Hvad er transskribering? Få svar på 15 vigtige spørgsmål.

Er du usikker på, hvad transskribering er, og hvad forskellen er på de mange forskellige metoder til transskribering? Her er 15 af de mest stillede spørgsmål samt klare, kortfattede svar på dem.

Indhold
  Indhold

   'Hvad er transskribering?' er et spørgsmål, der ofte stilles på tværs af brancher og erhvervssektorer. Der er også de mere specifikke spørgsmål som f.eks.: 'Hvad er ordret transskribering?', 'Hvad er juridisk transskribering?' og 'Hvad er transskriberingstjenester?'.

   Spørgsmålene er mange – og her er svar på nogle af dem.

   1. Hvad er transskribering?

   Oxford English Dictionary definerer transskribering som: en skriftlig eller trykt kopi af talte ord.

   Ordet 'transskribering' stammer fra det latinske 'trans', som betyder 'over', og 'scribere', som betyder 'skrive', men det forveksles ofte med andre, lignende ord. Det gælder for eksempel 'translitteration', som beskriver processen med at ændre tekst skrevet i ét alfabet til tegn med lignende lyde i et andet alfabet. Kort fortalt betyder transskribering omdannelse af talte ord til skrevet tekst.

   2. Hvorfor transskribere en lydoptagelse til tekst?

   I størstedelen af de seneste 100.000 år har kommunikation mellem mennesker været domineret af det talte ord. Men i den moderne æra med skærmbaserede digitale enheder har den visuelle kommunikation fået overtaget. Det betyder, at der er store potentielle gevinster at hente ved at konvertere lydoptagelser af tale til visuel tekst.

   Der er mange måder, transskribering kan gavne dig og din virksomhed på, alt afhængigt af hvad du arbejder med. For eksempel kan strategisk anvendelse af transskribering effektivisere arbejdsgangen, forbedre SEO og gøre det lettere at finde dit audiovisuelle indhold, øge antallet af delinger på sociale medier, sikre bedre tilgængelighed, øge søgbarheden, sikre bedre samarbejde og forbedre journaliseringen af indhold … Transskribering fjerner kort sagt byrden ved en upålidelig hukommelse og ineffektiv notetagning og sikrer, at alle detaljer af et interview eller anden form for tale bliver bevaret for eftertiden i et meget alsidigt format.

   Download vores gratis transskribering-skabelon

   Kom i gang! Her finder du skabeloner til både detaljeret transskribering og standardtransskribering. Du kan bruge formaterne og eksemplerne i dit eget arbejdsdokument.

   3. Hvad er ordret transskribering?

   En ordret transskribering dokumenterer enhver lyd og pause, der opstår. Det betyder, at en ordret transskribering ud over tale indeholder enhver pause, gentagelse, telefon, der ringer, dør, der smækker, hoste og afbrydelse samt alle fyldord som øh... uhm... ja... ikke.

   4. Hvad er intelligent ordret transskribering?

   En intelligent ordret transskribering ignorerer de elementer af transskriberingen, der ikke er tale, men dokumenterer stadig, hvad der blev sagt, nøjagtigt som det blev sagt.

   5. Hvad er redigeret transskribering?

   En redigeret transskribering er en variant af intelligent ordret transskribering, hvor der er 'ryddet ud i' grammatiske fejl og ufærdige sætninger, så teksten er lettere at læse.

   6. Hvad er fonetisk transskribering?

   Ved fonetisk transskribering anvendes et internationalt anerkendt sæt af symboler til at dokumentere ordenes lyde snarere end selve ordene. En fonetisk transskribering er nyttig, når udtale er vigtig – for eksempel hvis man vil sammenligne det talte sprog i forskellige aldersgrupper, geografiske områder eller tidsperioder.

   7. Hvad er ortografisk transskribering?

   Ortografisk transskribering fokuserer alene på ordene, og ikke på udtalen. Ortografisk transskribering bruges ofte til store korpora, særligt til forskningsbrug, i situationer hvor udtale ikke er vigtig.

   8. Hvad er juridisk transskribering?

   Juridisk transskribering er processen med at oprette skriftlige juridiske dokumenter ud fra video- og lydoptagelser. Optagelserne kan omfatte juridisk bindende samtaler og erklæringer samt generelle retsmøder.

   Har du brug for en transskribering?

   9. Hvad er transskribering af medier?

   Talt indhold, der stammer fra et bredt spektrum af video- og lydmedier, transskriberes ofte til tekstdokumenter for at gøre det muligt at redigere og formidle indholdet via andre mediekanaler.

   10. Hvad er transskribering inden for uddannelse?

   Elever, studerende og forskere bruger transskribering til at omdanne interviews, forelæsninger og seminarer til tekstdokumenter, der er lette at søge i og redigere. Transskribering bruges også af uddannelsesinstitutioner til at forbedre kvaliteten og tilgængeligheden af undervisningen.

   11. Hvad er transskribering af interviews?

   Interviews er kernen i en journalists eller reporters arbejde. Den løbende strøm af information skal absorberes, forstås og sorteres til senere brug. Transskribering af interviews er den perfekte løsning, som giver journalisten adgang til alle oplysningerne i et overskueligt, søgbart og redigerbart format.

   Andre typer af interviews kan også med fordel transskriberes. Det gælder for eksempel jobsamtaler. En transskribering gør det lettere at foretage en objektiv vurdering af, hvad det blev sagt, uden at lade sig påvirke af ansøgerens udseende og kropssprog.

   12. Hvad er transskribering af markedsundersøgelser?

   Indsamling og analyse af ikke-numeriske data såsom samtaler med enkeltpersoner og fokusgrupper er en almindelig form for kvalitativ undersøgelse, der bruges til markedsundersøgelser. Undersøgelseslederne bruger transskribering til at oprette nøjagtig, søgbar dokumentation af, hvad der blev sagt om hvad, hvornår og af hvem.

   13. Hvad er manuel transskribering?

   Uddannede menneskelige transskribenter såsom retsstenografer og personer, der beskæftiger sig med meget følsomt materiale (såsom beviser i igangværende undersøgelser og forhør), bruger år på at opbygge deres færdigheder. Derfor kan de levere transskriberinger af en ekstremt høj standard. Denne ekspertise koster dog både tid og penge, og det gør manuel transskribering uegnet til storskalaprojekter, der kræver en hurtig ekspedition.

   14. Hvad er automatisk transskribering?

   Nylige fremskridt inden for kunstig intelligens har gjort et stort udvalg af tale-til-tekst-løsninger alment tilgængelige. Transskribering er på vej til at blive en standardfunktion i mange operativsystemer og enheder. Adgang til automatisk transskribering via indbyggede funktioner på Mac og pc eller cloudbaserede apps på mobiltelefoner har gjort det væsentligt hurtigere og billigere at bruge software til at udføre opgaven.

   Automatisk transskribering har (endnu) ikke samme kvalitet som transskribering udført af en uddannet menneskelig transskribent. Det er derfor nødvendigt at korrekturlæse alt, hvad du får transskriberet ved hjælp af kunstig intelligens.

   15. Hvad er transskriberingstjenester?

   En transskriberingstjeneste kan omdanne din video- eller lydoptagelse til et tekstdokument. Virksomheder og organisationer bruger transskriberingstjenester af mange årsager (og nogle af dem er nævnt tidligere i denne artikel).

   Hvorvidt du har brug for en manuel transskriberingstjeneste eller en automatisk transskriberingstjeneste afhænger af indholdets følsomhed, det påkrævede nøjagtighedsniveau, tidsrammen og budgettet. Transskriberingstjenester giver dig typisk mulighed for at få det bedste af begge verdener, fordi de bruger kunstig intelligens til at udføre 90 % af arbejdet på kort tid og herefter lader et menneske finde og rette de få tilbageværende fejl.

   Hvis du er klar til at gå i gang med et transskriberingsprojekt, er det afgørende, at du samarbejder med en udbyder af transskriberingstjenester, du har tillid til. Semantix har den erfaring og ekspertise, der skal til for at føre dig sikkert gennem den komplekse transskriberingsproces fra ende til anden. Kontakt Semantix i dag for at få hjælp til at omdanne dit lyd- og videoindhold, så du kan nå ud til et globalt publikum.

   Kontakt Semantix i dag for at få hjælp til at omdanne dit lyd- og videoindhold, så du kan nå ud til et globalt publikum.

   Download vores gratis transskribering-skabelon

   Download skabeloner til både detaljeret transskribering og standardtransskribering. Du kan bruge formaterne og eksemplerne i dit eget arbejdsdokument.