Professionella korrekturläsnings- och språkgranskningstjänster av branschexperter

Felaktigheter i ditt innehåll kan kosta dig tid, pengar och trovärdighet. Det är viktigt att fel upptäcks före publicering, men det kräver flera timmars professionell korrekturläsning. Genom att använda dig av våra tjänster för snabb språkgranskning och korrekturläsning kan du se till att innehållet är felfritt innan du får problem, och i stället få tid att fokusera på din kärnverksamhet.

Prata med oss om korrekturläsning

Språkkänsla och branschkunskap

Korrekturläsare med erfarenhet av din bransch

Professionell korrekturläsning av en språkexpert som valts ut för sin erfarenhet av din bransch

Korrekturläsning på över 200 språk

Korrekturläsning av allt från originalinnehåll till översättningar. Vi säkerställer att innehållet är korrekt i alla format och på alla språk

Leverans redan efter 24 timmar

Innehåll med upp till 5 000 ord korrekturläses inom 24 timmar, eller enligt angivelse i din offert

Oavsett bransch kan vi hjälpa dig

Leende kvinna som sitter med ett korrekturläsningsuppdrag

Oavsett bransch kan vi hjälpa dig

Vi har experter inom:

  • Juridik
  • Ekonomi
  • Vetenskap
  • Medicin
  • Forskning och den akademiska världen
  • PR, försäljning och marknadsföring
  • Digitalt innehåll
  • Sociala medier
  • Försäkring
  • Offentlig sektor
Kontakta vårt team

Din korrekturläsning i våra trygga händer

01

Stavning

Stavfel kommer inte att falla genom maskorna igen. Korrekturläsaren rättar alla stavfel och ser till att dina branschspecifika termer översätts och stavas korrekt.

02

Grammatik och skiljetecken

Att kontrollera grammatik och skiljetecken är tidskrävande, särskilt om det inte är något du gör varje dag. Våra korrekturläsare korrigerar snabbt språkstruktur eller grammatiska problem, vilket sparar tid och pengar, samtidigt som det skapar förtroende hos kunderna.

03

Alla format, alla branscher

Vi har korrekturläsare för alla branscher och alla innehållsformat, inklusive layoutade format, bilder och tidigare publicerat material.

Quote

Vill du veta om vi har en korrekturläsare som kan hjälpa dig?

Kontakta oss

Exakt språkgranskning

01

Innehållsstruktur

Språkgranskaren säkerställer att ditt innehåll är välstrukturerat, att dina meningar flyter och att ditt budskap framgår tydligt.

02

Terminologi och tonalitet

Din bransch använder specifik terminologi och ditt varumärke har en unik tonalitet. Språkgranskaren kontrollerar terminologin och ser till att din tonalitet framträder, vare sig det gäller svenska eller andra språk.

03

Målgruppsspecifik granskning

Det du säger och på vilket sätt du säger det är beroende av den du riktar dig till. Din språkgranskare säkerställer rätt innehåll och ton för din målgrupp och kanal.

Ordmoln med branschspecifik terminologi

Konsekvent terminologi och tonalitet på alla språk

Ditt innehåll ska inte bara vara felfritt, din terminologi och din tonalitet ska också vara konsekvent. Våra korrekturläsare använder terminologihantering för att se till att dina termer och fraser är korrekta och i linje med ditt varumärke.

Vi kan också vägleda dig när det gäller tonalitet och hjälpa dig att skapa en egen stilguide, så att din varumärkesröst blir omisskännlig på alla språk.

Låt Semantix skapa din stilguide
Människor över hela världen

Professionella korrekturläsare för en mångfald av språk

Du blir matchad med en expert som har rätt språkkunskaper och erfarenhet av din bransch. Det innebär att du får snabb och korrekt korrekturläsning av ditt innehåll och konsekvent användning av din specifika terminologi och tonalitet.

Kom igång

Några exempel på de hundratals språk vi korrekturläser:

arabiska, ryska, svenska, danska

tyska, norska, finska, engelska

mandarin och många fler

Två män i blå skjortor som tittar på en skärm i jakt efter hjälp med språkgranskning

Din nya språkpartner

Att hantera språkprojekt kan vara komplicerat och tidskrävande. Det är inte bara viktigt att ditt innehåll är felfritt — du behöver det ofta snabbt och med kort varsel. Vi erbjuder både innehålls- och översättningstjänster, vilket gör att du kan arbeta med oss i alla dina språkprojekt. Och tack vare att vi har tusentals språkexperter inom hundratals språk och branscher slipper du hantera flera språkpartner — vi klarar allt.

Vi erbjuder även skräddarsydda projektledningslösningar som underlättar arbetsflödet och ger dig mer tid att fokusera på det du gör bäst.

Skräddarsydda språktjänster

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra språkgransknings- och korrekturläsningstjänster?