interviewperson: Det er nok at håndtere [kan ikke høres] eller sure kunder. Nogle gange kan det være svært at blive ved med at være rolig og professionel, når kunden råber af dig. Men det er vigtigt at huske, at de ikke er vrede på dig personligt. De er bare frustrerede over situationen.

   Sådan formaterer du en transskribering i Microsoft Word

   Microsoft Word har et format til transskribering, som man kan bruge og tilpasse efter behov. Titelsiden indeholder oplysninger om den fil, du har indsendt, navn på og ID for mediefilen, ordrenummeret, filens længde og tidspunktet for din bestilling af transskriberingen. I dokumentet bruges skrifttypen Arial i str. 14, og sidetallene angives nederst. Du kan ændre skrifttypen til Times New Roman eller Calibri, og du kan desuden foretage andre ændringer i transskriberingen ved hjælp af MS Words værktøjer.

   Sådan formaterer du en transskribering i henhold til forskellige citeringsstandarder

   Værktøjer som Google Docs og Microsoft Word har en række praktiske formateringsfunktioner, du med fordel kan bruge. For eksempel kan de automatisk oprette en bibliografi på basis af de kilder, der er citeret i dokumentet, og bruge den citeringsstandard, du foretrækker, f.eks. APA, MLA, Chicago eller Harvard. Dette omfatter funktioner, der automatisk formaterer indrykninger, overskrifter og skrifttyper til den standard, din organisation eller virksomhed bruger.

   Sådan henviser du til en transskribering efter APA-standarden

   APA-standarden har forskellige citeringsformater for offentliggjorte interviews og for interviews, du selv har udført.

   Interviews, som du selv har udført, og som ikke er tilgængelige for den almindelige læser, bør ikke føjes til litteraturfortegnelsen. Her bør man i stedet henvise til dem inde i selve teksten som personlig kommunikation.

   Når du henviser til et offentliggjort interview, skal du gøre det på en måde, der svarer til det medie, hvor det blev offentliggjort, f.eks. en bog eller en avis.

   Tilskrivning af citater til forskningsdeltagere efter APA-standarden

   Hvis du i forbindelse med din forskning foretager strukturerede interviews af deltagere, er det almindelig praksis at indarbejde transskriberingen af disse interviews i et bilag og så bare henvise til dem, når du citerer interviewdeltagerne.

   Retningslinjer for henvisning til en transskribering af en tale efter APA-standarden

   • Identificer taleren som forfatteren.
   • I tilfælde, hvor transskriberingen og det originale arbejde har forskellige udgivelsesår (hvis det f.eks. er en transskribering af en ældre tale), skal du angive transskriberingsåret som primær tidsangivelse i litteraturfortegnelsen. Du skal så angive det originale år i parentes til sidst i referencen.
   • Når du citerer inde i selve teksten, skal du angive begge år adskilt af en skråstreg med det tidligste årstal først.
   • Angiv transskriberingstypen ved hjælp af firkantede parenteser (f.eks. '[Transskribering af tale]').
   • Inkluder webstedets navn i kildeafsnittet i referencen efterfulgt af transskriberingens URL.

   Retningslinjer for henvisning til en transskribering af en podcast efter APA-standarden

   • Følg et lignende format ved henvisning til et citat i en transskriberet podcast som ved henvisning til en podcastepisode. Den eneste forskel er beskrivelsen efter transskriberingstitlen, som skal være '[transskriberet podcast]' i stedet for '[podcast]'.
   • Angiv podcastværten som forfatter, og specificer vedkommendes rolle i parentes.
   • Angiv den nøjagtige dato for podcasten.
   • Tilføj episodenummeret i parentes efter titlen. Hvis episoder ikke er nummererede, skal du udelade nummeret fra henvisningen.
   • Nævn navnet på det websted, der offentliggjorde transskriberingen, og angiv transskriberingens URL-adresse.

   Retningslinjer for henvisning til radiotransmitteret indhold efter APA-standarden

   • Formatet for en transskribering af en radioudsendelse er næsten identisk med formatet for en radioudsendelse. Den eneste forskel er, at der skal stå '[Transskribering af radioudsendelse]' i stedet for '[Radioudsendelse].'
   • Angiv værtens navn som forfatter.
   • Angiv den fuldstændige dato for radioudsendelsen.
   • Skriv indslagets titel i kursiv efterfulgt af beskrivelsen '[Transskribering af radioudsendelse].'
   • Angiv navnet på det websted, der har offentliggjort radioudsendelsen (f.eks. DR), og angiv udsendelsens URL. I eksemplet er både radiooptagelsen og transskriberingen tilgængelig via det samme link, som er inkluderet i henvisningen.

   Læs mere: Transskribering af audiovisuelt materiale

   Sådan henviser man til en transskriberet tale efter Harvard-standarden

   Citat i tekst: (Talerens efternavn, årstal for talen eller transskriberingen, alt efter hvad der er relevant)

   I litteraturfortegnelsen: Talerens efternavn, initial(er) for talerens fornavn(e). År for talens afholdelse/for transskriberingen. Talens titel. I: transskribentens eller redaktørens efternavn, initial(er). udgave(r). År for offentliggjort transskribering. Titel på kilden, der indeholder transskriberingen, f.eks. en bog, i kursiv. Udgivelsessted: Udgiver, s.x for en enkelt side eller ss. x for flere sider.

   For eksempel:

   Citat i tekst: (Gates 2007)

   I litteraturfortegnelsen: Gates, B. 2007. The future of technology and education. I: Thompson, J. ed. 2008. Influential speeches of the 21st century. New York, NY: Pioneers Press, ss.134-137.

   Spørg eksperterne! Semantix' transskriberingstjenester

   Ved at bruge professionelle transskriberingstjenester til at forvandle dit lydindhold til tekst skaber du indhold af høj kvalitet, som du kan bruge på mange måder, f.eks. på en blog, i et SoMe-opslag, i markedsførings- eller læringsmateriale. Vi kan gøre dit talte indhold mere effektivt gennem vores transskriberingstjenester og hjælpe dig med at vælge den rigtige transskriberingsmetode. Vi kan desuden oversætte teksten for dig, hvis det er nødvendigt. Vi sørger selvfølgelig også for, at alt passer til lige præcis dit brand.

   Hvis du vil nå ud til flere mennesker med engagerende indhold, så kontakt Semantix, og få alle de fordele, der er forbundet med at bruge vores kompetente eksperter og vores transskriberingstjenester.

   Har du brug for en transskribering?

   Download vores gratis transskribering-skabelon

   Download skabeloner til både detaljeret transskribering og standardtransskribering. Du kan bruge formaterne og eksemplerne i dit eget arbejdsdokument.