Man på café

Kompletta lösningar för alla dina tekniska översättningar

När du behöver översätta tekniska eller vetenskapliga dokument behöver du en översättare som har språket som modersmål och är en expert i ämnet. Hos Semantix får du en översättare som är expert på din bransch, använder din terminologi och levererar exakta översättningar varje gång.

Jag behöver korrekta översättningar av tekniskt innehåll

Varför samarbeta med Semantix?

Tekniska experter

Ett team på över 7 000 språkexperter med mångårig yrkeserfarenhet inom olika tekniska områden, såsom teknik, it, vetenskap och fordonsindustrin

Alla typer av innehåll

Översättning av ett brett spektrum av innehåll, inklusive webbplatser, bruksanvisningar och tekniska manualer, vetenskapliga dokument, patent, teknisk information och tillhörande video- och ljudinnehåll

En pålitlig samarbetspartner

En pålitlig översättningspartner för alla typer av tekniska översättningstjänster som är certifierad enligt alla relevanta ISO-standarder

Terminologihantering och branschspecifik expertis

När det gäller översättning av tekniska texter eller komplex dokumentation för maskiner är misstag inte bara förvirrande och slöseri med tid, de kan även orsaka olyckor. Det är därför vårt team av lingvister använder översättningsminnen och terminologihanteringssystem, liksom sin egen branschspecifika expertis, för att tillhandahålla exakta översättningar av vetenskapliga och tekniska texter på varje språk.

  • Du kan lita på att dina nischade texter med komplex terminologi blir korrekt översatta varje gång
  • När fraser inte är direkt översättbara mellan kulturer eller språk har våra översättare den expertis som behövs för att förklara dem korrekt. Detta säkerställer att ingenting går förlorat i översättningen, oavsett vilket språk informationen presenteras på
  • Se till att översättningen av dina vetenskapliga och tekniska texter inte leder till kostsamma rättsliga förfaranden på grund av felaktigheter eller missförstånd

Spara tid på projekthantering

Lokaliseringsprocesser som innebär översättning av tekniska texter och manualer är ofta komplicerade, särskilt om du behöver översätta till flera olika språk och format. Detta kan göra dem extremt tidskrävande att hantera, för att inte tala om den extra arbetsbelastningen de innebär för dig.

Genom att samarbeta med Semantix kan du frigöra tid till att fokusera på kärnverksamheten.

Läs mer om översättning av tekniska manualer

Snabb åtkomst till dina översättningsprojekt

När du behöver information om budget, utgifter och projektstatus kan Semantix Language Hub ge dig en omedelbar översikt, vilket sparar tid. Med Semantix Language Hub har du och dina kollegor dessutom tillgång till den företagsspecifika terminologi som översättarna använder. På så vis kan du söka efter termer och återanvända dem i företagets övriga kommunikation, så att allt innehåll är konsekvent.

Upptäck hur du kan få exakta översättningar av tekniska texter från branschexperter redan i dag