Kontakttolkning – vad är det och hur bokar jag?

Kontakttolkning innebär att tolken finns med på plats. Tolkens uppgift är att tolka allt som sägs till det andra språket som om det vore talaren själv som sa det. Tolkens roll är att vara ett närvarande men osynligt filter som gör det som sägs begripligt. Vid kontakttolkning behöver tolken ofta resa och vi hjälper gärna till att samordna uppdragen så att det blir så effektivt som möjligt för dig som kund.

Vilka är fördelarna med att anlita en kontakttolk?

  • Tolken är med på plats och möjliggör ett samtal mellan två personer som inte talar samma språk.
  • Tolken kan även tolka synintryck.
  • Det underlättar för tolken att kunna se minspel och gester.
  • Det finns ingen risk för tekniska avbrott.
Doktorn tar hjälp av en tolk i mobilen

När är det bäst med en tolk på plats?

Vi rekommenderar särskilt att du använder kontakttolkning i följande situationer:

  • tolkning i domstol, där det normalt handlar om simultantolkning
  • i samtal med mycket små barn, psykiskt sjuka människor och personer med hörselnedsättning.

Är du osäker på vilken typ av tolk du behöver kan du alltid vända dig till oss för tips och råd.

Vad ska jag tänka på när jag anlitar en kontakttolk?

Sätt er som i en triangel. Tolken ska sitta i spetsen av triangeln och du och den du talar med ska sitta mitt emot varandra för att kunna ha ögonkontakt under samtalet. Tala tydligt och lugnt samt inte för lång tid åt gången. Är det första gången som du anlitar en tolk, läs gärna våra sju tips för ett bra tolksamtal innan samtalet.

Hur bokar jag kontakttolk på enklaste sätt?

Boka kontakttolk online via vår kundportal. I den kan du:

  • beställa tolktjänster online, dygnet runt, utan någon risk för telefonköer
  • ändra och avboka redan gjorda bokningar
  • hämta information om dina uppdrag
  • kommunicera med Semantix.

Varje dag utför Semantix skickliga tolkar över 2 000 projekt för våra kunder, på 200 olika språk och dialekter. Vi utökar successivt vårt utbud av tekniska lösningar, som förbättrar såväl kvaliteten som kundupplevelsen. Kundportalen är en central del av detta och gör att du kan boka tolktjänster enklare, snabbare och säkrare.

Logga in och boka

Vill du få hjälp?

Jag vill boka men saknar kontakt-id

Fyll i formuläret så skickar vi det till dig.


Jag vill boka utan att logga in

Boka tolkning utan att logga in, med hjälp av ditt kontakt-id.


Jag är ny kund

Ring oss så hjälper vi dig att komma igång med din första beställning.