Flexibilitet och kompetens

Semantix telefontolkningstjänst i mobilen

Flexibilitet och kompetens

Telefontolkning

Vid telefontolkning finns oftast tolkanvändaren och klienten på plats i samma rum men tolken är med per telefon. Telefontolkning är kostnadseffektivt, det mest miljövänliga alternativet och passar bra i situationer där man t.ex. vill minska smittspridning.

Redan kund? Boka utan att logga in

Vilka fördelar har telefontolkning?

Det finns många fördelar med telefontolkning.

Du slipper reskostnader och tolkens arbetstid utnyttjas mer effektivt.

Du minskar den negativa miljöpåverkan som tolkens resande ger.

Risken för jävsituationer och känslomässig påverkan minskar.

Du har tillgång till ett större utbud av tolkar, vilket hjälper vid exempelvis akut tolkning.

Det är ett bra alternativ när en tolk med specialkompetens inte finns precis där du är.

Telefontolkning är kostnadseffektivt och det mest miljövänliga alternativet.

Semantix tolkförmedling erbjuder tolktjänster för alla behov.

Vad ska jag tänka på när jag anlitar en telefontolk?

Sätt er som i en triangel. Telefonen ska vara placerad i spetsen av triangeln och du och den du talar med ska sitta mitt emot varandra för att kunna ha ögonkontakt under samtalet.

Tala tydligt och kom ihåg att göra pauser så att tolken inte får för mycket information att överföra i ett svep.
Behöver du hjälp? Kontakta oss nu

När är det bäst att använda telefontolk?

Vi rekommenderar att du använder telefontolk:

När du behöver en tolk med kort varsel.

När du behöver en tolk med särskild kompetens.

När du har behov av tolkning på ett mindre vanligt tolkspråk.

200
olika språk och dialekter

Framgångsrik kommunikation – oavsett tolktjänst

Varje dag utför Semantix skickliga tolkar över 2 000 projekt för våra kunder, på 200 olika språk och dialekter. Under åren har vi successivt utökat vårt utbud av tekniska lösningar för att förbättra såväl kvaliteten som kundupplevelsen för dig. Kombinationen av det mänskliga hantverket, den snabba tekniken och vår passion för språk, gör din kommunikation framgångsrik oavsett vilken typ av kompetens din tolk behöver ha och om du behöver en tolk på plats, via videolänk eller per telefon.
Boka telefontolk nu

Behöver du avistatolkning?

Doktorn tar hjälp av en kontakttolk i mobilen

Behöver du avistatolkning?

Avistatolkning är när tolken också direktöversätter ett dokument muntligt i samband med en tolkning.

Behöver du tolkning av både tal och skrift, till exempel uppläsning av dokument eller muntlig sammanfattning av dokument, så bokar du denna tjänst samtidigt som du bokar ditt tolksamtal.

Läs mer om avistatolkning
Quote

Behöver du hjälp?

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt tolktjänst för dina behov.
Kontakta oss nu