Välkommen till Semantix

Att arbeta som översättare

Semantix är Nordens största leverantör av översättningar och relaterade språktjänster. Vi jobbar med fler än 1 500 översättare, världen runt. Tillsammans översätter vi till och från nästan alla kända språk, och våra kunder finns i de flesta branscher och affärsområden.

Din kunskap leder vägen

Att arbeta som översättare är ett stort ansvar. Därför har vi höga kunskapskrav – du behöver utbildning och/eller flera års arbetslivserfarenhet inom översättning, och gärna ett eller några få specialistområden. Att du bor i ditt målspråksland är också en fördel.

Läs mer om Semantix grundkrav för översättare nedan.

Leende mörkhårig kvinna i grön blus

Verktyg och team

Vi ger tillgång till system som underlättar översättningsarbetet, sparar tid, och hjälper till att säkerställa konsekvent terminologi och stil för våra kunder.

Semantix Vendor Team jobbar särskilt med rekrytering av nya frilansare, och med att fördjupa och förstärka våra samarbeten med översättare runt om i världen.

Jobbar du som översättare?

Skulle du vilja jobba för oss?

Fyll i formuläret nedan – vi ser fram mot att läsa din ansökan! Se till att läsa genom Semantix grundkrav för översättare innan du ansöker.

Kunskaper

Semantix översättare levererar översättningar och redigerade texter av mycket hög kvalitet, färdiga att läsas eller publiceras. ’Mycket hög kvalitet’ betyder att alla texter är korrekta och användbara vad gäller språkbruk, stil och terminologi. Branschtermer, kundspecifika fraser och förkortningar används enhetligt.

Semantix grundkrav för översättare

Hos oss behöver du

  • översättarutbildning, eller
  • annan högre utbildning och minst två års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom översättning, eller
  • minst fem års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom översättning.

Specialkompetens inom ett eller flera områden är meriterande, liksom medlemskap i någon facköversättarorganisation, t.ex. SFÖ, ATA eller ITI.

Tre personer tittar på dokument

Teknisk kompetens

Vi prioriterar översättare som kan arbeta i de vanligaste mjukvaruprogrammen – Memsource, SDL Trados och liknande. Vi fokuserar också till viss del på ny teknik inom översättning, t.ex. lokalisering direkt via webbgränssnitt.

Modersmål

Våra översättare översätter till sitt eget modersmål.

Formella krav

Frilansare ska säkerställa att lokala skattemyndigheters krav uppfylls.

Semantix har strikt tystnadsplikt avseende källtexter och översättningar. Som frilansare ska du själv säkerställa att ingen obehörig får tillgång till information från oss. Med andra ord arbetar du endast på din egen dator, och försäkrar på heder och samvete att all dokumentation hanteras i enlighet med vårt sekretessavtal.

Rödhårig kvinna pekar åt vänster

På det personliga planet …

… ser vi gärna att du är självständig, samvetsgrann och att du snabbt kan bekanta dig med diverse ämnesområden och processer. Du uttrycker dig klart och skriver så att budskapet är entydigt och enkelt att förstå. Språket flyter naturligt. Du levererar i tid, såklart.

Rekryteringsprocess för översättare

När behov för översättare av specifika språkkombinationer dyker upp följer vi en väl etablerad, kvalitetssäkrad och ISO-certifierad rekryteringsprocess.

Vi börjar med att söka på yrkesprofilsidor, och bland inkomna ansökningar. Ibland annonserar vi också. Vi kontaktar sedan lämpliga kandidater, kontrollerar kravuppfyllnad, och skriver kontrakt; samarbetsavtal och sekretessavtal. Sedan startar upp ett testöversättningsprojekt. Testöversättningen granskas av en oberoende tredje part.

Godkännande och systemaktivering

När samarbetsavtal och sekretessavtal signerats aktiveras din översättarprofil i vår databas, och våra projektledare informeras om att vi nu har en ny översättare att skicka uppdrag till.

Rekryteringsprocessen tar olika tid beroende på språkkombination och kundbehov. Räkna med 1-4 veckor för att få allt klart.

Välkommen ombord!