Kom igång med att följa EU:s tillgänglighetsdirektiv – snabbt och enkelt!

Den 2 december 2016 publicerade EU ett direktiv med krav på ökad digital tillgänglighet för offentliga aktörers webbplatser och appar. Syftet med direktivet är att göra informationen mer tillgänglig för användare, särskilt personer med funktionsnedsättning. Här får du reda på om din arbetsplats omfattas av direktivet och hur vi kan hjälpa dig att följa det.

Kontakta oss nu

Vilka omfattas av direktivet?

Myndigheter, regioner, kommuner och aktörer som klassas som offentligrättsliga organ omfattas av direktivet. Direktivet gäller även aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering. Dessa typer av digital service omfattas:

Sedan den 23 september 2020 berörs alla webbplatser och tidsberoende media (video m.m.).

Sedan den 23 juni 2021 berörs även alla typer av appar för offentlig sektor.

Två vågskålar med EU-flaggan i bakgrunden - webbtillgänglighetsdirektivet gör undertextning till en bra investering

Vilka krav innebär direktivet?

Jag vill ha hjälp att komma igång

Hur kan Semantix hjälpa dig?

När du hör av dig till oss får du kontakt med en projektledare som bl.a. kan hjälpa dig med:

01

Översättning till de nationella minoritetsspråken

02

Omskrivning av texterna på webbplatsen till klarspråk

03

Texter på lättläst svenska

04

Undertextning av filmer

05

Transkribering av ljudfiler

06

Inläsning av texter

Quote

Kulturskolan i Norge

Med hjälp av Semantix kan vi nå fler med vår information om Kulturskolan och stödja kommunernas arbete med att utveckla de lokala kulturskolorna.

Kulturskolan i Norge arbetar målmedvetet med att minska de språkhinder som står i vägen för barns och ungas deltagande. Semantix har bistått med sin kompetens och introducerat undertextning och voice-over som redskap för att underlätta inkluderingen.
Läs kundcaset och se videon här

Ja tack, jag vill ha hjälp att komma igång!