Professionella korrekturläsnings- och språkgranskningstjänster av branschexperter

Felaktigheter i ditt innehåll kan kosta dig tid, pengar och trovärdighet. Det är viktigt att fel upptäcks före publicering, men det kräver flera timmars professionell korrekturläsning. Genom att använda dig av våra tjänster för snabb språkgranskning och korrekturläsning kan du se till att innehållet är felfritt innan du får problem, och i stället få tid att fokusera på din kärnverksamhet.

Prata med oss om korrekturläsning

Språkkänsla och branschkunskap

Korrekturläsare med erfarenhet av din bransch

Professionell korrekturläsning av en språkexpert som valts ut för sin erfarenhet av din bransch

Korrekturläsning på över 200 språk

Korrekturläsning av allt från originalinnehåll till översättningar. Vi säkerställer att innehållet är korrekt i alla format och på alla språk

Leverans redan efter 24 timmar

Innehåll med upp till 5 000 ord korrekturläses inom 24 timmar, eller enligt angivelse i din offert

Korrekturläsning med rödpenna på papper

Oavsett bransch kan vi hjälpa dig. Vi har experter inom:

Juridik, ekonomi, vetenskap, medicin, forskning och den akademiska världen, PR, försäljning och marknadsföring, digitalt innehåll, sociala medier, försäkring, offentlig sektor och många fler.
Kontakta vårt team

Din korrekturläsning i våra trygga händer

01

Stavning

Stavfel kommer inte att falla genom maskorna igen. Korrekturläsaren rättar alla stavfel och ser till att dina branschspecifika termer översätts och stavas korrekt.

02

Grammatik och skiljetecken

Våra korrekturläsare korrigerar snabbt språkstruktur eller grammatiska problem, vilket sparar tid och pengar, samtidigt som det skapar förtroende hos kunderna.

03

Alla format, alla branscher

Vi har korrekturläsare för alla branscher och alla innehållsformat, inklusive layoutade format, bilder och tidigare publicerat material.

Stöd för AI-översättningsbehov

Stöd för AI-översättningsbehov

Korrekturläsning och redigering av AI-översatt innehåll

Vi ser till så att ditt AI-översatta innehåll låter skrivet av en modersmålstalare. Och av en människa.

Låt oss hjälpa dig öka engagemanget och förbättra din synlighet online med AI-innehåll optimerat för både människor och sökmotorer.
Korrekturläsning och översättning av AI-innehåll
Quote

Vill du veta om vi har en korrekturläsare som kan hjälpa dig?

Kontakta oss

Korrekturläsning, textgranskning och revidering

Semantix erbjuder korrekturläsning, granskning och revision av lokala språkproffs specialiserade på din bransch.

Korrekturläsning

Korrekturläsning säkerställer att stavning och interpunktion är korrekt, utan att innebörden i ditt budskap går förlorat. Våra språkproffs ser till att texten flyter naturligt och är idiomatisk. Våra tjänster för snabb språkgranskning och korrekturläsning ser till att innehållet är felfritt.

Granskning

Vid en granskning tittar vi på textens innehåll för att säkerställa att det är korrekt och lämpligt för ditt syfte och dina målgrupper. Det kan till exempel röra sig om granskning av text som skrivits av en skribent som inte har språket som modersmål.

Kontrolläsning

Vid kontrolläsning jämförs en översättning med originalet för att säkerställa att kulturella referenser och terminologi används korrekt och att texten stämmer överens med referensmaterial. Görs alltid av någon annan än den som gjorde översättningen.

Konsekvent terminologi

Ordmoln med branschspecifik terminologi

Konsekvent terminologi

Våra korrekturläsare använder terminologihantering för att se till att dina termer och fraser är korrekta och i linje med ditt varumärke.

Terminologi- och resurshantering

Exakt språkgranskning

01

Innehållsstruktur

Språkgranskaren säkerställer att ditt innehåll är välstrukturerat, att dina meningar flyter och att ditt budskap framgår tydligt.

02

Terminologi och tonalitet

Språkgranskaren kontrollerar terminologin och ser till att din tonalitet framträder, vare sig det gäller svenska eller andra språk.

03

Målgruppsspecifik granskning

Din kommunikation är beroende av målgrupp. Din språkgranskare säkerställer rätt innehåll och ton för din målgrupp och kanal.

Några exempel på de hundratals språk vi korrekturläser:

arabiska, ryska, svenska, danska

tyska, norska, finska, engelska

mandarin och många fler

Människor över hela världen

Du blir matchad med en expert som har rätt språkkunskaper och erfarenhet av din bransch.

Det innebär att du får snabb och korrekt korrekturläsning av ditt innehåll och konsekvent användning av din specifika terminologi och tonalitet.

Kom igång

Din nya språkpartner

Två män i blå skjortor som tittar på en skärm i jakt efter hjälp med språkgranskning

Din nya språkpartner

Vi erbjuder både innehålls- och översättningstjänster, vilket gör att du kan arbeta med oss i alla dina språkprojekt.

Och tack vare att vi har tusentals språkexperter inom hundratals språk och branscher slipper du hantera flera språkpartner — vi klarar allt.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra språkgransknings- och korrekturläsningstjänster?