Kom igång med att följa EU:s tillgänglighetsdirektiv – snabbt och enkelt!

Den 2 december 2016 publicerade EU ett direktiv med krav på ökad digital tillgänglighet för offentliga aktörers webbplatser och appar. Syftet med direktivet är att göra informationen mer tillgänglig för användare, särskilt personer med funktionsnedsättning. Här får du reda på om din arbetsplats omfattas av direktivet och hur vi kan hjälpa dig att följa det.

Vilka omfattas av direktivet?

Myndigheter, regioner, kommuner och aktörer som klassas som offentligrättsliga organ omfattas av direktivet. Direktivet gäller även aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering.

Dessa typer av digital service omfattas:

  • Sedan den 23 september 2020 berörs alla webbplatser och tidsberoende media (video m.m.).
  • Publika appar berörs från och med den 23 juni 2021.
Två vågskålar med EU-flaggan i bakgrunden

Vilka krav innebär direktivet?

Webbplatser, appar och innehåll som sprids via dessa ska vara utformade så att de är lätta att uppfatta, hantera och begripa.
De krav som gäller i Sverige styrs av den svenska lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Du kan läsa mer om tillgänglighetsdirektivet här:
EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer.

Hur kan du göra din webbplats mer tillgänglig?

För att din webbplats ska bli mer tillgänglig behöver du

  • publicera viktig information även på de nationella minoritetsspråken
  • se till att texterna på webbplatsen är skrivna med klarspråk, vilket innebär att språket är vårdat, enkelt och begripligt
  • publicera viktig information även på lättläst svenska, vilket innebär att texterna är förenklade för att underlätta för personer med olika typer av läshinder
  • publicera informationsfilmer med undertexter
  • publicera information i både tal och skrift.

Hur kan Semantix hjälpa dig?

När du hör av dig till oss får du kontakt med en projektledare som bl.a. kan hjälpa dig med

01

Översättning till de nationella minoritetsspråken

02

Omskrivning av texterna på webbplatsen till klarspråk

03

Texter på lättläst svenska

04

Undertextning av filmer

05

Transkribering av ljudfiler

06

Inläsning av texter

Ja tack, jag vill ha hjälp att komma igång!