Tala allas språk

Boka tolktjänster hos Semantix tolkförmedling

Du kan boka tolkning dygnet runt hos Semantix. Genom ett stort nätverk av specialiserade tolkar kan ditt budskap nå alla dina målgrupper, oavsett vilken typ av tolkning du behöver. Du behöver inte leta efter rätt lösning, berätta bara vad du vill ha och när du behöver det, så sköter vi resten.

Semantix tolkförmedling erbjuder tolktjänster för alla behov.

Vill du registrera dig som ny kund eller kontaktperson?

För dig som är ny kund eller kontaktperson behöver du registrera dig för att kunna börja boka tolk. Här kan du få ett login till kundportalen eller registrera dig för första gången.

Registrera dig här

Över 40 års erfarenhet av tolkning

Vilken tolktjänst behöver du?

Hos Semantix hittar du lösningar för alla tillfällen – på plats, via telefon eller videolänk. Välj och boka den tolktjänst som du behöver, oavsett situation.

Telefontolkning

Läs mer om telefontolkning

Tolkning på plats

Läs mer om tolk på plats

Avista-tolkning

Läs mer om avista-tolkning

Affärs- och konferenstolkning

Läs mer om konferenstolkning
Quote

Kontakta oss om du behöver hjälp att hitta rätt tolk för dina behov.

Det finns flera olika typer av tolkning och det är inte alltid lätt för den som behöver använda tolk att veta hur de skiljer sig åt.
Kontakta oss nu så hjälper vi dig

Rätt kompetens för dina behov

Certifierade tolkar

Beroende på tolksituation är kraven på vilka standarder och certifieringar som tolken ska uppfylla olika. Nedan kan du läsa mer om vad de olika kompetenserna innebär.

Utbildad tolk

När man arbetar som frilansande tolk för Semantix så kräver vi att man har en tolkutbildning. En utbildad tolk har genomgått tolkutbildning, som lämpar sig för en mängd olika scenarier.

Auktoriserad tolk

En auktoriserad tolk har genomgått ett kvalificerat yrkesprov och står under tillsyn av Kammarkollegiet.

Auktoriserad sjukvårdstolk

En auktoriserad sjukvårdstolk har genomgått Kammarkollegiets auktorisation avseende sjukvårdstolkning.

Auktoriserad rättstolk

En auktoriserad rättstolk har genomgått Kammarkollegiets auktorisation avseende rättstolkning.

Konferenstolk

Vi har bland annat konferenstolkar som är medlemmar i International Association of Conference Interpreters, AIIC, samt ackrediterade EU-tolkar.

Tolkar som uppfyller kraven

Du kan lita på att tolkarna i Semantix stora nätverk uppfyller kraven och att vi alltid ser till att tolken har de språkliga färdigheter och kompetenser du behöver.

Rätt lösning för dig

Hög kvalitet på Semantix språk- och tolktjänster

Rätt lösning för dig

200 olika språk och dialekter

Varje dag utför Semantix skickliga tolkar över 2 000 projekt för våra kunder, på 200 olika språk och dialekter.

Tack vare det nära samarbetet med våra kunder kan vi skapa nytt och leda utvecklingen i språkbranschen.

Under åren har vi successivt utökat vårt utbud av tekniska lösningar som förbättrar såväl kvaliteten som kundupplevelsen.

Telefontolkning med Semantix

Behöver du affärs- eller konferenstolkning?

För att boka affärs- eller konferenstolkning vill vi gärna att du beskriver ditt behov, så att vi kan återkomma med offert på uppdraget och hitta rätt tolk åt dig. Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Genom RSI-lösningar kan vi även erbjuda tolkning på distans i mötesplattformar som:

  • Zoom
  • Google Hangouts
  • Teams m.fl.
Boka affärs- eller konferenstolkning
Quote

Behöver du hjälp?

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt tolktjänst för dina behov.
Kontakta oss nu