COVID-19-UPPDATERING: Semantix står redo att hjälpa din verksamhet med översättnings- och tolkuppdrag.
Behöver du snabbt översätta krisinformation? Vår jour har öppet dygnet runt, sju dagar i veckan. Kontakta oss

Certifieringar och kvalifikationer

När du ser vilken betydelse språket har för din verksamhet förstår du varför vi tar översättning och tolkning på stort allvar.

Grunden för vårt kvalitetsarbete

Kvalitetsstyrningssystem – ISO 9001

Semantix har infört ett kvalitetsstyrningssystem som är certifierat i enlighet med ISO 9001:2015.Kvalitetsstyrningen görs på strategisk nivå för att hålla ett ständigt fokus på kontinuerliga förbättringar och för att skapa medvetenhet i hela organisationen. Kvalitetsstyrningssystemet underhålls och uppdateras av Semantix programstyrning för att säkerställa att det integrerats på ett effektivt sätt i hela företaget och lever upp till alla relevanta internationella standarder och bästa praxis.

Syftet med vårt kvalitetsstyrningssystem är att bevara kundnöjdheten genom att säkerställa en genomgående hög kvalitet på de tjänster vi erbjuder. Semantix följer självklart lagar och föreskrifter samt kraven från varje enskild kund.

Certifiering och kvalifikationer inom översättning

Våra översättare är experter och alla har blivit noggrant testade innan vi sätter samman våra team. De uppfyller minst en utav följande kvalifikationer:

  • Har genomgått en översättarutbildning.
  • Har genomgått en annan högre utbildning och har minst två års dokumenterad erfarenhet av att översätta.
  • Har minst fem års dokumenterad erfarenhet av att översätta.

Förutom utbildning lägger vi vikt vid fackkunskap och affärsmannaskap i alla uppdrag. Innan vi påbörjar ett uppdrag får varje översättare information om exempelvis kärnvärden och tonalitet för ditt företag. Vi gör regelbundna stickprovskontroller och tester för att säkerställa att våra kvalifikationer uppfylls.

Våra erfarna projektledare sätter samman det bästa teamet för ditt projekt. Ett exempel är ekonomiska rapporter, där vi använder två översättare; en som ansvarar för den mer kreativa textproduktionen och en som ansvarar för den finansiella rapportdelen.

Certifiering och kvalifikationer inom tolkning

Semantix har tolkar med olika kvalifikationer och auktoriseringsnivåer, beroende på dina behov och önskemål. De uppfyller minst en av nedanstående

  • De har utbildats internt av Semantix eller en annan tolkförmedling
  • De har genomgått en nationell tolkutbildning eller motsvarande

Kvalitet är vårt uppdrag.

Vill du veta mer om certifieringar och kvalifikationer?