Transskribering af samtaler

Vi lærer at tale, før vi kan skrive, og derfor kan man godt sige, at tale er vores primære form for kommunikation. Men det talte ord er flygtigt og bliver kun permanent, hvis vi optager det eller skriver det ned – f.eks. ved at transskribere det. Læs mere om transskribering af samtaler i det følgende.

Indhold
  Indhold

   Hvad er en transskriberet samtale?

   En transskribering er en nøjagtig skriftlig gengivelse af en talt samtale, hvor man først optager de talte ord som enten lyd- eller vide og derefter konverterer ordene til tekst. Transskriberingen kan udføres manuelt eller automatisk ved hjælp af særlige apps.

   Hvorfor skal man transskribere en samtale?

   Det kan være en god idé at transskribere en samtale, hvis man gerne vil kunne henvise til den i fremtiden – f.eks. i forbindelse med forskning, i retssager eller i andre situationer, hvor man skal bruge en nøjagtig skriftlig gengivelse af en samtale. Selv med den bedste hukommelse i verden ville det være svært at huske alt, hvad der er blevet sagt i en samtale, helt ordret.

   Ved at transskribere en samtale gør man den også lettere tilgængelig for hørehæmmede eller personer med forskellige kognitionsrelaterede problemer.

   Jeg vil gerne vide mere om løsninger til transskribering af lyd og video

   Eksempel på transskribering af samtaler

   Herunder kan du se en transskriberet samtale. Bemærk, at man her har angivet forskellige ikke-sproglige faktorer i parentes. De to talere er anonymiseret i denne transskribering, men man kunne også have valgt at indsætte navnene, hvis der var behov for det.

   Taler 1: Hej, hvordan går det?

   Taler 2: Hej, jeg har det godt, tak. Hvad med dig?

   Taler 1: Det går ret godt. Jeg har arbejdet på nogle undersøgelser af folks indkøbsvaner, og det har virkelig været spændende.

   Taler 2: Åh, det lyder fedt. Hvad har du fundet ud af indtil videre?

   Taler 1: Jeg har set på, hvordan folk beslutter, hvad de skal købe, og det har været fascinerende at se, hvor stor en rolle vores følelser og sociale påvirkninger udefra spiller.

   Taler 2: Ja, det er virkelig interessant. Har du undersøgt effekten af reklame og markedsføring?

   Taler 1: Ja. (pause) Det er faktisk ret vildt, hvor meget vores adfærd påvirkes af, hvor produktet er placeret, og af, om kendte anbefaler produktet.

   Taler 2: Det er så rigtigt! (pause) Har resultaterne overrasket dig?

   Taler 1: Faktisk ja. (griner) Jeg fandt ud af, at folk ofte køber ting, de ikke har brug for, bare fordi de er på udsalg, eller fordi tilbuddet er tidsbegrænset.

   Taler 2: Åh wow, det kan jeg helt sikkert godt relatere til. (griner) Det er svært at modstå et godt tilbud.

   Taler 1: Helt sikkert. (pause) Men det er også interessant at se, hvordan nogle mennesker virkelig er bevidste om, hvad de køber, og fokuserer på ting som bæredygtighed eller støtter lokale virksomheder.

   Taler 2: Ja, jeg tror, det bliver mere og mere vigtigt for folk. (pause) Nå, men tak, fordi du delte din forskning med mig. Det er virkelig fascinerende.

   Taler 1: Det gør jeg hellere end gerne. Altid! (griner)

   Download vores gratis transskribering-skabelon

   Kom i gang! Her finder du skabeloner til både detaljeret transskribering og standardtransskribering. Du kan bruge formaterne og eksemplerne i dit eget arbejdsdokument.

   Forskellige måder at transskribere samtaler på

   Der er forskellige måder at transskribere samtaler på, alt efter hvad man skal bruge transskriberingen til. Her er et par eksempler:

   1. Ordret transskribering: Ved ordret transskribering skriver man hvert ord, hver lyd og hver pause i en samtale ned. Man noterer også små fyldord som 'øh' og lyde som latter og suk m.m. Denne type transskribering bruges især i forbindelse med retssager, forskningsinterviews eller i andre situationer, hvor der er brug for at dokumentere det talte præcist.
   2. Ren transskribering: En ren transskribering er en let redigeret version af en ordret transskribering. Under redigeringen fjernes fyldord, falske samtaleindledere og andre unødvendige elementer, så transskriberingen bliver lettere at læse. Denne type bruges især, når transskriberingen skal være mere poleret, f.eks. i forbindelse med medieinterviews og podcasts.
   3. Intelligent ordret transskribering: Ved en intelligent ordret transskribering noterer man kun essensen af det, der bliver sagt – og fjerner f.eks. fyldord og gentagelser. Denne type transskribering bruges især, når det ikke er nødvendigt at gengive det talte ordret.
   4. Diskurstransskribering: Diskurstransskribering er en form for sproglig analyse, hvor man forsøger at undersøge så mange aspekter af samtalen som overhovedet muligt, f.eks. turtagning, afbrydelser og talerens intentioner. Denne type anvendes primært til analyse af kommunikationsmønstre inden for forskellige lingvistiske discipliner.
   5. Semi-ordret transskribering: Ved en semi-ordret transskribering noterer man hovedpunkterne i en samtale og fjerner fyldord og lyde, der ikke er vigtige. Dog fjerner man ikke nødvendigvis gentagelser. Denne type bruges især ved forretningsmøder, hvor man har brug for at fastholde de vigtigste dele af samtalen og f.eks. dokumentere de beslutninger, der blev truffet under mødet.

   Sådan transskriberer man en samtale

   Det tager lang tid at transskribere en samtale, og det er vigtigt, at det gøres rigtigt. Her er en række trin, du skal følge:

   1. Før du begynder at transskribere, skal du lytte omhyggeligt til lyd- eller videooptagelsen for at danne dig et indtryk af deltagernes stemmer og eventuel distraherende baggrundsstøj.
   2. Overvej, om du har brug for at transskribere hvert ord, herunder fyldord og ikke-sproglige lyde, eller om en opsummeret version af samtalen er tilstrækkelig. Det vil hjælpe dig med at beslutte, hvilken type transskribering du skal lave.
   3. Overvej at bruge transskriberingssoftware eller andre nyttige værktøjer. Vi har lavet en liste over apps til transskribering af samtaler på iPhone og Android, som du kan se nedenfor.
   4. Begynd at transskribere samtalen i et tekstbehandlingsprogram eller ved hjælp af særlig transskriberingssoftware. Hvis der er steder, hvor du er usikker på, hvad der bliver sagt, kan du lytte til den pågældende passage flere gange.
   5. Når du har transskriberet samtalen, skal du korrekturlæse teksten omhyggeligt, så du sikrer, at indholdet er gengivet korrekt, og at der ikke er hverken grammatiske fejl eller stavefejl.

   Apps til transskribering af lyd

   Her er nogle eksempler på de mest populære iPhone- og Android-apps til optagelse og transskribering af tale, hvoraf nogle er gratis. Hver app har forskellige funktioner. Vi har tilføjet links, så du kan sammenligne de forskellige apps og vælge den, der passer bedst til dine behov:

   Apps til transskribering af tale – iPhone

   1. Otter Voice Meeting Notes (gratis, med mulighed for køb i appen)
   2. Temi - Record and Transcribe (gratis, med betalte transskriberingsydelser)
   3. Rev Voice Recorder (gratis, med betalte transskriberingsydelser)

   De bedste Android-apps til optagelse og transskribering af tale

   1. Phillips SpeechLive (gratis demo, ellers betaling)
   2. Transkriptor (gratis, med mulighed for køb i appen)
   3. Live Transcribe (gratis)

   Hvordan transskriberer jeg en podcast?

   Ved transskribering af en podcast kan du skabe skriftligt indhold, der supplerer dit onlineindhold, og dermed gøre dit indhold tilgængeligt for et bredere publikum. Her er, hvad du skal overveje, når du transskriberer podcasts:

   1. Vælg den transskriberingsmetode, der giver dig de resultater, du har brug for. Se 'Forskellige måder at transskribere samtaler på' ovenfor.
   2. Lyt til podcastepisoden for at danne dig et indtryk af talernes stemmer og eventuel distraherende baggrundsstøj.
   3. Overvej at bruge transskriberingsapps. Se 'Apps til transskribering af lyd' ovenfor.
   4. Opdel podcasten i segmenter, f.eks. efter tid, episode eller emne. Det gør det nemmere at overskue hele processen.
   5. Transskriber podcasten. Se 'Sådan transskriberer man en samtale' ovenfor.

   Hvordan transskriberer jeg en samtale til brug i en videnskabelig artikel?

   Hvis du skal transskribere en samtale til brug i en videnskabelig artikel, skal det gøres nøjagtigt. Du skal muligvis transskribere det ved hjælp af ordret transskribering, hvis du har brug for en nøjagtig gengivelse af samtalen. Beslut, hvor stor detaljeringsgraden skal være, og vælg så den transskriberingstype, der passer bedst til formålet.

   Formatér din tekst i overensstemmelse med de krav, der gælder for din akademiske institution. Inkluder teksten som et appendiks, eller henvis til den i selve artiklen. Det indebærer naturligvis, at du skal citere og henvise korrekt (f.eks. efter Harvard-, APA- eller MLA-standarden). Læs mere om akademiske kildehenvisninger.

   Afsluttende bemærkninger

   Semantix' flersprogede transskribenter kan transskribere dine samtaler ved hjælp af den transskriberingstype, der passer bedst til dit projekt. De arbejder på mere end 170 sprog, så de kan oversætte dit lydindhold fra et sprog til et andet, når det passer dig.

   Har du brug for en transskribering?

   Download vores gratis transskribering-skabelon

   Download skabeloner til både detaljeret transskribering og standardtransskribering. Du kan bruge formaterne og eksemplerne i dit eget arbejdsdokument.