Översättnings- och tolktjänster

Översättnings- och tolktjänster

Anbud – upphandling

Semantix avdelning för upphandling hanterar alla typer av anbud på översättningstjänster och tolktjänster.

Mats Nyåkers
Telefon: +46 737-07 27 41
E-post: mats.nyakers@semantix.com

Karin Calderon
Telefon: +46 8 506 225 03
E-post: karin.calderon@semantix.com