Jobba som frilansande tolk åt Semantix

Att jobba som tolk innebär att hjälpa andra människor att förstå varandra och att bidra till ett mångkulturellt samhälle.

De språk man tolkar mellan är svenska och ett annat språk.

Det vanligaste är att man jobbar som frilansande tolk vilket innebär att man inte har en fast anställning utan istället tackar ja eller nej till förfrågningar om uppdrag från Semantix.

Du väljer själv vilka tider på dygnet som du vill vara tillgänglig för tolkuppdrag.

Semantix tillfrågar dig endast om uppdrag där du själv säger att du är tillgänglig. Ingen dag är den andra lik eftersom uppdragen man får varierar.

För att arbeta som frilansande tolk för Semantix så krävs det att du har en tolkutbildning.

Som frilansande tolk för Semantix så erbjuder vi bland annat handledning, fortbildning, psykologhjälp och tekniska hjälpmedel.

Du kan välja att bara tolka på exempelvis telefon, eller att tolka på alla sätt ‒ via telefon, video och på plats.

Semantix utvecklar ständigt tekniken för att våra tolkar ska ha de bästa villkoren när de är ute och tolkar.

Rekryteringsprocessen

Kom igång

Först måste du lämna en intresseanmälan via länken ovan. Alla våra ansökningar måste komma in via våra webbformulär.

Har du redan en utbildning så skickar du oss utbildningsbeviset eller ett bevis på en auktorisation. Vi behöver även två referenser, ett fotografi till en tolkbricka samt ett utdrag från Polisens belastningsregister. Belastningsregister kan du beställa på polisen.se (§ 9, belastningsregister för enskild person). Posta utdraget vidare till oss i ett oöppnat kuvert.

Postadressen är:

Semantix Leverantörsteam, Box 1542, 751 45 Uppsala.

Allt övrigt kan mejlas in till oss på tolk@semantix.se.

Rekryteringsprocessen

Rekryteringsprocessen

Så går den till

  1. Har vi fått in det som vi behöver så gör vi sedan en intervju via telefon där vi bedömer om du är lämplig att arbeta som tolk.

  2. Du skriver under vår förbindelse med tolkar och vår tystnadsplikt. Du behöver även lämna kontouppgifter och eventuellt andra uppgifter som saknas innan vi kan registrera dig hos Semantix.

  3. När vi har allt som krävs så registrerar vi dig hos Semantix. Du kommer att få ett mejl med ditt tolknummer och information om vår teknik. Vi postar även din nya tolkbricka till dig.

  4. När du har arbetat ett tag så kommer vi att följa upp om allt har gått som det ska och om du trivs med Semantix eller om vi kan göra något bättre för dig. Om uppföljningen ser bra ut så fortsätter du att tolka för Semantix.

Man kan under hela processen meddelas ett avslag.

Quote

Arbeta som frilansande tolk

En arbetsdag som tolk är spännande, och ingen dag är den andra lik eftersom uppdragen man får varierar – allt från tolkning vid några minuters sjukvårdsrådgivning till omfattande utredningar hos Migrationsverket.

Ansök nu

Semantix tolk-app

Tolkförmedling alltid nära till hands, direkt i mobilen.

Semantix tolk-app

Vi har både en app och en egen webbsida för våra tolkar som vi ständigt utvecklar utifrån tolkarnas behov.

Få tolk-appen i din telefon

Relaterad information

Huvudregler för tolkar


Vanliga frågor och svar


Tolk från modersmål


Jobba som tolk för Semantix

Få appen för dig som är tolk i din telefon

Scanna QR-koden med kameran i telefonen för att ladda ner appen. Du kan också ladda ned appen direkt i App Store för iPhone, eller Google Play för Android.

App Store för iPhone

Ladda ner här

Google Play för Android

Ladda ner här