Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får om översättning

 • Översätter ni till alla språk?

  Ja, vi översätter till alla språk.

 • När kan jag få översättningen?

  Leveranstiden beror dels på hur mycket text du behöver översätta och dels på vilken språkkombination du vill översätta. För att få översättningen levererad snabbare kan du beställa expressöversättning som kostar lite mer.

 • Hur snabbt kan ni översätta?

  Vi hjälper dig att få din översättning när du behöver den. Leveranstiden varierar beroende på textmängd och filformat. Som en riktlinje kan man räkna med att en översättare kan översätta ca 2 000 ord per dag, men detta påverkas naturligtvis av vilken typ av text det rör sig om, vilket språk samt vilket filformat. Är det ett juridiskt avtal, en doktorsavhandling, ett nyhetsbrev till dina kunder, en teknisk manual, kanske ett handskrivet brev eller hela din webbplats?

 • Hur snabbt kan jag få en expressöversättning levererad?

  Vi gör allt vi kan för att leverera expressöversättningen så snart som du behöver den. Leveranstiden beror på textmängd och filformat.

 • Får man direktkontakt med översättaren?

  När du kontaktar Semantix kommer du i kontakt med en projektledare, som sedan i sin tur håller kontakt med den/de översättare som blir involverade i uppdraget.

 • Hur säkrar ni kvaliteten?

  Vi översätter enligt standarden SS-EN ISO 17100 2015 med olika granskningsnivåer. Översättaren säkerställer själv att texten uppfyller våra krav, dvs. att all text är översatt och rättstavad, att terminologin är enhetlig, att texten är språkligt korrekt och målgruppsanpassad, att referensmaterial har beaktats etc. Vid önskemål kan även en granskare gå igenom texten och säkerställa samma kriterier. Inför leverans säkerställer sedan projektledaren att filen inte är korrupt och att översättningen i allt motsvarar vad du beställde.

 • Varför behöver ni en redigerbar fil?

  Eftersom översättarna arbetar i översättningsverktyg behöver vi redigerbara filer som kan användas i verktygen. PDF-filer är tyvärr inte redigerbara. Givetvis kan vi omvandla PDF-filen till Wordformat, men då blir inte resultatet så bra eftersom rad- och sidbrytningarna inte längre följer källtextens format. Vi kan preparera en PDF-fil och skapa ett ”nytt” original, men det blir dyrare för dig och tar något längre tid. Det smidigaste är om vi får själva arbetsfilen som dokumentet är skapat i. Ofta är det InDesign. Innehåller dokumentet bilder med text behöver vi åtkomst även till dessa.

 • Vad menas med bestyrkt eller auktoriserad översättning?

  En bestyrkt/auktoriserad översättning är gjord av en översättare, så kallad translator, som har blivit auktoriserad av Kammarkollegiet genom att göra provöversättningar för att fastställa att översättaren kan hantera allmänna texter, juridiska texter och ekonomiska texter i den aktuella språkkombinationen.

 • Vad är skillnaden mellan en auktoriserad och en vanlig översättning?

  En auktoriserad översättning kan behövas i vissa specifika fall. Exempel på tillfällen då en översättning ska auktoriseras är när det handlar om årsredovisningar, betyg, intyg, registerutdrag samt juridiska handlingar som ska användas i en rättegång. Det händer att kunder ber om en auktoriserad medicinsk översättning, men eftersom man inte blir auktoriserad i ämnet medicin kommer detta inte nödvändigtvis att ge texten en högre kvalitetsnivå, utan risken är istället att man väljer bort duktiga medicinöversättare. Tänk på det om du ska beställa översättningar av medicinska texter.

 • När behöver en översättning bestyrkas med apostille av Notarius Publicus?

  Det kan vara om du ska skicka intyg eller betyg till en utländsk myndighet. Ofta räcker det med en auktoriserad översättning. Men vi rekommenderar att du stämmer av med mottagaren vad de kräver för typ av översättning.

 • Har ni översättare som är duktiga på ekonomi?

  Våra översättare är specialister inom sina respektive ämnesområden och översätter. Vi har översättare som är specialiserade på att översätta ekonomiska och finansiella texter.

 • Vad kostar en översättning?

  Kostnaden för översättning kan variera och beror på antal ord, vilken språkkombination, leveranstiden och vilket filformat som du som kund lämnat till oss. Ladda upp din text här för att få en offert.

 • Hur ska man gå tillväga om man behöver översätta sin webbplats?

  Det är bra att få en exporterad fil från det system där webbplatsen ligger som innehåller den text som ska översättas. Det sparar tid för både er och oss. Får vi bara en Wordfil med texten som ska översättas innebär det merarbete för er. Först och främst måste någon sitta och kopiera ner all text från webbplatsen och sedan måste du klistra in översättningen i CMS:et när den är översatt. Om man klipper och klistrar själv finns också en risk att man missar sidor och text som egentligen ska översättas.

  Vi har tekniken för att enkelt importera och exportera texter för översättning för många av de största CMS-systemen, till exempel WordPress eller Episerver. Men oavsett vilket system ditt företag använder försöker vi alltid hitta den mest tids- och kostnadseffektiva lösningen. Ofta är det IT-avdelningen eller den person som är ansvarig för webbplatsen på företaget som har möjlighet att exportera ut texten ur webbplatsen.

 • Vilka filformat kan ni hantera?

  Vi hanterar de flesta filformaten. Ibland kan det krävas att vi förbereder filerna lite extra innan översättning och vi har en teknisk avdelning som kan hjälpa till med detta. De hittar den mest tids- och kostnadseffektiva lösningen för din text.

 • Har era översättare inDesign?

  När vi översätter texter i InDesign konverterar vi IndDesignfilen till idml-format för att översättaren ska kunna hantera den i sitt verktyg. När texten är översatt hjälper vi dig gärna att montera in den i originallayouten så att du får en färdig korrläst fil med korrekta avstavningar.

 • Hur gör ni om det finns taggar och html-koder i dokumentet? Skyddar ni dem?

  Ja, det gör vi. Våra översättningsverktyg hjälper till att skydda taggarna i dokumenten. Vår tekniska avdelning kan även gå in och skydda taggar i dokument.

 • Kommer översättningen att se likadan ut som originaltexten?

  Antingen monterar du in texten själv eller så låter du oss montera in den i originallayouten så att du får en färdig korrläst fil med korrekta avstavningar.

 • Behöver vi översätta till bosniska, kroatiska och serbiska? Eller räcker det att vi översätter till ett av språken?

  Det är mindre skillnader mellan bosniska, kroatiska och serbiska än det är mellan norska, danska och svenska, och i Sverige blir man auktoriserad i något som kallas BKS, som inkluderar alla dessa språk. Inom offentlig sektor i Sverige är det huvudsakligen till och från BKS man översätter, men vill du nå en målgrupp i något av länderna rekommenderar vi att du översätter till det specifika språket.

 • Vilka språk behöver vi översätta materialet till? Har ni statistik på vilka språk man bör översätta till?

  Vi rekommenderar alltid att man översätter till de språk som talas på marknaderna som ditt företag är verksamt på.

 • Vad är DTP?

  DTP betyder desktop publishing och handlar om att montera in text i en layout. Har du en layoutfil i InDesign eller FrameMaker? I så fall kan vi göra översättningen direkt i filen och om du önskar kan vi även montera in den översatta texten i originallayouten och leverera en tryckfärdig PDF där avstavningar och brytningar har gjorts utifrån det aktuella språkets regler.

 • Copyöversättning, kreativ översättning och transcreation – vad är det?

  När vi får ett uppdrag om en kreativ översättning eller copyöversättning (även kallat transcreation) lägger våra översättare till en nivå av kommunikation i texten. Översättare anpassar copyn i texten utefter din originalfil till t.ex. din lokala exportmarknad eller till den miljö där texten ska fungera.

 • Vad är ett CAT-verktyg?

  Computer assisted translation eller computer aided translation innebär att man använder ett översättningsverktyg som hjälper översättaren i översättningsprocessen. En fördel med verktyget är att översättaren kan översätta många fler ord per dag eftersom verktyget känner igen repetitioner eller texter som översatts tidigare som då kan återanvändas.

 • Vad är alignment?

  Alignment används för att skapa översättningsminnen av tidigare översättningar som har gjorts för ditt företag. Förutsättningen för att kunna använda det är att vi får både käll- och målfilen från den tidigare översättningen. Alignment görs med hjälp av en programvara.

Quote

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta oss nu