Om Semantix

Med den långa erfarenhet vi har ligger vi steget före och leder utvecklingen inom intelligenta språktjänster.

Manet med tentakler

De första byggstenarna lades

För att tillgodose behovet av språktjänster inom svensk industri – främst översättning och tolkning – grundades Semantix 1969. Semantix som varumärke skapades i samband med ett ägarbyte 2006 och genom en sammanslagning av flera företag och varumärken. Detta gjorde det möjligt för oss att möta våra kunders behov av både ett brett och specialiserat utbud av språktjänster.

Fortsatt expansion

Sedan 2006 har Semantix gjort ett antal sammanslagningar och förvärv i syfte att växa verksamheten och kontinuerligt bredda tjänsteerbjudandet. Bland de senaste förvärven ingår: TextMinded, Amesto Translations, Tolkvox och Teknotrans.

2021 gick Semantix samman med TransPerfect, världens största leverantör av språk- och tekniklösningar för global affärsverksamhet. Semantix är en division inom TransPerfect-koncernen.

En global partner med lokal närvaro

Med globaliseringen, ett växande EU och ett alltmer mångkulturellt Norden växer och breddas behoven av språktjänster. Högre standarder krävs för tydlig kommunikation både när vi kommunicerar på vårt eget modersmål och på andra språk. Genom sammangåendet med TransPerfect kan vi nu erbjuda vi våra kunder en global närvaro, bredare utbud av tjänster och marknadsledande teknik som gör det möjligt för oss att fortsätta arbeta proaktivt med våra kunder både globalt och lokalt.

Idag är vår ambition att flytta fram gränserna för vad som är möjligt inom intelligenta språktjänster.