Jobba som frilansande tolk åt Semantix

Att jobba som tolk innebär att hjälpa andra människor att förstå varandra och att bidra till ett mångkulturellt samhälle.

Ett flexibelt jobb

De språk man tolkar mellan är svenska och ett annat språk. Det vanligaste är att man jobbar som frilansande tolk, vilket innebär att man inte har en fast anställning utan istället tackar ja eller nej till förfrågningar om uppdrag från Semantix.

Du väljer själv vilka tider på dygnet som du vill vara tillgänglig för tolkuppdrag. Semantix tillfrågar dig endast om uppdrag där du själv säger att du är tillgänglig. För att arbeta som frilansande tolk för Semantix så krävs det att du har en tolkutbildning.

Doktorn tar hjälp av en tolk i mobilen

En spännande arbetsdag

En arbetsdag som tolk är spännande, och ingen dag är den andra lik eftersom uppdragen man får varierar – allt från tolkning vid några minuters sjukvårdsrådgivning till omfattande utredningar hos Migrationsverket.

Du kan välja att bara tolka på exempelvis telefon, eller att tolka på alla sätt ‒ via telefon, video och på plats. När du telefontolkar för Semantix så kräver vi att du har en telefon och ett headset. Det är viktigt med ett headset med bra kvalitet så att tolkningen håller en hög kvalitet gentemot våra kunder. När du tolkar via video så kräver vi att du har webbkamera, headset och Google Chrome.

Lediga tolktjänster

Jobba som frilanstolk


Frågor om arbetet som tolk


Jobba som konferenstolk


Arbeta som frilansande tolk för Semantix

Semantix utvecklar ständigt tekniken för att våra tolkar ska ha de bästa villkoren när de är ute och tolkar. Vi har både en app och en egen webbsida för våra tolkar som vi ständigt utvecklar utifrån tolkarnas behov.

När man arbetar som frilansande tolk för Semantix så kräver vi att man har en tolkutbildning. Som frilansande tolk för Semantix så erbjuder vi bland annat handledning, fortbildning, psykologhjälp och tekniska hjälpmedel.

att tänka på

Patient och läkare med tolk i mobilen

att tänka på

Kontakttolkning

 • Du ansvarar för att du är på rätt plats vid rätt tid. Tänk på att kolla upp adressen i god tid om du är osäker.
 • Du måste alltid meddela dina aktuella telefonnummer till Semantix. Det är viktigt att vi kan få tag i dig för att meddela eventuella ändringar.
 • Du ska alltid rapportera den faktiska tolktiden. Det är viktigt att du och kunden är överens om starttid, sluttid samt restid för uppdraget. Om det blir diskussion, kontakta oss så hjälper vi till.
 • Du måste alltid meddela förändringar, exempelvis om du är försenad.
 • Tänk på placeringen i rummet: försök att placera dig så att det bildas en triangel där kunden och klienten/patienten har ögonkontakt med varandra.
 • Fyll i din rekvisition innan du påbörjar uppdraget. Vid uppdragets slut kan kunden sedan snabbt fylla i de resterande uppgifterna.

att tänka på

Semantix på mobilskärmen

att tänka på

Telefontolkning

 • Du bör alltid utföra tolkningen från en fast telefonlinje för bästa möjliga kvalitet på samtalet.
 • Du ansvarar för en arbetsmiljö utan störningar i bakgrunden, som exempelvis mobiltelefoner, musik, TV, småbarn eller någon som utför hushållsarbete i närheten.
 • Du måste vara tillgänglig vid telefonen hela den bokade tiden även om kunden av någon anledning är försenad.
 • Om du är bokad på ett uppdrag i direkt anslutning till ett annat uppdrag är det en fördel att du meddelar detta i början av tolksamtalet. Då vet kunden när samtalet senast måste avslutas för att du ska hinna bli tillgänglig för nästa kund i rätt tid.
 • Du måste alltid meddela dina aktuella telefonnummer till Semantix. Det är extra viktigt om du har flera telefonnummer eller om du tillfälligt använder ett annat telefonnummer än ditt ordinarie.
 • Du ska alltid rapportera den faktiska tolktiden. Det är viktigt att du och kunden är överens om start- och sluttiden på uppdraget efter avslutad telefontolkning.
 • Du ansvarar för att din telefon och teknik fungerar, att luren ligger rätt o.s.v.
 • Du måste alltid meddela förändringar, exempelvis förseningar.

Rekryteringsprocessen

Rekryteringsprocessen

Kom igång

Först måste du lämna en intresseanmälan via länken ovan. Alla våra ansökningar måste komma in via våra webbformulär.

Har du redan en utbildning så skickar du oss utbildningsbeviset eller ett bevis på en auktorisation. Vi behöver även två referenser, ett fotografi till en tolkbricka samt ett utdrag från Polisens belastningsregister. Belastningsregister kan du beställa på polisen.se (§ 9, belastningsregister för enskild person). Posta utdraget vidare till oss i ett oöppnat kuvert. Postadressen är:

Semantix Leverantörsteam, Box 1542, 751 45 Uppsala.

Allt övrigt kan mejlas in till oss på tolk@semantix.se.

Rekryteringsprocessen

Man i videosamtal

Rekryteringsprocessen

Så går den till

 1. Har vi fått in det som vi behöver så gör vi sedan en intervju via telefon där vi bedömer om du är lämplig att arbeta som tolk.
 2. Du skriver under vår förbindelse med tolkar och vår tystnadsplikt. Du behöver även lämna kontouppgifter och eventuellt andra uppgifter som saknas innan vi kan registrera dig hos Semantix.
 3. När vi har allt som krävs så registrerar vi dig hos Semantix. Du kommer att få ett mejl med ditt tolknummer och information om vår teknik. Vi postar även din nya tolkbricka till dig.
 4. När du har arbetat ett tag så kommer vi att följa upp om allt har gått som det ska och om du trivs med Semantix eller om vi kan göra något bättre för dig. Om uppföljningen ser bra ut så fortsätter du att tolka för Semantix.

Man kan under hela processen meddelas ett avslag.

Relaterad information

Huvudregler för tolkar


Vanliga frågor och svar


Tolk från modersmål


Jobba som tolk för Semantix

Få appen för dig som är tolk i din telefon

Scanna QR-koden med kameran i telefonen för att ladda ner appen. Du kan också ladda ned appen direkt i App Store för iPhone, eller Google Play för Android.

App Store för iPhone

Ladda ner här

Google Play för Android

Ladda ner här