Kvalitetsledning och kvalifikationer

Ett av de viktigaste syftena med vår kvalitetsledning är att bevara kundnöjdheten, genom att säkerställa en genomgående hög kvalitet på de tjänster vi erbjuder. Vi ska lyssna på, förstå och tillgodose varje kunds unika behov.

Kvalitetsledning och ständig dialog

Kvalitetsledningsarbetet är en ständigt pågående process och ett delat ansvar mellan oss och våra samarbetspartner. Genom kontinuerlig återkoppling, dialog och en genomtänkt styrning når vi förfinade och förbättrade resultat. En ständigt pågående dialog innebär att vi aldrig behöver börja från början utan kan jobba snabbare, noggrannare och effektivare.

Vår pågående dialog omfattar:

  • Strukturerad introduktion och kontinuerlig återkoppling.
  • Upprepning av processer och arbetsflöden för att säkerställa en alltid lika hög kvalitet.
  • Uppdaterade och skräddarsydda lösningar och tjänster.

Certifiering och kvalifikationer inom översättning

Våra översättare är experter och alla har blivit noggrant testade innan vi sätter samman våra team. I enlighet med ISO 17100:2015 uppfyller de minst en utav följande kvalifikationer:

  • Har genomgått en översättarutbildning.
  • Har genomgått en annan högre utbildning och har minst två års dokumenterad erfarenhet av att översätta.
  • Har minst fem års dokumenterad erfarenhet av att översätta.

Förutom utbildning lägger vi vikt vid fackkunskap och affärsmannaskap i alla uppdrag. Innan vi påbörjar ett uppdrag får varje översättare information om exempelvis kärnvärden och tonalitet för ditt företag. Vi gör regelbundna stickprovskontroller och tester för att säkerställa att våra kvalifikationer uppfylls.

Våra erfarna projektledare sätter samman det bästa teamet för ditt projekt. Ett exempel är ekonomiska rapporter, där vi använder två översättare; en som ansvarar för den mer kreativa textproduktionen och en som ansvarar för den finansiella rapportdelen.

Certifiering och kvalifikationer inom tolkning

Semantix har tolkar med olika kvalifikationer och auktoriseringsnivåer, beroende på dina behov och önskemål. De uppfyller minst en av nedanstående

  • De har utbildats internt av Semantix eller en annan tolkförmedling
  • De har genomgått en nationell tolkutbildning eller motsvarande

Vill du veta mer om vårt kvalitetsarbete?