Certifieringar och ledningssystem

När du ser vilken betydelse språket har för din verksamhet förstår du varför vi tar översättning och tolkning på stort allvar.

Ledningssystem

För oss är kvalitet, hållbarhet, säkerhet och affärsetik flera delar av samma helhet. Alla delar är lika viktiga och var och en är en förutsättning för de andra. Vårt ledningssystem är designat för att vi ständigt ska hålla fokus på dessa viktiga frågor. De integreras i alla våra processer, strategiska såväl som operativa, från rekrytering och introduktion av medarbetare och leverantörer, via sälj- och leveransprocesser till fakturering. Vi arbetar systematiskt med medvetenhet, kommunikation och ständig förbättring för att alltid fortsätta utvecklas.

Vi har ett dedikerat team som kontinuerligt underhåller och utvecklar ledningssystemet för att säkerställa att det integrerats på ett effektivt sätt i hela företaget, att vi följer lagar och föreskrifter samt att vi lever upp till alla relevanta standarder och bästa praxis. Vi arbetar aktivt med att vara transparenta. För Semantix innebär transparens att vi gör vårt bästa för att tillgängliggöra så mycket information som möjligt för alla våra kunder, leverantörer och partners om hur vi arbetar.

Här kan du ta del av några av våra viktigaste policyer:

Certifieringar

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 27001:2013. Vår översättningsverksamhet är också certifierad enligt ISO 17100:2015.

Du kan ladda ner våra ISO-certifikat här:

Vill du veta mer om Semantix certifieringar och ledningssystem?