Tolkning på plats: kontakttolkning

Kontakttolkning innebär att tolken finns med på plats. Tolkens uppgift är att tolka allt som sägs till det andra språket som om det vore talaren själv som sa det. Tolkens roll är att vara ett närvarande men osynligt filter som gör det som sägs begripligt.

Redan kund? Boka utan att logga in

Vilka är fördelarna med att anlita en kontakttolk?

Tolken är med på plats och möjliggör ett samtal mellan två personer som inte talar samma språk. Vid kontakttolkning behöver tolken ofta resa och vi hjälper gärna till att samordna uppdragen så att det blir så effektivt som möjligt för dig som kund.

Tolken kan på plats även tolka synintryck.

Det underlättar för tolken att kunna se minspel och gester.

Det finns ingen risk för tekniska avbrott.

Doktorn tar hjälp av en kontakttolk i mobilen

Vad ska jag tänka på när jag anlitar en kontakttolk?

Sätt er som i en triangel. Tolken ska sitta i spetsen av triangeln och du och den du talar med ska sitta mitt emot varandra för att kunna ha ögonkontakt under samtalet. Tala tydligt och lugnt samt inte för lång tid åt gången.

Är det första gången som du anlitar en tolk, läs gärna våra sju tips för ett bra tolksamtal innan samtalet.
Behöver du hjälp? Kontakta oss nu

När är det bäst med en tolk på plats?

Vi rekommenderar särskilt att du använder kontakttolkning i följande situationer:

Vid tolkning i domstol, där det normalt handlar om simultantolkning.

I samtal med barn, samt personer med funktionsvariation eller hörselnedsättning.

Quote

Är du osäker på vilken typ av tolk du behöver?

Du kan alltid vända dig till oss för tips och råd.
Kontakta oss så hjälper vi dig
Quote

Behöver du hjälp?

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt tolktjänst för dina behov.
Kontakta oss nu