Tala allas språk

Boka tolktjänster hos Semantix tolkförmedling

Du kan boka tolkning dygnet runt hos Semantix. Genom ett stort nätverk av specialiserade tolkar kan ditt budskap nå alla dina målgrupper, oavsett vilken typ av tolkning du behöver. Du behöver inte leta efter rätt lösning, berätta bara vad du vill ha och när du behöver det, så sköter vi resten.

Vilken tolktjänst behöver du?

Hos Semantix hittar du lösningar för alla tillfällen – på plats, via telefon eller videolänk. Välj och boka den tolktjänst som du behöver, oavsett situation. Vi har över 40 års erfarenhet av tolkning.

Videotolkning och Remote Simultaneous Interpreting (RSI)

Lösningen om du behöver tolk under dina affärsmöten, webbinarier och andra evenemang. Genom våra RSI-lösningar kan vi även erbjuda tolkning på distans i stora mötesplattformar som exempelvis Zoom, Google Hangouts och Teams.

Läs mer om videotolkning och RSI

Konferenstolkning

Få tillgång till tolkar och projektledare som är specialiserade på konferenser. Vi tillhandahåller specialiserade tolkar för evenemang inom både offentlig och privat sektor, såsom stora konferenser, styrelsemöten, produktlanseringar, seminarier, delegationsmöten och presskonferenser.

Läs mer om konferenstolkning

Affärstolkning

Tydlig kommunikation gör dina möten smidiga och effektiva. Våra skickliga tolkar finns med i bakgrunden så att du kan fokusera på det aktuella samtalet. De tolkar efter behov, till exempel under affärsförhandlingar.

Läs mer om affärstolkning

Telefontolkning

Vid telefontolkning finns oftast tolkanvändaren och klienten på plats i samma rum men tolken är med per telefon.

Läs mer om telefontolkning

Kontakttolkning

Den traditionella formen av tolkning där tolken är med på plats. Tolken behöver ofta resa och vi hjälper dig gärna att samordna uppdragen.

Läs mer om tolk på plats

Avista-tolkning

Tolken utför både en skriftlig och muntlig tolkning då du behöver ha en text uppläst för en klient under ett samtal.

Läs mer om avista-tolkning

Behöver du hjälp?

Är du kund och vill boka utan att logga in?

Om du är registrerad kund och har ett kontakt-id kan du boka tolkning utan att logga in.


Vill du registrera dig som ny kund?

Ny kund eller kontaktperson på en myndighet eller inom offentlig sektor.


Vill du boka affärs- eller konferenstolk?

Fyll i formuläret så återkommer vi med en offert.


Rätt kompetens för dina behov

Certifierade tolkar

Beroende på tolksituation är kraven på vilka standarder och certifieringar som tolken ska uppfylla olika. Du kan lita på att tolkarna i Semantix stora nätverk uppfyller kraven och att vi alltid ser till att tolken har de språkliga färdigheter och kompetenser du behöver. Nedan kan du läsa mer om vad de olika kompetenserna innebär.

Utbildad tolk

En utbildad tolk har genomgått tolkutbildning. De är mångsidiga och lämpar sig för en mängd olika scenarier. När man arbetar som frilansande tolk för Semantix så kräver vi att man har en tolkutbildning.

Auktoriserad tolk

En auktoriserad tolk har genomgått ett kvalificerat yrkesprov och står under tillsyn av Kammarkollegiet.

Auktoriserad sjukvårdstolk

En auktoriserad sjukvårdstolk har genomgått Kammarkollegiets auktorisation avseende sjukvårdstolkning.

Auktoriserad rättstolk

En auktoriserad rättstolk har genomgått Kammarkollegiets auktorisation avseende rättstolkning.

Konferenstolk

En konferenstolk är godkänd som medlem i Internationella Konferenstolkförbundet AIIC, EU-certifierad som konferenstolk, har godkänd examen från Tolk- och översättarinstitutet TÖI vid Stockholms Universitet eller annan motsvarande konferenstolkutbildning i utlandet, anlitas regelbundet av något av FN-organen, EU-institutionerna, Nordiska Rådet och/eller har motsvarande kvalifikationer, samt gedigen erfarenhet.

Quote

Kontakta oss

Det finns flera olika typer av tolkning och det är inte alltid lätt för den som behöver använda tolk att veta hur de skiljer sig åt.

Kontakta oss så hjälper vi dig hitta rätt tolk för dina behov

Simultantolkning

Man bakifrån med öronsnäcka

Simultantolkning

Simultantolkning – tolkning samtidigt som en mötesdeltagare talar

Simultantolkning är en tolkningsteknik som innebär att en tolk tolkar från ett språk till ett annat, i muntlig form, samtidigt som originalbudskapet framförs av talaren.

Tolken arbetar i en ljudisolerad kabin tillsammans med minst en annan tolk. I mötesrummet talar talaren i mikrofon, tolken lyssnar till talet i hörlurar och återger det fortlöpande under tiden i sin mikrofon på sitt språk. Mötesdeltagarna lyssnar i hörlurar och väljer kanal för att kunna lyssna på det språk de föredrar.

Konsekutivtolkning

Tre kvinnor och en man i möte

Konsekutivtolkning

Konsekutivtolkning – talare och tolk alternerar

Tolken sitter tillsammans med mötesdeltagarna, alternativt står bredvid talaren, lyssnar till talaren och återger därefter talet på ett annat språk, oftast med hjälp av stödanteckningar.

Konsekutivtolkning används vanligen vid affärsförhandlingar, bordssamtal, skiljedomsförfaranden och studiebesök.

200 olika språk och dialekter

200 olika språk och dialekter

Rätt lösning för dig

Varje dag utför Semantix skickliga tolkar över 2 000 projekt för våra kunder, på 200 olika språk och dialekter. Under åren har vi successivt utökat vårt utbud av tekniska lösningar som förbättrar såväl kvaliteten som kundupplevelsen.

Våra verktyg och tjänster har utvecklats utifrån våra samarbetspartners behov. Därmed får du tillgång till flera branschledande lösningar, bland annat gränssnitt som möjliggör snabb och smidig beställning samt intuitiv överblick över dina projekt. I samma plattform finns fakturering, bokning, jobbhistorik och ett fönster till hela Semantix nätverk som vem som helst kan använda. Tack vare det nära samarbetet med våra kunder kan vi skapa nytt och leda utvecklingen i språkbranschen.

Kontakta oss för mer information

Vill du ha hjälp?

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt tolktjänst för dina behov.


Vill du ändra en bokning?

Logga in i kundportalen för att enkelt ändra eller göra en bokning.


Vill du veta mer?

Ta del av de vanligaste frågorna och svaren kring tolktjänster.