Sådan transskriberer du et interview – og får størst muligt udbytte af det

Fokuser på at lytte i stedet for at tage noter. Få større udbytte af dine interviews med transskribering.

Indhold
  Indhold

   Et interview er en dynamisk proces, ligesom en tenniskamp, hvor samtalens forløb er bestemt af, hvordan 'spillerne' henholdsvis stiller og besvarer spørgsmålene. For at intervieweren kan få størst muligt udbytte af interviewet, skal vedkommende kunne fokusere fuldt ud på de svar, svarpersonen returnerer hen over nettet.

   Hvis intervieweren lader sig distrahere, kan det medføre, at han eller hun går glip af en vigtig kommentar, fejlfortolker en afgørende pointe eller ikke formår at stille spørgsmål, der følger op på tidligere svar.

   Det er derfor en dårlig idé at slippe fokus under et interview for at nedskrive de ting, du har formået at fange. Hvordan kan en interviewer gennemføre et optimalt interview og samtidig få en detaljeret og nøjagtig gengivelse af, hvad der blev sagt?

   Det er der heldigvis en enkel løsning på: transskribering. Du skal blot optage interviewet og derefter transskribere optagelsen, så du får det hele på skrift.

   Hvorfor transskribere et interview?

   Her er 10 måder, hvorpå transskribering af interviews kan gavne dig og din virksomhed:

   1. Gennemfør bedre interviews

   Hvis du ved, at et interview bliver transskriberet, kan du lægge din notesbog, bærbare computer eller tablet væk og koncentrere dig om den egentlige opgave, nemlig selve interviewet. Når du ikke konstant skal tage noter, kan du koncentrere dig om det, der bliver sagt, kigge svarpersonen i øjnene og opbygge et tillidsforhold.

   2. Få alle detaljer med

   De noter, du tager under et interview, kræver som regel en del efterbearbejdning. Det tager tid at tyde dine kragetæer og omskrive de dele af teksten, du kan få mening ud af. Ved at optage sessionen og få den transskriberet kan du få en fuldstændig, nøjagtig og overskuelig gengivelse af hele interviewet.

   3. Gengiv citater med sindsro

   Ordret gengivelse er vigtig, når du citerer svarpersonerne. Faktisk kan unøjagtig gengivelse af et citat have juridiske konsekvenser og svække din troværdighed i forbindelse med fremtidige interviews. Med en transskriberet tekst undgår du denne potentielle faldgrube. Den fungerer også som en endelig kilde, hvis der opstår uenighed om, hvad der blev sagt i interviewet.

   4. Gør det nemt at søge

   Hvis du skal lytte hele optagelsen af et langt interview igennem, hver gang du har brug for at finde en bestemt kommentar, bruger du ikke din tid effektivt. Men med et transskriberet interview får du et søgbart tekstdokument, hvor du nemt og hurtigt kan finde et enkelt ord eller en sætning.

   5. Samarbejd med kolleger

   Gennemførelse af interviews og efterfølgende analyse af indholdet involverer ofte mere end én person. Transskribering erstatter de store og uhåndterlige lyd- og videofiler, der optages under et interview, med meget mindre og mere håndterbare tekstfiler – hvilket gør livet lettere for hele teamet. Nøjagtigheden af transskriberingen sikrer også, at kolleger, som ikke selv var involveret i interviewet, kan fortolke og citere det sagte uden risiko for, at der opstår fejl, eller indhold går tabt.

   Download vores gratis transskribering-skabelon

   Kom i gang! Her finder du skabeloner til både detaljeret transskribering og standardtransskribering. Du kan bruge formaterne og eksemplerne i dit eget arbejdsdokument.

   6. Genbrug indhold

   De ord, der bliver sagt under et interview, kan være værdifulde i mere end én sammenhæng, særligt hvis du arbejder med journalistik eller produktion af indhold. En transskriberet tekst er let at redigere, opsummere og bygge videre på, hvilket gør det relativt enkelt at trække forskellige dele af interviewet ud og tilpasse og genbruge dem på forskellige måder, fra et kort og præcist tweet til en længere artikel.

   7. Generer tekster til video

   Undertekster (en tekstversion af den talte dialog), closed captions (også kaldet undertekster for hørehæmmede, dvs. undertekster plus alle andre relevante dele af lydsporet såsom baggrundslyde og telefoner, der ringer) og undertekster på fremmedsprog (en oversat version af den originale tekst) kræver alle, at den originale video først transskriberes med tidskoder.

   8. Gem indholdet for eftertiden

   Når du gemmer samtaler i transskriberet form, har du mulighed for at samle, sammenligne og gennemgå både gamle og nye interviews. Det er særlig nyttigt, hvis du for eksempel har behov for at gennemføre yderligere analyse, bilægge en tvist eller evaluere et interview i lyset af nyligt erhvervede oplysninger. Uanset om teksterne er udskrevet på papir, gemt på en bærbar computer eller uploadet i skyen, er det nemt og bekvemt at organisere, hente og dele dine noter.

   9. Øg tilgængeligheden

   Lydoptagelser kan i sagens natur kun bruges af personer, der kan høre. En transskribering af optagelsen er derimod tilgængelig for personer med hørenedsættelse, døve, personer, der ikke taler det pågældende sprog flydende, og personer, der slet ikke taler det pågældende sprog.

   10. Evaluer din egen præstation

   Interviews foregår typisk uden tilstedeværelse af andre end deltagerne selv. Det at gennemgå en transskribering af interviewet for at vurdere spørgeteknikkens effektivitet og nuancerne i samspillet mellem intervieweren og svarpersonen er en værdifuld læringsmulighed for intervieweren. Vores hukommelse er ufuldkommen og subjektiv, men en transskribering giver et objektivt billede af, præcis hvad der blev sagt under interviewet.

   Jeg vil gerne vide mere om løsninger til transskribering af lyd og video

   Hvornår transskriberes interviews?

   Der er mange situationer, hvor det kan være relevant at transskribere et interview. Her er seks eksempler på, hvornår det giver mening at transskribere:

   1. Transskriber interviews til kvalitative undersøgelser

   Kvalitative undersøgelser involverer indsamling og analyse af ikke-numeriske data såsom interviews med enkeltpersoner og fokusgrupper. Inden for erhvervslivet er kvalitative undersøgelser en veletableret del af et produkts vej til markedet. Disse interviews bliver brugt som kildemateriale, og det er derfor vigtigt at optage og gemme dem af hensyn til nøjagtighed og fremtidig reference. En transskribering er et ideelt format for personer, der arbejder med kvalitative undersøgelser.

   2. Transskriber interviews til en afhandling

   Interviews, der gennemføres som et led i akademisk arbejde, kan transskriberes for at skabe en version af det, der blev sagt, som nemt kan redigeres. Transskribering bruges desuden ofte af uddannelsesinstitutioner såsom skoler, gymnasier og universiteter til at forbedre kvaliteten af undervisningen og tilgængeligheden af læringsressourcerne og for at give elever og studerende mulighed for at søge i forelæsninger og seminarer online.

   3. Transskriber medicinske samtaler

   Læger, sygeplejersker og andre behandlere har ofte en hektisk hverdag, som gør det svært at nå at oprette skriftlige noter efter hver medicinsk samtale. De kan derimod hurtigt diktere kommentarer til en optageenhed, som efterfølgende kan transskriberes. På den måde kan de både yde en optimal medicinsk behandling og få pålidelige journaler.

   4. Transskriber juridiske samtaler

   Advokatbranchen er afhængig af store mængder let tilgængelige skriftlige dokumenter. Uanset om det gælder testamenter, vidneudsagn, retssager, voldgiftssager eller mæglingsmøder, kan en transskribering af samtalen fremlægges på et senere tidspunkt i sikker forvisning om, at den er i fuld overensstemmelse med det, der blev sagt under samtalen.

   5. Transskriber forsikringssamtaler

   Når et forsikringsselskab interviewer skadelidte, vidner og andre relevante parter, er samtalerne juridisk bindende. Det er vigtigt, at alle ord registreres fuldstændig nøjagtigt. Ved transskribering omdannes lyd- og videooptagelser af interviews til skriftlig juridisk dokumentation, som kan bruges til vurdering og behandling af et forsikringskrav.

   6. Transskriber interviews til journalistik

   Interviews er en central del af enhver journalists eller reporters arbejde. De har behov for at kunne huske store mængder information og pligt til at citere personer korrekt og rapportere om begivenhederne, som de skete. Her er transskribering en værdifuld metode til at registrere og præsentere det, der blev sagt, fuldstændig nøjagtigt.

   Sådan transskriberes et interview ordret

   Fordi transskribering kan bruges til så mange forskellige formål, er det ikke overraskende, at der også findes mange forskellige typer transskribering at vælge mellem.

   En 'ordret' transskribering indeholder alle pauser, alle gentagelser, alle lyde og alle fyldord som øh... uhm... ja... ikke. Transskribenten kan også tilføje noter om forskellige detaljer, f.eks. hvilket tonefald der bruges, for at sikre, at læseren får lige så mange oplysninger, som hvis han eller hun lyttede til den originale optagelse. Hvis selv den mindste lille detalje betyder noget, er en ordret transskribering sandsynligvis det bedste valg for dig.

   Hvis du kan klare dig uden uvedkommende host og hakken, kan du vælge en 'intelligent' eller 'ord-for-ord' transskribering, som giver dig en redigeret version af interviewet – men kun redigeret i den forstand, at alle uvæsentlige lyde, afbrydelser mv. er fjernet.

   Det næste skridt væk fra den ordrette transskribering er en 'redigeret' transskribering. Den minder om en intelligent transskribering, men har den yderligere kvalitet, at grammatiske fejl er rettet, ufærdige sætninger afsluttet osv. Resultatet er en tekst, der fremstår mere formel end det originale interview, men er lettere at læse og forstå.

   Med en intelligent eller en redigeret transskribering får du en mere brugbar version af den ordrette transskribering. Disse typer transskribering bør dog kun benyttes, hvis du er sikker på, at du ikke går glip af vigtig viden, når du ikke får interviewets ekstra lyde, fyldord og tonefald med.

   Sådan angives tidsstempler og talere i et interview

   Ud over de ord, der bliver sagt under interviewet, indeholder en transskribering yderligere to vigtige elementer: tidsstempler og identifikation af talerne. Når du ved, hvem der taler hvornår, kan du springe direkte til bestemte steder i interviewet uden at skulle gå hele optagelsen igennem.

   En ny taler identificeres typisk, når vedkommende træder ind i samtalen. Tidsstempler angiver det tidspunkt, hvor en given tekst blev sagt, målt i timer, minutter og sekunder – i formatet [TT:MM:SS] – fra lydoptagelsens start.

   Der er flere forskellige måder at angive tidsstempler og talere på i en transskriberet tekst, f.eks.:
   • Tidsstempler, der angiver, hvornår den faktiske tale begynder og slutter, er nyttige, når en optagelse ikke har dialog lige fra starten.
   • Tidsstempler og identifikation af taleren, der er placeret, når en ny person taler, kan hjælpe med at lokalisere vigtige øjeblikke i en lydoptagelse.

    Interviewer: (00:17:30) Har du nogensinde mødt en kendis?
    Joe Smith: (00:17:32) Jeg har aldrig fortalt nogen det her før, men jeg datede faktisk Beyonce en overgang tilbage i 90'erne.

    Som en mere detaljeret markør kan der tilføjes et nyt tidsstempel for hver sætning (selvom dette kan resultere i en rodet transskribering).

    (00:00:00) Dette er et kort eksempel på en transskribering. (00:00:02) Det tidspunkt, hvor hver ny sætning begynder, vises med tidsstemplet. (00:00:05) Dette er blot en af mange muligheder for tidsstempling.
   • Et mere almindeligt krav er det periodiske tidsstempel, som tilføjes med forudbestemte tidsintervaller (såsom hvert tredje sekund eller hvert 30. minut).

    (00:00:00) Her er et eksempel på, hvordan en tidsstemplet transskribering kan inkorporere et (00:00:03) tidsstempel hvert tredje sekund ved at inkludere (00:00:06) tidsstemplet i den skrevne tekst.

   Sådan transskriberes et interview automatisk ved hjælp af apps eller software

   Det kan være tidskrævende at transskribere et interview, og derfor er der mange, som benytter en af de utallige teknologiske tale-til-tekst-løsninger, der findes på markedet.

   Der findes flere forskellige softwareprogrammer til transskribering til både Mac og pc. Et af disse programmer er for eksempel indbygget i Microsofts nyeste operativsystem, Windows 11, og det har den fordel, at det ikke kræver internetforbindelse.

   De fleste smartphones har en indbygget tale-til-tekst-app, og der findes desuden en række forskellige transskriberingsapps, som kan downloades til mobile enheder. Disse apps giver dig et specialiseret og transportabelt værktøj til transskribering af interviews. Nogle apps, f.eks. Dragon Anywhere, synkroniseres med desktopversionen af softwaren og sparer opbevaringsplads, fordi de er cloudbaserede. Ulempen ved denne funktion er, at den kræver internetforbindelse.

   Der findes også mange gratis transskriberingsværktøjer online, hvoraf nogle er mere effektive end andre. oTranscribe er for eksempel et gratis, open source-produkt med en enkel grænseflade, som kan bruges direkte via en browser.

   Selvom software og apps til transskribering fungerer rigtig godt, opnås den største nøjagtighed ved brug af uddannede menneskelige transskribenter. Det er derfor altid en god idé at korrekturlæse ethvert interview, der er transskriberet ved hjælp af kunstig intelligens, grundigt.

   Læs mere: De bedste apps og værktøjer til transskribering?

   Er du klar til at transskribere dit næste interview?

   Transskribering af et interview giver dit et fuldstændigt, søgbart og delbart dokument, som ikke alene højner kvaliteten af din forskning, men også sparer dig tid og penge og hjælper dig med at øge integriteten af dit arbejde.

   Næste gang du skal gennemføre et interview, bør du ikke anse transskribering som en 'tillægsydelse'. I dagens indholdsdrevne verden er det et must.

   Har du brug for en transskribering?

   Download vores gratis transskribering-skabelon

   Download skabeloner til både detaljeret transskribering og standardtransskribering. Du kan bruge formaterne og eksemplerne i dit eget arbejdsdokument.