Säkerhet

Säkerheten är minst lika viktig för oss som för dig. Dina dokument och översättningsminnen är viktiga för oss eftersom de är viktiga för din verksamhet.

Spår i neonljus

Vi arbetar framförallt i en molnbaserad miljö där vi har gjort det till vår främsta uppgift att skydda dina uppgifter. Vi kan ge din organisation råd om hur ni kan arbeta säkert med känslig information på många språk.

Vi stödjer oss på följande fem pelare för att tillgodose våra samarbetspartners och kunders förväntningar: kvalitet, säkerhet, integritet, efterlevnad och transparens.

Informationssäkerhet och IT-infrastruktur

ISO 27001

Säkerheten är en självklar del av allt vi gör. Vi är certifierade i enlighet med standarden för informationssäkerhet, ISO 27001, och vår IT-system är uppbyggda i enlighet med den.

Språkbranschen genomgår snabba förändringar. Därför är det viktigt för oss att ligga i framkant med nya tjänster. Vi kombinerar robusta basprocesser med agil utveckling för att tillgodose behoven i vår bransch.

I en miljö som utvecklas snabbt och med ständigt ny teknik är informationssäkerheten helt avgörande. Därför har det blivit vår främsta prioritet att både uppfylla våra kunders krav och att garantera säkerheten för personuppgifter och företagsinformation. Vi har alltid fokuserat på lösningar med en hög nivå av grundläggande säkerhet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi helhetslösningar för de tillfällen då ännu högre säkerhet krävs.

Rätten till integritet

Integriteten är helt central för att få och upprätthålla förtroende. Vi tar våra kunders integritet på största allvar och har därför:

 • ett formulär för Rättigheter för den registrerade på vår webbplats där en enskild person kan utöva sina rättigheter när det gäller hans eller hennes personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR,
 • en intern integritetspolicy för anställda säkerställer att våra medarbetare vet hur vi ska hantera personuppgifter inom organisationen,
 • en policy för informationssäkerhet och riktlinjer för leverantörer som garanterar att våra leverantörer hanterar de kunduppgifter som de anförtros med hög säkerhet, samt
 • ett sekretessavtal som alla medarbetare och alla språkleverantörer som hanterar personuppgifter för Semantix har skrivit under.

Efterlevnad

Vi uppfyller de krav som gäller för vedertagen praxis, lagstiftning, föreskrifter och bestämmelser. Det är ett ständigt pågående arbete och nedan kan du läsa om några av delarna i vår efterlevnadsprocess. 

 • Våra leverantörer som hanterar personuppgifter för Semantix har skrivit under DPA (avtal om behandling av personuppgifter) och standardavtalsklausuler för att säkerställa att de arbetar enligt kraven i GDPR.
 • Vi ser över interna rutiner för att kontrollera att vi följer GDPR, exempelvis om:
  • Hur man gör en konsekvensbedömning avseende dataskydd (DPIA).
  • Hur man anmäler eventuella överträdelser till tillsynsmyndigheten.
 • Vi genomför en årlig kampanj för medvetenhet om GDPR och en utbildning om informationssäkerhet för alla medarbetare.
 • Vi genomför interna och externa revisioner angående vårt hanteringssystem.

För eventuella förfrågningar, klagomål eller problem kan du fylla i detta formulär.

Transparens

Vi anser att efterlevnad ska vara mer än bara juridiska avtal och därför arbetar vi aktivt med att ge dig insyn i det vi gör. För Semantix innebär transparens att vi gör vårt bästa för att våra kunder, leverantörer och samarbetspartners ska få så mycket information som möjligt om hur vi hanterar deras uppgifter.

Vill du veta mer om hur vi skyddar dina uppgifter på ett transparent sätt kan du läsa vår Privacy Policy (integritetspolicy), Cookie Policy (cookiepolicy) och General Terms and Conditions for Translation Services (våra allmänna villkor för översättningstjänster).