Glad man i glasögon och kavaj tittar på datorskärmen

Översättningslösningar för e-learning

Gör företagets e-learning (e-utbildningsmaterial) tillgängligt genom högkvalitativa översättningar.

  • Lokalisering av digitalt utbildningsmaterial för företag
  • Snabb och korrekt översättning med hjälp av ett nätverk av över 7000 språkexperter
  • Professionell översättning av utbildningsmaterial inom hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet (HSEQ), IT och HR för att säkerställa att användarna får en korrekt förståelse av materialet, oavsett språk

E-learningkurser på alla språk

Du är experten på att leverera företagsutbildning, men att nå ut till en global målgrupp kan vara utmanande och – om det inte görs på rätt sätt – kostsamt.

Våra språkexperter är alla modersmålstalare. Detta gör det möjligt för dem att översätta kursmaterial till ett annat språk med hög kvalitet och samtidigt säkerställa att informationen inte ändras på grund av lokala språknyanser. Korrekta och effektiva översättningar kräver översättare som har goda språkkunskaper i både käll- och målspråket och branscherfarenhet. Du paras ihop med erfarna översättare som förstår dina unika krav.

E-learning för globala företag

För att en flerspråkig utbildning ska bli lyckad måste källmaterialet översättas snabbt och med hög kvalitet, samtidigt som det behåller ditt företags tonalitet. På så vis kan du säkerställa att medarbetarna som går utbildningen får en korrekt förståelse av policydokument som exempelvis uppförandekoder, strategiimplementering och IT-policyer. Du får tillgång till modersmålstalare på fler än 238 språk som kan:

Lokalisera text, video, ljud, programvara för e-learning och interaktivt innehåll

Erbjuda flerspråkiga copywriting-tjänster och hantera er varumärkesterminologi

Säkerställa att utbildningsmaterialet uppfyller efterlevnadskraven i varje land

Tillförlitligt material för dina onlineutbildningar

Du får hjälp att lokalisera allt ditt utbildningsmaterial så att det uppfyller internationella användares behov. Oavsett om du använder pappersdokument, PowerPoint-presentationer, videor, ljud eller interaktivt innehåll kan vi översätta ditt material till de språk som du behöver.

Genom att utbildningsmaterialet lokaliseras kan det förstås på det lokala språket. Det hjälper dig även att uppfylla juridiska krav och riktlinjer om tillgänglighet. Våra översättningar går igenom en omfattande valideringsprocess. Det innebär att du kan koppla av eftersom du vet att materialet uppfyller relevanta standarder för efterlevnad.

Du kan också känna dig säker på att varumärkets terminologi och tonalitet är konsekventa i allt innehåll. Våra översättningsminnen håller reda på ert varumärkes tonalitet och ser till att utbildningsmaterialet översätts i enlighet med er stilguide.

Projektledning av alla arbetsflöden under lokaliseringen

Genomtänkta arbetsflöden för hela din lokaliseringsprocess

Översikt över alla dina projekt i Semantix Language Hub

En skräddarsydd lösning, oavsett hur ditt behov ser ut

Människor över hela världen

Alltid till hands

För att sätta ihop onlineutbildningar på flera språk krävs ofta att du utför komplexa administrativa uppgifter och samtidigt har kontroll på alla dina projekt.

Med Semantix som partner har du omedelbar tillgång till realtidsinformation om projektens status, inklusive budget och kostnader. Det sparar tid och gör att du snabbt kan avgöra hur bra innehållet fungerar för dig.

Kontakta oss för att komma igång