flexibilitet och kompetens

flexibilitet och kompetens

Telefontolkning

Vid telefontolkning finns oftast tolkanvändaren och klienten på plats i samma rum men tolken är med per telefon. Telefontolkning är kostnadseffektivt, det mest miljövänliga alternativet och passar bra i situationer där man t.ex. vill minska smittspridning. Det är dessutom ett bra alternativ när en tolk med specialkompetens inte finns precis där du är.

Vilka fördelar har telefontolkning?

Det finns många fördelar med telefontolkning.

 • Du slipper reskostnader och tolkens arbetstid utnyttjas mer effektivt.
 • Du minskar den negativa miljöpåverkan som tolkens resande ger.
 • Du har tillgång till ett större utbud av tolkar. Det gäller inte minst vid akut tolkning, när upptagningsområdet annars blir mycket begränsat, och vid tolkning i mindre vanliga tolkspråk.
 • Risken för jävsituationer och känslomässig påverkan minskar.
Patient och läkare med tolk i mobilen

När är det bäst att använda telefontolk?

Vi rekommenderar att du använder telefontolk:

 • när du behöver tolk med kort varsel
 • när du behöver en tolk med särskild kompetens
 • när du har behov av tolkning på ett mindre vanligt tolkspråk.

Vad ska jag tänka på när jag anlitar en telefontolk?

Sätt er som i en triangel. Telefonen ska vara placerad i spetsen av triangeln och du och den du talar med ska sitta mitt emot varandra för att kunna ha ögonkontakt under samtalet. Tala tydligt och kom ihåg att göra pauser så att tolken inte får för mycket information att överföra i ett svep.

Vad är avistatolkning och när behöver jag boka även det?

Avistatolkning är när tolken också direktöversätter ett dokument muntligt i samband med en tolkning. Behöver du tolkning av en kombination av tal och skrift, till exempel uppläsning av dokument eller kort muntlig sammanfattning av dokument, så bokar du denna tjänst samtidigt som du bokar ditt tolksamtal.

Läs mer om avistatolkning

Två män i blå skjorta som tittar på en skärm

Hur bokar jag enklast?

Om du använder dig av Semantix kundportal kan du

 • beställa tolktjänst dygnet runt utan någon risk för telefonköer
 • hantera tolkning direkt via webben
 • ändra och avboka redan gjorda bokningar
 • hämta information om dina uppdrag
 • kommunicera med Semantix tolkförmedling.

Med kundportalen kan du boka tolktjänster enklare, snabbare och säkrare.

Logga in och boka

Framgångsrik kommunikation – oavsett tolktjänst

Varje dag utför Semantix skickliga tolkar över 2 000 projekt för våra kunder, på 200 olika språk och dialekter. Under åren har vi successivt utökat vårt utbud av tekniska lösningar för att förbättra såväl kvaliteten som kundupplevelsen för dig. Kombinationen av det mänskliga hantverket, den snabba tekniken och vår passion för språk, gör din kommunikation framgångsrik oavsett vilken typ av kompetens din tolk behöver ha och om du behöver en tolk på plats, via videolänk eller per telefon.

Vill du få hjälp?

Jag vill boka men saknar kontakt-id

Fyll i formuläret så skickar vi det till dig.


Jag vill boka utan att logga in

Boka tolkning utan att logga in, med hjälp av ditt kontakt-id.


Jag är ny kund

Ring oss så hjälper vi dig att komma igång med din första beställning.