Översättnings- och tolktjänster

Översättnings- och tolktjänster

Anbud – upphandling

Semantix avdelning för upphandling hanterar alla typer av anbud på översättningstjänster och tolktjänster.

Översättningstjänster

Madelene Lind
Telefon: +46 72 401 6606
E-post: madelene.lind@semantix.com

Tolktjänster

Elisabeth Cardoso da Silva
Telefon: +46 70 728 2021
E-post: elisabeth.cardosodasilva@semantix.com