Auktoriserad översättning

Det behövs ofta en auktoriserad översättning när du ska översätta offentliga dokument, avtal, redovisning, betyg eller certifikat som ska vara juridiskt bindande dokument. Vi hjälper dig att översätta dokument som kräver juridisk giltighet och stämpel från en auktoriserad translator.

Flicka med glasögon i neonljus

Undrar du om ditt dokument behöver översättas av en auktoriserad översättare? Läs vidare så får du mer information.

Auktoriserade översättare i Stockholm och Göteborg?

Som översättningsbyrå erbjuder vi många olika typer av språktjänster, detta inkluderar ett tätt samarbete med auktoriserade översättare. När du beställer en auktoriserad översättning från Semantix, kan du vara säker på att det översatta dokumentet är godkänt och giltigt i det land som det ska användas i, samt att översättningen motsvarar originalet. Det finns ingen universell global standard för godkännande av översättningar och certifieringsprocessen varierar från land till land.

Behöver du en spansk, rysk eller arabisk översättning som är offentligt godkänd i Spanien, Ryssland eller exempelvis Egypten så behöver översättningen göras av en översättare som är auktoriserad i det aktuella språket.

Genom att använda dig av våra översättningstjänster kan du vara säker på att översättningen utförs av en kvalificerad auktoriserad översättare med omfattande kunskaper inom ämnesområdet och branschen.

Auktoriserad översättningsbyrå?

Många som ringer till oss undrar om vi som företag är auktoriserade. Det är dock inte företag som är auktoriserade utan bara enskilda översättare som kan vara det. I Sverige är det Kammarkollegiet som auktoriserar översättare, kallas även auktoriserade translatorer. Kammarkollegiet genomför auktorisationsprov för översättare, där man kontrollerar översättarnas förmåga att översätta realia, samhällsinformation och juridik. Provet finns för närvarande tillgängligt på cirka 30 språk, till eller från svenska.

Vid en auktoriserad översättning stämplar den auktoriserade translatorn den översatta texten och intygar att den stämmer överens med originalhandlingen. En bestyrkning av en översättning anger att översättningen är utförd av en av Kammarkollegiet auktoriserad översättare. Bestyrkningen ger översättningen också juridisk giltighet, vilket gör att dokument med juridisk giltighet, såsom exempelvis avtal, intyg eller betyg, vanligtvis översätts av en auktoriserad översättare.

Behöver du en auktoriserad översättning?